EU peníze školám

Vedení školy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost sepsalo žádost o finanční podporu ve výši 970 051,- Kč z prostředků ESF na zkvalitnění a zefektivnění výuky prostřednictvím nejnovějších informačních technologií. Naše škola bude tyto finanční prostředky čerpat od září 2011 do září 2013. Pro zkvalitnění výuky z tohoto operačního programu budou zakoupeny interaktivní tabule, počítače do každé třídy, dataprojektory a výukový software. Dále vybudujeme čtenářské a informační centrum, které bude vybaveno nejnovějšími technologiemi. Peníze budou použity ještě na metodické vzdělávání pedagogického sboru v oblasti ICT.
Bližší informace o projektu EU peníze školám najdete na stránkách MŠMT.