Výpis všech článků

Konzultační třídní schůzky 12. 11. 2019


Vážení rodiče,

v úterý 12. 11. 2019 v době od 16 do 17 hod.
se konají konzultace s rodiči, na kterých budete
informováni o prospěchu a chování vašich dětí.

Vedení školy


Autor: Iva Senftová | Počet přečtení: : 9x

Pokračování článku

Družinové střípky

Družinové střípky
  • Školní družinu navštěvují žáci prvního stupně a jsou rozděleni do dvou oddělení.
  • Děti pobývají při pěkném podzimním počasí venku na školní zahradě a hojně využívají herní prvky, hřiště i celou zelenou plochu za školou.
  • V říjnu (23. 10.) proběhla na školní zahradě celodružinová sportovní akce s názvem "Sportujeme s nasazením, ale opatrně" (sportovní odpoledne plné sportu a zdravého životního stylu). Nejlepší sportovci získali krásné ceny a na ostatní čekala zdravá svačinka...
  • V podzimním období děti sbírají přírodniny a potom je využíváme při práci v kroužcích např. (Dovedné ruce,...). Vyráběli jsme zvířátka z kaštanů, žaludů a listí. Nezapomněli jsme ani oslavit Halloween. Svými výtvory a obrázky potom zdobíme hernu a prostory školy.
Zkrátka se v naší družině nenudíme...
Autor: Barbora Gazdová | Počet přečtení: : 23x

Pokračování článku

Geometrický svět s druháky

Geometrický svět s druhákyGeometrie je součástí výuky matematiky. Geometrické tvary a tělesa jsou věci, se kterými se každý den setkáváme. Vídáme je kolem sebe jako součást přírody i v podobě věcí, které vytvořili lidé. Se základními tvary si druháci pohráli ve Světě techniky, který navštívili 17. 10. 2019. S lektorkou tvořili nejen čtverce, trojúhelníky, z tvarů sestavovali barevné mozaiky. Hledali a nacházeli geometrické tvary v přírodě, ve věcech vyrobených člověkem. Pod mikroskopem pozorovali složení oka sršně. Vyzkoušeli si skládání obrazců – tangram. Věřím, že si touto zábavnou, aktivní, poutavou činností druháci mnohé zapamatovali a v geometrii je budou čekat jen jedničky za skvělé znalosti.
Autor: Mgr. Lenka Báborová | Počet přečtení: : 17x

Pokračování článku

Recyklace hrou 2019

Recyklace hrou 2019V pátek 18. 10. 2019 proběhla v naší škole akce pro všechny třídy s názvem „Recyklace hrou“. Jedná se o výjezdní program projektu Recyklohraní, ve kterém jsme dlouhodobě zapojeni.
Děti hledaly odpovědi na otázky typu: Kde se dá objevit zlato ve staré pračce? A proč dopřát starým spotřebičům a bateriím „žít svůj druhý život s novou tváří“? Hravou formou děti nalézaly odpovědi na tyto otázky a současně si ujasnily základy třídění odpadu.
Autor: Mgr. Jana Dvořáková | Počet přečtení: : 17x

Pokračování článku

Putujeme ptačí říší

Putujeme ptačí říšíVe dnech 9. a 10. října probíhala v celé naší škole projektová výuka „Putujeme ptačí říší“, kterou jsme podpořili žáky v badatelské činnosti v oblasti biodiverzity blízkého okolí. Toto téma je pro nás klíčové, zabýváme se jím výrazně v rámci celoškolního programu Ekoškola. Jsme škola, která v červnu 2017 mezinárodní titul Ekoškola získala a v červnu 2019 obhájila. V rámci projektu „Putujeme ptačí říší“ jsme si dali za cíl prohloubit u dětí vědomosti o této taxonomické třídě a tímto podpořit pozitivní vztah k přírodě. V centru velkoměsta je to jediná možnost setkávání s volně žijícími živočichy. Děti během projektu zjišťovaly informace o známých druzích ptáků, hrály didaktické hry, vytvářely výrobky s ptačí tématikou, plnily pracovní listy, sledovaly ptactvo v blízkosti školy a realizovaly zážitkové činnosti. Starší žáci (7. – 9. ročník) vyrazili do ptačích lokalit (Landek, Antošovice), prováděli terénní pozorování a zápisy, které shromáždili v putovních denících jednotlivých tříd.
Autor: Mgr. Jana Dvořáková | Počet přečtení: : 15x

Pokračování článku

STÁVKA


Vážení rodiče,
Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství vyhlásil na středu 6. listopadu 2019 jednodenní stávku. Pedagogičtí pracovníci naší školy se přidali k této jednodenní stávce. Z důvodu stávky bude škola i školní družina mimo provoz. Žákům, kteří chodí na oběd do školní jídelny, budou obědy odhlášeny. Omlouváme se za vzniklé komplikace.

