Výpis všech článků

Autor: Mgr. Anna Krasulová | Počet přečtení: : 75x

Pokračování článku

Ježíškova vnoučata, Výstava betlémů

Ježíškova vnoučata, Výstava betlémůV předvánočním adventním čase jsme se zapojili do dvou zajímavých projektů.
Prvním je celorepublikový projekt Ježíškova vnoučata, který je zaměřený na přestárlé spoluobčany žijící v pečovatelských domech. Na Vánoce dostanou dárek a my, děti, do těchto balíčků vyrábíme vánoční a novoroční přání. Každá třída výtvarně zpracovávala jiný typ přání. Myslíme, že se nám přání docela povedla, a doufáme, že dědečkům a babičkám udělají radost.
Do druhého projektu – Výstava betlémů – jsme letos přispěli už pošesté. Žáci od první až po devátou třídu vyráběli vánoční ozdoby, dekorace i betlémy. Nejzdařilejší výtvarné práce jsou vystaveny v prostorách radnice Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na náměstí Dr. E. Beneše společně s výrobky žáků jiných škol. Na výstavu jsme zašli podívat nejen my, osmáci, ale i žáci ostatních tříd. Všechny práce se nám moc líbily, doslova na nás dýchlo kouzlo Vánoc.
Autor: VIII. třída | Počet přečtení: : 52x

Pokračování článku

Mikuláš

MikulášDne 5. 12. navštívil naše žáčky I. stupně Mikuláš i se svou družinou andělů. Po cestě do školy se k nim přidali čerti. Naštěstí máme u nás (snad) jen hodné děti a čerti velmi brzy odešli s nepořízenou. Andělé s Mikulášem si vyslechli básničky a písničky dětí, dostali také pěkné obrázky. Za odměnu dětem nadělili sladkosti a popřáli krásný advent i vánoce. A našim deváťákům děkujeme (oni ví za co).
Autor: Mgr. Jana Dvořáková | Počet přečtení: : 82x

Pokračování článku

Závěrečná aktivita projektu v televizi Polar

Televize Polar odvysílala reportáž ze závěrečné aktivity projektu Mezilidská komunikace - tváří v tvář bez internetu, do kterého se zapojila také naše škola. Zpravodajství je dostupné na adrese:

polar.cz/zpravy/ostravsko/ostrava-centrum/11000014688/studenti-zkouseli-prezit-dny-bez-internetu

 
Autor: Iva Senftová | Počet přečtení: : 13x

Pokračování článku

Moje místo na Zemi

Moje místo na ZemiDne 23. listopadu 2018 jsme v celé naší škole realizovali projektový den „Moje místo na Zemi“. Celý program pro žáky připravil náš ekotým. Všechny činnosti se týkaly tří základních oblastí, kterými se v rámci Ekoškoly zabýváme: biodiverzita, odpady a prostředí školy. Získávali jsme nové informace z časopisů a knih, z webových stránek i z naučných dokumentů. Zjišťovali jsme názvy pokojových rostlin, které máme ve třídách. Vytvářeli knihy, plakáty, jmenovky květin ve třídách a jiná výtvarná díla.
Během dopoledne se také všichni naši žáci spoluúčastnili dlouhodobého projektu „Vím, co dýchám“. Jedná se o badatelské vyučování zaměřené na kvalitu ovzduší ve třídách. Z grantu KÚ MSK jsme zakoupili měřící přístroje vhodné pro práci žáků. Zaměřili jsme se na koncentrace CO 2 a prachových částic. Výsledky měření jsme následně vyhodnocovali.
Závěrečnou činností byla tvorba třídních Ekokodexů – souhrnů pravidel pro zlepšení životního prostředí, na kterých se dohodli žáci jednotlivých tříd a která chtějí dodržovat.
Autor: Mgr. Jana Dvořáková | Počet přečtení: : 66x

