Kroužky

Ve školním roce 2018/2019 pracují na naší škole tyto kroužky:

název kroužku vedoucí kroužku
Hra na kytaru


PaedDr. Buksová
Mgr. Štorkánová
Pěvecký sbor


PaedDr. Buksová
Mgr. Báborová               
Ekotým

Mgr. Dvořáková


Vlastivědný kroužek


Mgr. Rafaj
Redakce Gajdošíku


PaedDr. Buksová
Šikovné ruce
(kroužek školní družiny)

Bc. Hanselová
Sportovní
(kroužek školní družiny - 3.-5. třída)

p. Křížková
Klub zábavné logiky a deskových her
v rámci OP
 VVV             
                                                                      
Mgr. Kučeriková
Čtenářský klub v rámci OP VVV


Bc. Obrusníková 
Kroužky doučování v rámci OP VVV


Mgr. Holušová
Mgr. Ožanová

Činnost kroužků je poskytována  bezplatně.