Mgr. Anna Krasulová, ředitelka školy

Autor: Iva Senftová | Počet přečtení: : 19x

Pokračování článku

FAJNA DILNA

FAJNA DILNAV pátek 27. září se žáci VIII. a IX. třídy naší školy vydali do FAJNE DÍLNY, která se nachází v DOV. Rozdělili se do čtyř skupin a vyzkoušeli si manuální činnosti, se kterými se ve škole nesetkají. Na šicím stroji si každý ušil látkový pytlík a z hlíny vymodeloval a ozdobil keramickou misku. Dokonce si v truhlářské dílně mohli ze dřeva vyrobit stojan na mobil, který si nechali ozdobit laserem vypáleným obrázkem či logem. Nakonec děvčata a kluci viděli, jak se programuje a jak pracuje 3D tiskárna. Všem páteční dopoledne příjemně uteklo a už se těší na další FAJNU DÍLNU !!!
Autor: Lenka Kojdjaková a Samuel Stuchlík, žáci IX. tř. | Počet přečtení: : 85x

Pokračování článku

Branný den pro žáky 5. třídy

Dne 27. 9. 2019 se žáci 5. třídy zúčastnili branného dne v areálu ZŠ Nádražní. Akci pro nás připravili Českoslovenští vojáci v záloze za mír se záchranářskými složkami Ostravy. Během dne jsme si změřili síly s kamarády dalších ostravských škol v deseti disciplínách, shlédli jsme ukázky zásahů jednotlivých záchranářských složek a dokument o osvobození Ostravy.
Autor: Mgr. Jana Dvořáková | Počet přečtení: : 66x

Pokračování článku

Druháci a rozhledna

Druháci a rozhlednaJistě jste si všimli spousty originálních, nápaditých, nezvyklých výtvarných objektů, které jsou rozmístěny v blízkém okolí naší školy. Tato díla jsou součástí projektu Landscape. Druháky zaujala rozhledna v parku u školy. Cedule s informacemi o rozhledně přímo vybízí návštěvníky k tomu, aby ji dotvořili. Druháci nelenili – v rámci výtvarné výchovy s chutí na rozhledně provlékali provázky, vázali mašle, stužky. Zdobení se jim zalíbilo natolik, že si přáli na rozhlednu zavěsit i nějaká srdíčka. Pustili se znovu do tvoření. Svá srdce na rozhlednu připevnili i s velkým sluncem. Nechť vás sluneční paprsky v podzimním počasí zahřejí a potěší na srdci.
Autor: Mgr. Lenka Báborová | Počet přečtení: : 63x

Pokračování článku

Ukliďme svět, ukliďme Česko 19

Ukliďme svět, ukliďme Česko 19Ve čtvrtek 19. 9. 2019 jsme se opět rozhodli podpořit akci Ukliďme svět, ukliďme Česko, která probíhá ve dnech 19. 9. - 21. 9. 2019 po celé naší republice. Žáci IX. ročníku s Mgr. Janou Dvořákovou a Mgr. Petrem Kohútem se připojili úklidem parku, který je v blízkosti naší školy. Ze začátku se zdálo, že nás nebude ani potřeba, protože se park nachází v centru města a je pravidelně uklízen technickými službami. Jaké bylo naše překvapení, že jsme i zde objevili černé skládky (hlavně v blízkosti plotů). Nejčastějším odpadem bylo oblečení, skleněné láhve, plast, nákupní i cestovní tašky a také i elektrická lampička. A tak jsme mohli zažít pocit, že je nás potřeba.
Autor: Mgr. Jana Dvořáková | Počet přečtení: : 50x

Pokračování článku

Elektronická žákovská knížka
Vážení rodiče, žáci,

od letošního školního roku zavádí naše škola elektronickou žákovskou knížku. Na webových stránkách
www.iskola.cz/gajdosova budou k dispozici veškeré známky žáků, aktuální rozvrh všech tříd, docházka žáka a možnost tisku. Přihlašovací údaje jste obdrželi na třídních schůzkách 10. září 2019. Pokud jste se k převzetí nedostavili, můžete si je vyzvednout vždy
v úterý od 14 do 15 hod. v době konzultací u třídního učitele.