Pokračování článku

Prvňáci ve škole

Prvňáci ve školeŽáci první třídy mají za sebou už tři měsíce ve škole. Učí se číst, psát, počítat, poznávat svět kolem sebe. To vše se děje ve vyučování, které probíhá klasicky ve třídě, ale i v okolí školy – příroda se poznává nejlépe venku, v parku. Ve třídě se prvňáci věnují práci v učebnicích, sešitech, písankách, plní úkoly na interaktivní tabuli, skládají z písmen slabiky, slova, počítají s kaštany, prohlíží si obrázky, učí se hodně mluvit a vyjadřovat o věcech kolem sebe. Cvičí, zpívají, recitují, kreslí, malují, zhotovují různé výrobky. Účastní se školních projektů – výročí vzniku republiky, zvířata v okolí školy. V listopadu navštívili knihovnu, připravili ozdoby na výstavu na radnici našeho obvodu, pekli a zdobili perníčky. Prvňáčci, škola je úžasné místo, které vám umožní spoustu věcí poznat a naučit se je, které vám dá možnost poznat nové kamarády. Ať se vám ve škole líbí a chodíte do ní stále rádi.
Autor: Mgr. Lenka Báborová | Počet přečtení: : 53x

Pokračování článku

Projektový den

V pátek 23. listopadu 2018 realizujeme projektový den s názvem MOJE MÍSTO NA ZEMI.
Autor: PaedDr. Iva Senftová | Počet přečtení: : 36x

Pokračování článku

Projekt „Mezilidská komunikace – tváří v tvář bez internetu“ byl zakončen v Dolní oblasti Vítkovice

Projekt „Mezilidská komunikace – tváří v tvář bez internetu“ byl zakončen v Dolní oblasti VítkoviceDne 13. 11. 2018 vyvrcholil v Dolní oblasti Vítkovice (malý sál multifunkční auly Gong) projekt přeshraniční spolupráce základních škol z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a polské Ratiboře s názvem „Mezilidská komunikace – tváří v tvář bez internetu“. Hlavním bodem závěrečného setkání bylo představení 16 krátkých filmů natočených žáky v průběhu realizace projektu. Téma všech natočených filmů bylo shodné – srovnání různých životních situací s a bez mobilu/internetu/PC/Facebooku, hrozba kyberšikany apod. Filmy přímo na místě hodnotila odborná porota a autoři tří nejlepších si odnesli věcné ceny v podobě deskových her. Vítězné video bude také uveřejněno v reportáži TV Polar, která se závěrečného setkání projektu účastnila.

Autor: Mgr. Petr Kohút | Počet přečtení: : 83x

Pokračování článku

Individuální pohovory 13. 11. 2018


Vážení rodiče,

zveme Vás na individuální pohovory, které se konají v úterý
13. listopadu 2018 od 16.30 do 17. 30.

Vedení školy

Autor: PaedDr. Iva Senftová | Počet přečtení: : 37x

Pokračování článku

Den ekoškol - návštěva Keltičkova muzea

Den ekoškol - návštěva Keltičkova muzeaŠkoly zapojené do mezinárodního programu Ekoškola slaví v prvním listopadovém týdnu svůj den. Není Ekoškola jako ekoškola. Jak už název napovídá, snaží se ekoškoly o zlepšení životního prostředí, ekologicky šetrné hospodaření a propagaci udržitelného života, ale Ekoškolou se stanou, až když jednotlivé aktivity a akce propojí do smysluplného celku. Důležité pro Ekoškoly s velkým E je snaha ovlivnit u dětí jejich přístup ke světu, jejich vnímání problémů v okolí i ve světě a jejich chuť se aktivně zapojit do dění kolem nich. Být zapojen v největším vzdělávacím programu na světě vedoucím školy k udržitelnému životu a zlepšování životního prostředí tak klade na žáky a učitele nemalé nároky.
Ti nejúspěšnější se pak mohou pyšnit mezinárodním titulem Ekoškola symbolizovaným zelenou vlajkou. V České republice je těchto škol dokonce 167. A my jsme jednou z nich.
7. listopadu odpoledne jsme tedy oslavovali i s naším Ekotýmem. Navštívili jsme Keltičkovo muzeum, které je zaměřeno na historii těžby uhlí, kovářství a život v našem regionu v minulých obdobích. Toto muzeum se nachází v místech původní kovárny, kterou vlastnil kovář Keltička. Ten v roce 1750 jako první nalezl a využil uhlí k tepelným účelům.
Majitelé muzea pro nás měli nachystáno překvapení! K našemu ekoškolímu svátku jsme všichni dostali malý dáreček pro štěstí a v altánu u kovárny na všechny čekalo připravené pohoštění. Tímto chceme manželům Chodurovým poděkovat za krásné přijetí, odborný výklad i milé posezení.
Autor: Mgr. Jana Dvořáková | Počet přečtení: : 68x

