Výpis všech článků

Den otevřených dveří 27. 3. 2018

Kdy? Dne 27. března 2018 od 8:00 do 13:00 s možností nahlédnout do výuky
na 1. stupni.

Co nabízíme?
• kvalitní výuku ve škole rodinného typu
• od 1. ročníku výuku anglického jazyka
• od 4. ročníku výuku informatiky
• individuální přístup ke každému dítěti
• výuku s využitím interaktivních tabulí a počítačovou učebnu
• čističky vzduchu v každé třídě
• letní zahradní učebnu, zájmové kroužky
• soutěže pro ostravský region
• spolupráci s pedagogickou fakultou

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 se koná 9. 4. 2018 od 13:00 - 17:00 hodin a 10. 4. 2018 od 13:00 - 16:00 hodin.

Autor: Mgr. Anna Krasulová | Počet přečtení: : 85x

Pokračování článku

Projekt Moderní Gajdoška

Od 1. září 2017 je na ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, p. o. realizován projekt "Moderní Gajdoška" v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
V rámci tohoto dvouletého projektu bude ve škole vedeno doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, žáci budou mít možnost pracovat v Klubu zábavné logiky a deskových her a v Čtenářském klubu. Dalším cílem projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání v oblastech čtenářské gramotnosti a inkluze, tandemové výuky a vzájemné spolupráce pedagogů školy.
Autor: PaedDr. Iva Senftová | Počet přečtení: : 2024x

Pokračování článku

Vystoupení pěveckého sboru Gajdošík

Vystoupení pěveckého sboru GajdošíkČlenové pěveckého sboru Gajdošík, kteří jsou žáky ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, rozdávali v adventním čase radost krásnými melodiemi. V úterý 5. 12. 2017 vystoupili se svým programem ve škole u vánočního stromečku. Přítomní rodiče, prarodiče, pedagogové i další hosté se zaposlouchali do tónů písní se zimní a vánoční tématikou. Ve středu 6. 12. 2017 potěšili mladí zpěváci svým zpěvem babičky a dědečky v Domě s pečovatelskou službou v Ostravě na Gajdošově ulici. Písně lidové i umělé byly prokládány mluveným slovem, básněmi i dopisem pro Ježíška. Koledy si s žáky zazpívali i všichni milí posluchači. Ve čtvrtek 14. 12. 2017 se z vánočního vystoupení budou radovat děti z MŠ Hornická.
Autor: Mgr. Lenka Báborová | Počet přečtení: : 938x

Pokračování článku

Závěrečné aktivity a taneční vystoupení účastníků projektu „Tanec bez hranic“

Závěrečné aktivity a taneční vystoupení účastníků projektu „Tanec bez hranic“

Závěrečné vystoupení v Ratiboři 
Dne 12. 12. 2017 vyvrcholil v polské Ratiboři (Raciborski Centrum Kultury) projekt přeshraniční spolupráce základních škol z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a polské Ratiboři s názvem „Tanec bez hranic“, do kterého byla zapojena naše škola. Hlavním bodem závěrečného setkání byl slavnostní koncert, v rámci kterého během téměř dvouhodinového programu, 120 žáků zapojených škol předvedlo naučené české a polské lidové tance doprovázené zpěvem lidových písní. Společné vystoupení všech účastníků bylo důkazem toho, že projekt dokázal překonat geografické, jazykové i společenské a kulturní hranice obou států, vytvořil nová přátelství a obohatil účastníky o nové zážitky a zkušenosti.


 

Autor: Mgr. Petr Kohút | Počet přečtení: : 911x

Pokračování článku

Výstava betlémů na radnici

Výstava betlémů na radniciDne 8. 12. 2017 se žáci VI. třídy zúčastnili prohlídky Výstavy betlémů v prostorách radnice Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na náměstí Dr. E. Beneše. Také žáci VI. třídy vyráběli betlémy a vánoční ozdoby a mohli shlédnout své práce vystavené veřejnosti. Výstava je velmi pěkně aranžovaná, žákům se líbila a svou přítomnost potvrdili zápisem do knihy hostů. Výstava je přístupná veřejnosti do 5. 1. 2018 a můžete zde shlédnout práce nejen našich žáků, ale také žáků základních a mateřských škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
Autor: Mgr. Petr Kohút | Počet přečtení: : 888x