Vedení školy
Autor: PaedDr. Iva Senftová | Počet přečtení: : 76x

Pokračování článku

Slavnostní zahájení školního roku 2. září 2019

Slavnostní zahájení školního roku 2. září 2019A je to tady! 2. září. Nový školní rok 2019/2020 začal a my jsme měli tu čest mezi sebe přivítat 21 prvňáčků. Chlapci a děvčata společně s rodiči se sešli v pěkně vyzdobené školní tělocvičně. Slavnostní pasování do řad školáků vedla paní vychovatelka Yweta Křížková. Nové žáčky přivítala ředitelka školy Mgr. Anna Krasulová, náměstek primátora města Ostravy Mgr. Radim Babinec, místostarostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Ing. Valentina Vaňková a za Dopravní podnik města Ostravy také Ing. Daniel Morys, MBA, generální ředitel a předseda představenstva. Prvňáci převzali pamětní list, dárečky od městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a od ostravského Dopravního podniku ODISKY zdarma.
Potom si je paní učitelka odvedla do třídy, aby v lavicích děti poprvé nasály tu pravou školní atmosféru. Děkujeme všem, kteří se na uvítání nových žáků podíleli, a prvňákům přejeme, aby se jim v naší škole líbilo celých devět let.
Autor: PaedDr. Jolana Buksová | Počet přečtení: : 74x

Pokračování článku

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020


Vážení rodiče, milí žáci,

nový školní rok zahájíme v pondělí 2. září 2019 v 8.00 v prostorách školní zahrady. Žáky přivítá přivítá náměstek primátora města Ostravy Mgr. Radim Babinec, místostarostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Ing. Valentina Vaňková a za Dopravní podnik města Ostravy také Ing. Daniel Morys, MBA, generální ředitel a předseda představenstva, který předá našim prvňáčkům ODISKY zdarma. Slavnostně mezi nás uvedeme a přivítáme prvňáčky. Svou přítomností je podpoří nejen rodiče, ale také žáci a pedagogové.

Mgr. Anna Krasulová, ředitelka školy
Autor: Mgr. Anna Krasulová | Počet přečtení: : 106x

Pokračování článku

Rozloučení s devátou třídou

Rozloučení s devátou třídouVe čtvrtek 27. 6. 2019 proběhlo slavnostní rozloučení našich deváťáků. Připravili si pro nás hodinový program, během kterého paní ředitelka žákům předala absolventské diplomy. Na závěr nechyběl dort s ohňostrojem.
Autor: Mgr. Jana Dvořáková | Počet přečtení: : 167x

Pokračování článku

Slavnostní udělení titulu EKOŠKOLA

Slavnostní udělení titulu EKOŠKOLADne 21. 6. 2019 jeli zástupci Ekotýmu (12 žáků naší školy) s Mgr. Janou Dvořákovou (koordinátorkou EVVO), paní ředitelkou Mgr. Annou Krasulovou a s Mgr. Lenkou Štorkánovou do Prahy pro převzetí mezinárodního titulu Ekoškola. Slavnostní předávání se tentokrát konalo v Brožíkově sále Staroměstské radnice. Titul jsme přebírali z rukou pana náměstka Ministerstva životního prostředí Vladimíra Many a Jana Smrčky, vedoucího programu Ekoškola v ČR.
Získání titulu předcházel audit, který hodnotil, jakým způsobem jsme zapojily environmentální témata do výuky, naše nápadité a smysluplné náměty na změnu ve škole i v jejím okolí a jejich realizaci, dodržování metodiky Sedmi kroků Ekoškoly a vůbec, skvělou práci, kterou během celého školního roku Ekotým odvedl.
Po slavnostním vyhlášení následovala prohlídka Staroměstské radnice od podzemí až po radniční věž. Také jsme si prohlédli hlavní dominanty Prahy.