Pokračování článku

Projekt Sto let naší republiky

Projekt Sto let naší republikyTaké naše škola se zapojila do všudypřítomných oslav vzniku Československé republiky. Ve čtvrtek 25. října se všichni žáci i učitelé naší školy zapojili do projektu 100 let naší republiky. Celý den jsme pracovali v 10 pracovních týmech s různým tematickým zaměřením (Státní symboly, České a slovenské písničky, Prezidenti, Co lidé nakupovali, vařili a jedli, Život na venkově, Osobnosti, vědci, vynálezci, První republika, Oblečení, móda, Školství, Peníze, měna, ceny zboží).
Žáci na 1. stupni vytvořili pracovní týmy po třídách, ale od 5. třídy jsme si mohli vybrat, které téma je nám blízké. Vznikly tak skupiny napříč třídami, což bylo pro nás nové a moc se nám taková práce líbila. Výsledkem bylo sestavení 10 různých publikací, které si můžeme prolistovat a pročíst, protože jsou vystaveny v přízemí školy.
Autor: PaedDr. Jolana Buksová | Počet přečtení: : 107x

Pokračování článku

Ředitelské volno 9. 11. 2018


Na pátek 9. 11. 2018 vyhlašuje ředitelka školy z organizačních důvodů ředitelské volno, škola a školní družina budou mimo provoz.
Autor: PaedDr. Iva Senftová | Počet přečtení: : 40x

Pokračování článku

Mezilidská komunikace tváří v tvář bez internetu, Morávka

Mezilidská komunikace tváří v tvář bez internetu, MorávkaV pondělí 8. 10. 2018 se sešli žáci 8. a 9. třídy (celkem nás bylo 18) s panem učitelem Kohútem a paní učitelkou Buksovou před naší školou a vyčkávali na autobus, který nás měl odvézt na Morávku. Za chvíli jsme už všichni seděli v autobuse, abychom si společně s žáky ZŠ Ostrava Matiční a polskými kamarády z Ratiboře užili týden plný natáčení filmů a ZÁBAVY. Hned druhý den za námi přijela outdoorová agentura se zábavným programem. Ve skupinách jsme hráli zajímavé hry. Např. lávové kameny, horolezecká výprava, discgolf, hledání banditů a jejich gangů a „objevování“ nového neznámého tvora s profesorem Pérákem a jeho asistentem. Nesmíme ale zapomenout na každodenní natáčení videí, což je hlavní náplní projektu. Těšíme se na závěrečné setkání všech účastníků projektu, které proběhne v ostravském Gongu 13. listopadu. Právě tam budou mít premiéru všechny naše krátké filmy a odborná i laická porota vyhodnotí nejlepší filmové snímky.

Ondřej Weiss, Lenka Kojdjaková, Eva Maria UrubaAutor: Ondřej Weiss, Lenka Kojdjaková, Eva Maria Uruba | Počet přečtení: : 104x

Pokračování článku

Ředitelské volno 26. 10. 2018


Na pátek 26. 10. 2018 vyhlašuje ředitelka školy z organizačních důvodů ředitelské volno, škola a školní družina budou mimo provoz.
Autor: PaedDr. Iva Senftová | Počet přečtení: : 53x

Pokračování článku

Začátek školního roku 2018/2019

Začátek školního roku 2018/2019V pondělí 3. září 2018 definitivně odzvonilo prázdninám a škola se otevřela všem našim žákům. Poprvé do školních lavic usedli prvňáčci a poslední rok si užijí deváťáci. Ti také naše nejmenší dovedli do jejich třídy, popřáli jim, aby měli ve škole štěstí, samé jedničky, aby se jim dařilo. Jen to nejlepší prvňáčkům popřála paní ředitelka Anna Krasulová a třídní učitelka Lenka Báborová. Prvňáci převzali z rukou paní ředitelky pamětní list, dárečky od městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Domů si odnesli i učebnice, aby se hned od začátku mohli naplno zapojit do učení. Přejeme všem žákům naší školy, ať se jim daří, ať do školy chodí rádi. Všem učitelům přejeme hezký školní rok.
Autor: Mgr. Lenka Báborová | Počet přečtení: : 137x