Pokračování článku

Exkurze Ostravou

Exkurze OstravouV pátek 10. listopadu se žáci třetí třídy vydali na exkurzi Ostravou. Na tento den se celá třída začala připravovat už v průběhu měsíce října. Třeťáci totiž nebyli jen účastníky exkurze, ale na část cesty se každý z nich stal také průvodcem. Žáci byli rozděleni do dvojic a každá dvojice dostala za úkol zjistit důležité informace o konkrétním místě. Tyto informace jsme pak ve škole ještě doplňovali pomocí knižních i internetových zdrojů a následně jsme je zpracovali, obohatili o ilustrace k danému místu a společně jsme tak vytvořili „Průvodce Ostravou“.  Na trase exkurze jsme se zastavili například u Železničního muzea, Divadla Antonína Dvořáka, Domu umění, Ostravského muzea či u Divadla loutek. Naší poslední zastávkou byla Vyhlídková věž Nové radnice, kde jsme si jednotlivá místa naší trasy a celé krásné město prohlédli také z ptačí perspektivy. Přesto že počasí vypadalo ráno nejistě, déšť nás při našem putování nezastihl a my jsme si tak mohli celý den užít.

Autor: Mgr. Anna Stýblová | Počet přečtení: : 1128x

Pokračování článku

OSTRAVA 750!!!

OSTRAVA 750!!!
Dne 25. října 2017 proběhl na naší škole projekt Ostrava 750!!!, do kterého se zapojili žáci páté až deváté třídy. Každé třídě bylo přiděleno téma související s Ostravou, na němž pracovala pod vedením svého třídního učitele. Pátá třída měla za úkol porovnat současnou dopravu v Ostravě s dobou minulou, šestá třída se zabývala Ostravou jako městem sportu, sedmá třída se zaměřila na ostravskou kulturu a vzdělávání, osmá třída se vypořádavala s průmyslem v Ostravě a devátá třída se ponořila do ostravské historie. Díky projektu jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o našem městě, a také jsme měli možnost ukázat naše kreativní dovednosti. Všichni jsme si užili pěkný den a už se moc těšíme se na další podobný projekt.

Autor: Mgr. Jana Kučeriková | Počet přečtení: : 1870x

Pokračování článku

Hrajeme si společně

Hrajeme si společně
Ve čtvrtek 12. 10. 2017 jsme se opět zapojili do celorepublikové akce 72 hodin, během které probíhají dobrovolnické činnosti, při kterých se pomáhá druhým, přírodě či okolí. Náš projekt jsme nazvali „Hrajeme si spolu“. Se žáky VIII. ročníku jsme navštívili seniory v blízkém domově s pečovatelskou službou. Donesli jsme jim obrázky, které vytvořily děti z 1. stupně. Strávili jsme milé odpoledne hraním her, které jsme si donesli, společným popovídáním. Akce měla velký úspěch na obou stranách. Zbavili jsme se některých vzájemných předsudků a z akce jsme odcházeli s pocitem příjemně strávených chvil.
Autor: Mgr. Jana Dvořáková | Počet přečtení: : 2338x

Pokračování článku

Čisté prostředí
Jediná škola, která má pro své žáky čističky vzduchu,
je naše škola.
Autor: Mgr. Anna Krasulová | Počet přečtení: : 1368x

Pokračování článku

Projekt Tanec bez hranic v Polsku

Projekt Tanec bez hranic v PolskuVeškeré fotografie z akce naleznete na zsg.rajce.idnes.cz/

Čtvrtek 5. 10.

