Kroužky

Ve školním roce 2016/2017 pracují na naší škole tyto kroužky:

název kroužku vedoucí kroužku
Hra na kytaru PaedDr. Buksová
Mgr. Černá
Pěvecký sbor PaedDr. Buksová
Mgr. Báborová
Keramika Mgr. Sněhotová
Pohybové hry a hraní Mgr. Sněhotová
Ekotým Mgr. Dvořáková
Vlastivědný kroužek Mgr. Rafaj
Redakce Gajdošíku PaedDr. Buksová
Dovedné ruce
(kroužek školní družiny)
p. Galajdová
Sportovní
(kroužek školní družiny - 3.-5. třída)
p. Křížková
   

Činnost kroužků je poskytována  bezplatně.