Autor: Mgr. Jana Dvořáková | Počet přečtení: : 118x

Pokračování článku

Seznam pomůcek na školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

v příloze tohoto článku naleznete seznam pomůcek, které je nutno zakoupit na příští školní rok.

Krásné léto a spoustu prázdninových zážitků.
Autor: PaedDr. Iva Senftová | Počet přečtení: : 166x

Pokračování článku

Hledej pramen vody 2019

Hledej pramen vody 2019Také v letošním školním roce se žáci 5. třídy zapojili do projektu Hledej pramen vody, který pořádají Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. Na projektu pracovali několik měsíců. Úspěšně se probojovali do finále, které se konalo v pátek 31. května na Slezskoostravském hradě, a s radostí se pustili do závěrečných bojů. Slavnostního dne se zúčastnila celá třída. Pětičlenné družstvo ve složení Denisa L., Tereza L., Adéla K., Adam K. a Ondřej K. soutěžilo v netradičních sportovních i vědomostních disciplínách. Všichni si užili bohatého doprovodného programu a nejrůznějších aktivit. Přední příčky jsme v projektu sice neobsadili, ale společně strávený čas a zážitky nám zůstanou.
Autor: Mgr. Lenka Štorkánová | Počet přečtení: : 101x

Pokračování článku

Aktuálně 3. června 2019

Individuální pohovory s rodiči se uskuteční v úterý 4. června 2019 od 16.00 do 17.00.


Třídní schůzky s rodiči budoucích prvňáčků proběhnou
v úterý 18. června 2019 v 15.30.
Autor: Iva Senftová | Počet přečtení: : 62x

Pokračování článku

Autor: PaedDr. Jolana Buksová | Počet přečtení: : 105x

Pokračování článku

Anglický desetiboj 2019

Anglický desetiboj 2019Dne 21 .5. 2019 se na naší škole uskutečnil 21. ročník Anglického desetiboje. V této soutěži porovnávají žáci třetích tříd z různých ostravských škol své znalosti v anglickém jazyce. Tříčlenná družstva společně pracují na deseti cvičeních, která jsou podána zábavnou a přitažlivou formou např. tajenky, osmisměrky, doplňovačky, spojovačky či vybarvování podle zadání. I letos byla velmi hojná účast. Do soutěže se zapojilo celkem 13 škol. Již při příchodu bylo vidět, jak jsou žáci natěšení a jak pěkný a pozitivní vztah mají k anglickému jazyku, což velmi přispělo k příjemné a pohodové atmosféře, jež celou dobu soutěž provázela. Každému družstvu byl přidělen obrázek z populárního animovaného filmu (Ledové království, Mimoni, Auta), podle kterého bylo potom identifikováno u svého porotce. Na každé cvičení byl určitý časový limit, po jehož vypršení museli žáci cvičení svému porotci odevzdat. Do poroty zasedly tři velmi milé paní učitelky, které celou dobu žáky povzbuzovaly a přispívaly k pozitivně naladěné atmosféře.
Autor: Mgr. Jana Kučeriková | Počet přečtení: : 186x

Pokračování článku

Anglický slavík 2019

Anglický slavík 2019Dne 14.5.2019 se na naší škole uskutečnil již 21. ročník tradiční pěvecké soutěže Anglický Slavík (English Nightingale), ve které se pravidelně utkávají žáci z různých ostravských škol ve zpěvu anglických písní. Letos se do soutěže zapojilo celkem 11 škol. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích, z nichž každá byla dále rozdělená na jednotlivce a skupiny.
V první kategorii se utkalo pět jednotlivců a čtyři skupiny, z jejichž úst zazněly světové hity jako Can´t Help Falling In Love, We Will Rock You či Scarborough Fair. Nejlepší zpěv za jednotlivce nakonec předvedla Kateřina Fildánová s písní Can´t Help Falling In Love, která reprezentovala Základní školu Aleše Hrdličky. Unikátní byla také Anna Axmannová ze Základní školy B. Dvorského, jejíž pojetí písničky Cups, při které se sama doprovodila kelímky ji vyhouplo na krásné druhé místo. Třetí místo zaslouženě obsadila žákyně PORGU Justýna Bilanová s písní Face Your Fears. Obdivuhodný výkon předvedla také Eliška Hašková ze Základní školy Kosmonautů 15, jež za klavírního doprovodu zazpívala romantickou písničku z filmu Once Falling Slowly, a Aneta Zlatušková ze Základní školy Šeříková s písní Radioactive.
Autor: Mgr. Jana Kučeriková | Počet přečtení: : 181x

