Modernizace výuky

Název projektu: Modernizace výuky základních škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – multimediální vybavení počítačových a odborných učeben a kmenových tříd

registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/08.00720
počet modernizovaných učeben: 31
výše dotace z rozpočtu Regionální rady: max. 9,1 mil. Kč
rozpočet na projekt: 11,1 mil. Kč 
rozpočet na počítačovou učebnu ZŠ Gajdošova: 1 310 758 Kč

plánovaný harmonogram:
- výběrové řízení na dodavatele – od 1/2011 do 5/2011
- fyzická realizace projektu – od 6/2011 do 10/2011
- ukončení projektu – 12/2011

Popis projektu: V rámci projektu dojde k vybudování multimediální počítačové učebny, ve které bude umístěno 24 kusů nových počítačů, interaktivní tabule s ozvučením a ergonomický nábytek. V učebně dojde k úpravě podlahy, bude nově vymalovaná a do oken budou namontovány žaluzie pro zatemnění učebny.