Kroužky

Ve školním roce 2017/2018 pracují na naší škole tyto kroužky:

název kroužku vedoucí kroužku
Hra na kytaru PaedDr. Buksová
Mgr. Černá
Pěvecký sbor PaedDr. Buksová
Mgr. Báborová
Ekotým Mgr. Dvořáková
Vlastivědný kroužek Mgr. Rafaj
Redakce Gajdošíku PaedDr. Buksová
Dovedné ruce
(kroužek školní družiny)
p. Galajdová
Sportovní
(kroužek školní družiny - 3.-5. třída)
p. Křížková
Klub zábavné logiky a deskových her
v rámci OP
 VVV
 Mgr. Bucharová 1.pol.
Mgr. Rafaj
2. pol.
Čtenářský klub v rámci OP VVV Mgr. Černá 1. pol.
Bc. Obrusníková
2.pol.
Kroužky doučování v rámci OP VVV Mgr. Černá
Mgr. Bucharová 1.pol
Mgr. Dvořáková
Mgr. Báborová
Mgr. Holušová od 2.pol.
Mgr. Stýblová

Činnost kroužků je poskytována  bezplatně.