Pokračování článku

Zápis 2019Výsledky zápisu do 1. ročníku 2019/2020 naleznete
v přiloženém souboru.
Autor: PaedDr. Iva Senftová | Počet přečtení: : 111x

Pokračování článku

Den Země 2019

Den Země 2019Dne 26.4. 2019 se naše škola již po několikáté zúčastnila Dne Země v Komenského sadech v centru města Ostravy. Ráno jsme se probudili do nádherného slunečného dne a o to víc nás těšilo, že páteční dopoledne prožijeme pod širým nebem uprostřed jednoho z nejhezčích parků v Ostravě. V 8:00 hod jsme se všichni sešli před školou a pěšky se vydali celí natěšení vstříc dobrodružství a poznání do našeho krásného parku. Na obloze nebyl ani mráček, a tak se dalo předpokládat, že den se opravdu vydaří. Při příchodu do Komenského sadů nás uvítala skvělá jarní atmosféra podtrhnutá všudypřítomnou zelení a rozkvetlými stromy, což v mnohých z nás vzbudilo touhu po pikniku a outdoorových aktivitách. Když jsme došli k ,,vstupní bráně“ Dne Země, zapózovali jsme paní učitelce na společnou fotografii, a poté se vydali plnit úkoly týkající se naší planety k jednotlivým stánkům. Za každý splněný úkol nám bylo dáno razítko na speciální kartičku, kterou jsme po nasbírání dostatečného množství mohli vyměnit za sladkou nebo zábavnou odměnu. Někteří z nás si stihli i zasportovat při společném fotbalu na příjemně měkkém trávníku či zapádlovat v klidných avšak stále ještě studených vodách přilehlé řeky Ostravice. Na své si zde přišli i milovníci točené zmrzliny či nealkoholických letních nápojů mojita nebo malinovky. V 11:30 hod jsme se všichni opět sešli před ,,vstupní bránou“ a společně se nabití dojmy vydali zpět ke škole. V 12:35 hod jsme si dali rozchod a rozutekli se sdílet zážitky s našimi kamarády a blízkými a užít si zbytek krásného dne.
Autor: Mgr. Jana Kučeriková | Počet přečtení: : 209x

Pokračování článku

Aktuálně 26. 4. 2019
V pátek 26. dubna 2019 se všichni žáci školy zúčastní projektového dne Den Země, který je pořádán
v Komenského sadech. Návrat ke škole - 1. a 2. třída v 11.40, 3. - 9. třída ve 12.35.
Autor: PaedDr. Iva Senftová | Počet přečtení: : 77x

Pokračování článku

Ukliďme si Česko

Ukliďme si ČeskoV pondělí 8. 4. 2019 se žáci VIII. a IX. ročníku pod vedením Mgr. Jany Dvořákové a Mgr. Petra Kohúta zapojili do celorepublikové akce Ukliďme si Česko. Tohoto projektu se zúčastňujeme již spousty let. Jedná se o dobrovolnickou úklidovou akci, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Naše škola si vzala patronát nad našim blízkým parkem a dvakrát ročně jej chodí uklízet. Je pro nás překvapující, že i když je park udržovaný, stále se najdou lidé, kteří zde vyhazují odpadky - a ne jen ty malé. Opět se nám podařilo sesbírat několik pytlů odpadu. Ještě, že nám letos nám přálo počasí.
Autor: Mgr. Jana Dvořáková | Počet přečtení: : 149x

