Organizace školního roku

Organizace školního roku 2018/2019


Třídní schůzky, individuální pohovory

03. 09. 2018 třídní schůzka rodičů žáků 1. třídy 08. 45
11. 09. 2018 třídní schůzky 16. 00
13. 11. 2018 individuální pohovory 16. 30
08. 01. 2019 individuální pohovory 16. 30
16. 04. 2019 individuální pohovory 16. 30
04. 06. 2019 individuální pohovory  16. 30


Pedagogické rady, dny otevřených dveří

13. 11. 2018 čtvrtletní pedagogická rada
22. 01. 2019 pololetní pedagogická rada
16. 04. 2019 čtvrtletní pedagogická rada
24. 06. 2019 závěrečná pedagogická rada

22. 11. 2018 den otevřených dveří
20. 3. a 27. 3. 2019 den otevřených dveří
3. 4. 2019 12.00 - 17.00 zápis do 1. tříd 
4. 4. 2019 12.00 - 16.00 zápis do 1. tříd


Termíny prázdnin

03. 09. 2018 zahájení školního roku (pondělí)
28. 09. 2018 státní svátek
29. 10. a 30. 10. 2018 podzimní prázdniny (čtvrtek, pátek)
28. 10. 2018 státní svátek
22. 12. 2018 - 02. 01. 2019 vánoční prázdniny
03. 01. 2019 pokračování vyučování po vánočních prázdninách (středa)
31. 01. 2019 konec 1. pololetí (středa)
01. 02. 2019 pololetní prázdniny (pátek)
04, 02. - 08. 02. 2019 jarní prázdniny
18. 04. 2019 velikonoční prázdniny 
19. 04. 2019 státní svátek
28. 06. 2019 konec školního roku (pátek)
01. 07. - 01. 09. 2019 hlavní prázdniny
02. 09. 2019 zahájení školního roku 2019/2020 (pondělí)