Pokračování článku

Tváří v tvář bez internetu

PROJEKT EU CZ – PL PŘEKRAČUJEME HRANICE
,,Mezilidská komunikace –Tváří v tvář bez internetu“


Druhý pětidenní pobytový zájezd pro žáky 8. a 9. ročníku s názvem: ,,Život začíná tam, kde končí Wi-Fi“ se uskuteční od 8. do 12. 10. 2018 v beskydské obci Morávka v horském hotelu Lipový. Týdenní pobyt  bude koncipován jako celotýdenní hra – žáci budou rozděleni do smíšených skupin na základě rozřazovacích her a budou plnit úkoly pomocí vědomostí a zkušeností získaných na předchozím pobytu v Polsku. Program bude připraven s pomocí odborné agentury se zapojením jednotlivých koordinátorů a pedagogů. Bude se jednat o úkoly na rozvoj důvěry, trpělivosti, kreativity, paměti, vzájemné spolupráce, komunikace a týmové strategie pro posílení vztahů mezi účastníky. Budou používány hlavolamy a úkoly pro odstranění bariér společenského kontaktu, orientace v mapě, apod. Program bude koncipován od jednodušších her a aktivizačních prvků v menších skupinkách až po složité úkoly náročné na týmovou spolupráci. Vrcholem bude hra Outdoor trophy. Pro účastníky bude v místě konání zajištěn i doprovodný program - návštěva aquaparku či kulturní památky.


Autor: PaedDr. Iva Senftová | Počet přečtení: : 85x

Pokračování článku

Ukliďme svět, ukliďme Česko - září 2018

Ukliďme svět, ukliďme Česko - září 2018V sobotu 15. září 2018 je Celosvětový úklidový den, kdy se milióny lidí ve 150 zemích zapojí do úklidu svého okolí. Česká republika propojila tuto akci s projektem Ukliďme si Česko, které se pravidelně naše škola zúčastňuje. Dne 13. 9. 2018 žáci IX. ročníku pod vedením Mgr. Jany Dvořákové a Mgr. Petra Kohúta vyčistili od odpadků park Hlubina i přilehlé dětské hřiště. Vysbírali přibližně 50 kg odpadu. Všem žákům děkujeme za aktivní účast.
Autor: Mgr. Jana Dvořáková | Počet přečtení: : 101x

Pokračování článku

Třídní schůzky 2018


Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které se konají v úterý 11. září 2018 v 16.00 hod. 


Vedení školy


Autor: PaedDr. Iva Senftová | Počet přečtení: : 74x

Pokračování článku

Seznam pomůcek na školní rok 2018/2019
Vážení rodiče, milí žáci,

v příloze tohoto článku naleznete seznam pomůcek, které je nutno zakoupit na příští školní rok.

Krásné léto a spoustu prázdninových zážitků.
Autor: Iva Senftová | Počet přečtení: : 296x

