Ekopolis

Naše škola se zapojila do projektu EKOPOLIS. Cílem projektu je vytvořená atraktivní stolní didaktická hra, která je široce využitelná při výuce průřezového tématu environmentální výchova. Každý žák se ocitne v roli starosty, který postupně rozvíjí svoje městečko, a musí při tom vhodně skloubit ekonomické, sociální i ekologické projekty. Projekt je určen především žákům a pedagogům 4. - 9. tříd

Environmentální výchovu není vždy jednoduché implementovat do výuky přístupnou a dynamickou formou. Projekt Ekopolis představuje atraktivní a účinnou pomůcku, která nejenže rozšíří znalosti žáků v této oblasti, ale směřuje také k úpravě jejich postojů a hodnot. Žáci jsou ve hře postaveni do modelové situace, kdy se musí samostatně rozhodovat a jejich úspěch závisí na schopnosti zohlednit v průběhu hry různé jevy a souvislosti z oblasti vztahů člověka k okolnímu prostředí. Navazující pracovní listy a projekty pak umožní zasadit situace ze hry do konkrétního prostředí, ve kterém žáci žijí.