Galerie na chodbě

Finanční podpora Nadace OKD byla použita v roce 2009 k modernizaci výstavních prostor Galerie Na chodbě, která je součástí naší základní školy a ve které se pravidelně konají výstavy uměleckých děl a fotografií umělců Moravskoslezského kraje.

Hlavním cílem projektu byla modernizace výstavních prostor tak, aby galerie odpovídala požadavkům dnešní doby (obnova a komplexní modernizace vybavení stávající galerie).

Využíváním galerie chceme:
- zvýšit dostupnost vystavování výtvarných děl;
- navýšit spolupráci s širokou veřejností;
- nenásilnou formou seznamovat žáky a veřejnost s kvalitními uměleckými díly;
- zachovat spolupráci s Janáčkovou konzervatoří Ostrava