Pokračování článku

Projekt BIODIVERZITA

Projekt BIODIVERZITADne 22. června jsme v naší škole prožili projektový den věnovaný biodiverzitě. Jedná se o jedno z témat, kterým jsme se zavázali věnovat v rámci Ekoškoly. Naši žáci pojem biodiverzita neznali. Ve všech třídách jsme si vysvětlili, o co se konkrétně jedná (přírodní rozmanitost, druhová pestrost).
1. a 2. třída projekt realizovala v areálu parku Landek. Povídali si o potravním řetězci, přirozených nepřátelích a jejich důležitosti pro zachování biologické rovnováhy. Děti si také prohlédly Křídlatku japonskou, na které si vysvětlily problematiku invazivních druhů. Další téma bylo věnováno výhodám a nevýhodám českého a zahraničního ovoce a zeleniny.
3. třída si také povídala o důležitosti zachování druhů pro potravní řetězec, o soužití zvířat a lidí. Vytvářeli hmyzí domečky z přírodních materiálů, které následně zakomponovali do školní zahrady. Žáci hodnotili, jak jednotlivé živé organismy vzájemně ovlivňují životy jiných organismům a jak člověk může přispět k jejich ochraně nebo zániku.
Čtvrťáci prováděli průzkum v parku. Sledovali papírovými okénky drobné živočichy a rostliny, z přírodnin vyráběli domečky. Následně ve třídě pracovali s Červenou knihou vyhynulých a ohrožených druhů.
5. a 6. třída se věnovala problematice potravní pyramidy a důležitosti i těch nejmenších organismů (mikroorganismy, houby, řasy, červi,…) pro člověka.
Žáci 7. a 8. třídy pracovali na síti života – propojení všech organismů na světě, včetně člověka. Na příkladech jsme si ukázali, že i námi opomíjené organismy jsou velmi důležité v koloběhu života.
Deváťáci porovnávali biodiverzitu společenství lesa před 300 lety s rozmanitostí lesů dnešních.
Z celého dne vznikly informační plakáty o důležitosti přírodní rozmanitosti, o potravních řetězcích, o sítích života, které mohou být následně využity při výuce.
Autor: Mgr. Jana Dvořáková | Počet přečtení: : 180x

Pokračování článku

Pohádky dětí dětem 2018

Pohádky dětí dětem 2018Jubilejního 20. ročníku literární a výtvarné soutěže Pohádky dětí dětem se zúčastnilo na padesát dětí z deseti ostravských škol. Všichni zúčastnění se psaní a kreslení zhostili s nadšením, pílí, a tak mohla vzniknout již dvacátá kniha pohádek pro radost dětí i dospělých.
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 19. 6. 2018. Slavnostní setkání bylo zahájeno pohádkou – děti ze školní družiny předvedly divadelní zpracování pohádky Máša a medvěd. Poté byli oceněni a obdarováni vítězové obou kategorií i všichni, kteří se do soutěže zapojili. Každá škola obdržela dvě knihy pohádek. Chceme poděkovat všem tvůrcům za jejich tvořivost, nápady, snahu, pedagogům za jejich pomoc, ochotu spolupracovat, Statutárnímu městu Ostrava za finanční dotaci, díky níž byla celá akce zabezpečena. Knihy pohádek se zcela jistě stanou součástí hodin literatury, naplní volné chvíle dětí nejen o přestávkách, potěší malé i velké čtenáře, přinese mnoho radosti dětem i dospělým. Máme velkou radost ze zájmu dětí o pohádky a v závěru můžeme říci, že nadále budeme v naší aktivitě pokračovat, možná s malými novinkami.
Autor: Mgr. Lenka Báborová | Počet přečtení: : 177x

Pokračování článku

Anglický desetiboj 2018

29. května 2018 se na naší škole konala soutěž Anglický desetiboj. Projekt Anglický desetiboj je určen pro žáky třetích tříd všech základních škol v Ostravě. Tato soutěž má na naší škole dlouholetou tradici. V tomto školním roce je to již 20. ročník. Všichni soutěžící prokázali výborné znalosti z anglického jazyka. Bylo vidět, že je tento předmět baví a mají o něj zájem. Pohoda a nadšení vládlo po celou dobu soutěže. Pro všechny to bylo opravdu příjemně strávené odpoledne.
Tříčlenná družstva plní 10 úkolů, které jsou podány přitažlivou formou – pomocí křížovek, rébusů, doplňovaček apod. Jednotlivé úkoly jsou ohodnoceny body. Nejvyšší počet bodů byl 146. Družstvo, které bylo na 1. místě, získalo 139 bodů. Na 3. místě se umístily 2 školy se stejným počtem bodů.

