Metodik prevenceMetodik prevence:  Mgr. Jiří Rafaj

Kontakt: jirka.rafaj@gmail.com 

Konzultační hodiny: úterý 13.00 - 14.00

Konzultační témata:

- návykové látky
- rizikové chování v dopravě
- poruchy příjmu potravy
- alkohol
- syndrom CAN
- šikana
- kyberšikana
- homofobie
- extremismus, rasismus, xenofobie
- vandalismus
- záškoláctví
- krádeže
- krizové situace spojené s náboženstvím
- netolismus
- sebepoškozování
- příslušenství k subkulturám
- hazardní hry

Činnost metodika prevence:

- shromažďování aktuálních materiálů k problematice prevence, informovat pedagogy o dokumentech v dané problematice (zákony, metodické pokyny apod.)

- další vzdělávání v problematice proti šikanování a prevence rizikového chování

- mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů rizikového chování

- zajišťování besed a preventivních aktivit

- spolupráce s dalšími institucemi (Pedagogicko-psychologická poradna + okresní  metodik prevence, Policie ČR, Městská policie, OSPOD, Středisko výchovné péče, krizová centra aj.)

- koordinace tvorby, kontrola a realizace Minimálního preventivního programu školy
Adresy vhodné k nahlédnutí:

socialnisluzby.ostrava.cz/

www.bkb.cz  (Bílý kruh bezpečí)

www.domacinasili.cz

www.donalinka.cz   (Pomoc obětem domácího násilí)

www.socialniasistence.cz/

www.dum-ostrava.cz   (Diagnostický ústav pro mládež) 
Soubor ve formátu application/mswordŠkolní preventivní strategie 2013-2018
Typ souboru: *.doc | Velikost souboru: 67KB | Počet stažení: 4386x
Uložit soubor
Soubor ve formátu application/pdfMinimální preventivní program 2017_2018
Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 523KB | Počet stažení: 1692x
Uložit soubor