Pokračování článku

Noc s Andersenem 2019

Noc s Andersenem 2019Letos se už po devatenácté uskutečnila akce s názvem Noc s Andersenem, které se účastní mnoho dětí i dospěláků nejen v České republice, ale i v dalších – nejméně 20 zemích naší planety. Gajdoška se zapojila již po deváté. 29. března 2019 se ve škole sešli žáci 1. – 5. třídy, aby svůj čas věnovali knihám, čtení, plnění úkolů a příjemně prožitých chvil ve společnosti spolužáků. O náplň různorodých aktivit se postaraly jejich třídní paní učitelky. Letošní akce byla věnována nakladatelství Albatros, které slaví 70 let od založení v roce 1949. Úkoly nás provázel Ferda Mravenec, v básních se přidaly ryby, žáby, krodýlové – o nich se i zpívalo, starší žáci s úkoly o hradech zabrousili do historie. Nejvíce zábavy a legrace si děti užily při běhacím diktátu v tělocvičně a při hře s citronem. I letos jsme hledali indicie s úkoly, které byly rozmístěny na chodbách školy zahalené tmou. Na dobrodružné cestě se nikdo nebál, posvítily nám baterky. Poté se děti navečeřely, podívaly se nebo si vyslechly pohádky na dobrou noc, a přestože jim byla kolem deváté hodiny popřána dobrá noc, usnuli někteří až po půlnoci . V sobotu ráno odcházeli nocležníci domů plni dojmů a s myšlenkou, že příští rok přijdou zas. Děkuji všem paním učitelkám za spolupráci a nadšení, s jakým se do akce pustily a příští rok na přání žáků se znovu zapojí .
Autor: Mgr. Lenka Báborová | Počet přečtení: : 203x

Pokračování článku

Autor: Mgr. Lenka Báborová | Počet přečtení: : 90x

Pokračování článku

Čteme společně

Čteme společněBřezen je po dlouhá léta považován za měsíc knihy. Právě proto jsme pro celoškolní projekt Čteme společně zvolili březnový termín, přesně úterý 26. března. V úterý jsme jednotlivé třídy rozdělili na poloviny, vzájemně je promíchali a propojili tak, aby se společné četbě věnovali dohromady mladší a starší žáci. Co se četlo? Dali jsme prostor autorům, kteří po řadu let spolupracovali s nakladatelstvím Albatros, které v letošním roce slaví 70 let od svého založení. Ke čtení byly ukázky z knih Ondřeje Sekory, Eduarda Petišky, Františka Nepila, Marky Míkové a Ester Staré. Vzájemným předčítáním, poslechem spolužáků měly děti možnost porovnávat své čtenářské dovednosti s ostatními. Společnými silami pak plnili úkoly vyplývající z textů – luštily se křížovky, osmisměrky, hledaly se odpovědi, řešily se rébusy, kreslilo se, vybarvovalo… Naši žáci tak společně prožili dvě zajímavé vyučovací hodiny. Pevně věříme, že mnohým jsme ukázali, že nejen pes je dobrým přítelem člověka, ale i kniha je úžasným kamarádem a má mít místo v jejich životech.
Autor: Mgr. Lenka Báborová | Počet přečtení: : 183x

Pokračování článku

AktuálněZápis do 1. ročníku školního roku 2019/2020 se bude konat ve středu 3. dubna 2019 od 12.00 do 17.00
a ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 12.00 do 16.00.Na pátek 5. dubna 2019 vyhlašuje ředitelka školy
z organizačních důvodů ředitelské volno.
Škola, školní družina a jídelna budou mimo provoz.
Autor: PaedDr. Iva Senftová | Počet přečtení: : 133x

Pokračování článku

Pasování prvňáčků na čtenáře 2019

Pasování prvňáčků na čtenáře 2019V pondělí 4. 3. 2019 zamířily kroky našich prvňáčků do knihovny na Daliborově ulici. Děti si tentokrát nešly jen povídat o knihách, byl pro ně připraven nevšední zážitek. V knihovně na kluky i holky čekala dobrá víla a oživlý panáček Pinocchio. Děti s nimi prožily zajímavé chvíle, splnily několik úkolů, aby v závěru mohly být pasovány na čtenáře. Někteří žáci si domů odnášeli čtenářský průkaz, který jim umožňuje roční půjčování knih zdarma. Prvňáčkům tedy popřejme, ať krásně čtou a ať jsou knížky jejich dobrými kamarády na cestě za poznáváním světa kolem nich.
Autor: Mgr. Lenka Báborová | Počet přečtení: : 194x

Pokračování článku

Celkový počet článků: 441

[1] 2 3 4 5 6 7 ... 15

Kontaktní informace

Základní škola Ostrava,
Gajdošova 9, příspěvková organizace

Gajdošova 9/388, 702 00 Ostrava
IČ: 61989088

tel.:596 627 610
email: reditelka@zsg.cz


Více informací najdete zde