Soutěž se uskutečnila za podpory Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Autor: Zdeňka Galajdová | Počet přečtení: : 151x

Pokračování článku

Anglický slavík 2018

22. května 2018 odpoledne se v hudebně naší školy konal již 20. ročník soutěže ENGLISH NIGHTINGALE. Jedná se o soutěž ve zpěvu anglických písní, která je určena pro žáky 6. – 9. tříd. Do soutěže se přihlásilo 16 ostravských škol, které „vyslaly“ své nejlepší zpěváky a zpěvačky. Soutěžili sólisté i hudební skupiny, a to ve dvou kategoriích. V 1. kategorii (6.–7. třída) soutěžily 3 skupiny a 7 jednotlivců. Ve 2. kategorii (8.–9. třída) soutěžilo 7 skupin a 7 jednotlivců.Během odpoledne jsme mohli slyšet zpívat celkem 54 dětí a další je doprovázely na kytary, klavír, ukulele, housle nebo rytmické nástroje. Do soutěže se ve skutečnosti zapojilo mnohem více dětí. Na jednotlivých školách probíhala školní kola a z každé kategorie se vybírali jen ti nejlepší. Děti se na soutěž pečlivě připravovaly a věnovaly nácviku spoustu času. A výsledek se dostavil. Pěvecké výkony byly opravdu skvělé! Porota to vůbec neměla jednoduché – nebylo snadné vybrat ty nejlepší.

Naši školu reprezentovaly žákyně Elizabeth Višovanová, Karolína Drlíčková, Petra Toldi, Lenka Kojdjaková a Eva Maria Uruba. Ve skupinách obsadily 1. místo. Blahopřejeme!

Soutěž se uskutečnila za podpory Statutárního města Ostravy.


Autor: Zdeňka Galajdová | Počet přečtení: : 190x

Pokračování článku

Schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků 2018
Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme do naší školy v pondělí 25. června 2018 v 15. 30 hod. na setkání rodičů žáků budoucí první třídy.
Na programu bude seznámení s vzdělávacím programem školy, s organizací výuky, s potřebnými pomůckami, s přihlašováním dětí do školní družiny a s možností školního stravování. Budou Vám sděleny veškeré informace týkající se nástupu Vašeho dítěte do školy.
Těšíme se na setkání s Vámi i s Vašimi dětmi.

Mgr. Anna Krasulová, ředitelka školy

Autor: PaedDr. Iva Senftová | Počet přečtení: : 75x

Pokračování článku

Autor: PaedDr. Iva Senftová | Počet přečtení: : 235x

Pokračování článku

Zpravodajství z aktivity projektu CZ-PL spolupráce "Mezilidská komunikace - tváří v tvář bez internetu"

Zpravodajství z aktivity projektu CZ-PL spolupráce "Mezilidská komunikace - tváří v tvář bez internetu"Středa 16. 5. 2018
8:30 – Snídaně, švédské stoly, salámy, vajíčka, vaječina, párky, zelenina, corn flakes, mléko
9:00 – 13:00 - rozdělení do skupin, jízda na horských kolech, tance, natáčení videí na téma pobytu
13:00 – oběd, zeleninová polévka s krutony, kuřecí kousky s bramborem, okurka
13:30 – 14:30 – odpolední klid
14:30 – 17:30 – rozdělení do skupin, horolezecká stěna, tance, natáčení videí na téma pobytu
17:30 – 18:30 – všeobecná vybíjená, fotbal, volejbal
18:30 – večeře – palačinky s ovocem, švédský stůl (salámy, sýry, zelenina, pomazánky)
19:00 – 21:00 – večerní vycházka do mini ZOO Istebna
21:00 – 21.30 – deskové hry
21:30 – 22:00 – hygiena
22:00 - večerka


Fotografie na  zsg.rajce.idnes.cz/

Autor: Mgr. Petr Kohút | Počet přečtení: : 234x

Pokračování článku

Centrum Veronica Hostětín

Centrum Veronica HostětínDne 27. 4. jsme v rámci ozdravného pobytu navštívili ekologické centrum Veronica Hostětín s unikátní přírodní zahradou. Naši žáci si vyzkoušeli všechny aktivity, které zahrada nabízí. Zástupcům Ekotýmu (kteří byli s námi) navrhovali, které prvky se jim nejvíce líbí a které by také uvítali v naší školní zahradě. Jednoznačně vyhrál domeček z vrbového proutí. Následně jsme si prošli Šviháckou cestu, což byla hledačka po celé vesnici Hostětín, na jejímž konci byl ukryt poklad. Ekologické centrum je vyhlášené lisováním jablečného moštu, který jsme si před odjezdem zakoupili. Obec Hostětín je tak známá svým šetrným přístupem k životnímu prostředí a ekologickými projekty, že ji v roce 2010 navštívil anglický princ Charles.
Autor: Mgr. Jana Dvořáková | Počet přečtení: : 182x

Pokračování článku

Den Země na ozdravném pobytu

Den Země na ozdravném pobytuLetošní Den Země jsme prožili na ozdravném pobytu v překrásně rozkvetlé přírodě Bílých Karpat. Oslavy jsme si nechali až na úplný závěr dne. Nejstarší žáci nám přichystali táborák, u kterého jsme si společně o vzniku a významu tohoto celosvětového dne popovídali. Den Země 2018 byl věnován problematice plastů. Diskutovali jsme o dopadu přemíry plastového odpadu a o jeho předcházení. Jsme Ekoškolou, která dodržuje svůj Ekokodex nejen v prostorách školy. I zde, po příjezdu do hotelu, jsme navrhli vedoucím zaměstnancům, že chceme třídit odpad, což bylo mile uvítáno a umožněno. Debatu jsme prokládali „ekopísněmi“ (např. Medvědi nevědí).
Po úplném setmění jsme se vydali na procházku lesem k nejbližší sjezdovce. V tichosti jsme si sedli na horskou louku a sledovali hvězdy. Vnímali jsme zvuky noční krajiny. Pro děti se jednalo o úplně nový druh prožitku. Zpět k ohni šli žáci po dvojicích lesem sami. Zazpívali si poslední píseň a ve slavnostní náladě se vrátili do hotelu k ulehnutí.
Autor: Mgr. Jana Dvořáková | Počet přečtení: : 218x

Pokračování článku

Ředitelské volno 11. května 2018


Ředitelka školy vyhlašuje na pátek 11. května 2018 ředitelské volno.
Z organizačních  důvodů nebude škola ani školní družina v provozu.

Ve čtvrtek 10. května 2018 bude z organizačních důvodů výuka ukončena v 11. 40. Školní družina v tento den bude v provozu.
Autor: Mgr. Anna Krasulová | Počet přečtení: : 169x

Pokračování článku

Zpravodajství z ozdravného pobytu Valašské Klobouky hotel Jelenovská

Zpravodajství z ozdravného pobytu Valašské Klobouky hotel JelenovskáProgram dne pátek 27. 4. 2018

7:30 – budíček
8:00 – snídaně – švédské stoly – salám, sýr, máslo, jogurt, corn flakes, vánočka, pečivo, čaj, mléko
8:30 - 8:45 – úklid na pokojích, příprava na celodenní výlet
8:45 - 9:00 – ranní setkání v klubovně, seznámení s programem výletu, organizace odjezdu
9:30 – 16.00 - celodenní výlet – Eko centrum Hostětín, pracovní listy, Uherský Brod – Muzeum Jana Amose Komenského – výuková lekce Orbis Pictus, prohlídka Muzea a města, balíček s sebou – maso, houska, ovoce, oplatek, chléb se salámem
16:30 – 18:00 – sport v okolí chaty
18:00 – 18.30 - večeře – hovězí vývar s nudlemi, špagety s boloňskou omáčkou
18.30 – 19:30 - odpočinek na pokojích, osobní volno
19:30 – 20:00 – skupinová práce po třídních kolektivech, příprava programu na poslední večer
20:00 – 21:30 – zpěv s kytarou, promítání fotografií, filmová projekce
20.20 – 21.30: vyčerní hygiena, příprava na večerku
22.00 - večerkaFotografie z ozdravného pobytu naleznete na zsg.rajce.idnes.cz/

Autor: Mgr. Petr Kohút | Počet přečtení: : 312x

Pokračování článku

Celkový počet článků: 404

[1] 2 3 4 5 6 7 ... 14

Kontaktní informace

Základní škola Ostrava,
Gajdošova 9, příspěvková organizace

Gajdošova 9/388, 702 00 Ostrava
IČ: 61989088

tel.:596 627 610
email: reditelka@zsg.cz


Více informací najdete zde