Počasí nám sice nepřálo, nicméně dnes nám to nevadilo. Dopoledne jsme navštívili bazénové centrum, kde si to žáci užili a zrelaxovali, odpoledne probíhala výuka polských tanců, které naši žáci zvládli velmi dobře. Zítra dopoledne nás čeká balení a návrat domů do Ostravy.
8.00 budíček
8.30 snídaně, švédské stoly
9.00 – 9.30 úklid pokojů, příprava na bazén
10.00 – 12.30 dopolední program, návštěva bazénu, sauny, Zagróň
13.00 – 13.30 – oběd, vývar s nudlemi, brambory, kuřecí řízek, zeleninový salát
13.30 – 14.00 – odpolední klid
14.00 – 18.00 – výuka polských národních tanců
18.00 – 18.30 – večeře, palačinky s marmeládou, švédské stoly
18.30 – 20.30 – osobní volno
20.30 – 21. 00 – opakování českých tanců
21.00 – 22.00 – závěrečná diskotéka


Autor: Mgr. Petr Kohút | Počet přečtení: : 2665x

Pokračování článku

Ukliďme Česko

Ukliďme Česko
21. 9. 2017 se žáci VIII. ročníku pod vedením Mgr. Jany Dvořákové opět zapojili do celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Vyčistili jsme od odpadků park Hlubina i přilehlé dětské hřiště. Objevili jsme černou skládku za sběrným dvorem, kde jsme kromě jiného našli také použité injekční stříkačky. Do akce jsme tedy zapojili i městskou policii, která si pro tento nebezpečný odpad přijela. Velmi nás překvapila návštěva štábu České televize, která 23. 9. 2017 odvysílala reportáž o našem úklidu ve Zprávičkách na Déčku: decko.ceskatelevize.cz/zpravicky
Všechny fotografie z akce jsou k zhlédnutí na našich FB stránkách: www.facebook.com/GEkoskola/
Autor: Mgr. Jana Dvořáková | Počet přečtení: : 2535x

Pokračování článku

Slovo ředitelky 2017

Milí žáci, rodiče a přátelé školy,
vítám Vás po prázdninách na našich webových stránkách, kde se dozvídáte o naší škole mnoho zajímavých informací.

Nový školní rok zahájíme v pondělí 4. září 2017 v 8:00. Žáky přivítá náměstek primátora města Ostravy Mgr. Radim Babinec a pan Josef Sládek za zřizovatele obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Slavnostně mezi nás uvedeme a přivítáme prvňáčky. Svou přítomností je podpoří nejen rodiče, ale také žáci a pedagogové.

V době prázdnin jsme nezaháleli a pilně pracovali na vnitřních opravách školy. Neustále děláme vše proto, abychom Vám, našim žákům, vytvořili co nejlepší prostředí pro výuku a vzdělávání. Připravujeme pro Vás mnoho nových aktivit, ale i tradiční akce a osvědčené projekty.

Milí žáci, chceme, abyste se ve škole cítili co možná nejpříjemněji a nezapomeňte na naše osvědčené přísloví, které zní: „Učení je jako plavání proti proudu – ustaneš chvíli a vrátíš se o míli.“

Přeji Vám úspěšný školní rok a radost z výsledků svého učení.

Mgr. Anna Krasulová , ředitelka školy
Autor: Mgr. Anna Krasulová | Počet přečtení: : 1681x

Pokračování článku

Seznam pomůcek na školní rok 2017/2018

Vážení rodiče, děvčata a chlapci,

seznam pomůcek pro nový školní rok 2017/2018 naleznete v příloze tohoto článku.

Iva Senftová
Autor: PaedDr. Iva Senftová | Počet přečtení: : 3166x

Pokračování článku

Slavnostní udělení titulu EKOŠKOLA v Senátu ČR

Slavnostní udělení titulu EKOŠKOLA v Senátu ČRDne 22. 6. 2017 jeli zástupci Ekotýmu (Veronika Janostyaková, Karolína Drlíčková, Adam Roman) s Mgr. Janou Dvořákovou (koordinátorkou EVVO) a s paní ředitelkou Mgr. Annou Krasulovou do Prahy pro převzetí mezinárodního titulu Ekoškola. Celý program začínal ve Valdštejnské zahradě, kde jsme plnili zábavné úkoly. Následovala slavnostní část v Senátu ČR. Tituly byly předávány z rukou Jaromíra Jermáře, místopředsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, Jaroslava Fidrmuce, náměstka člena vlády, Lukáše Běhunčíka, zástupce společnosti IKEA Česká republika a Petra Daniše, ředitele vzdělávacího centra TEREZA. Popřál nám také senátor za náš obvod – Zdenek Nytra. Absolvovali jsme prohlídku Valdštejnského paláce. Zakončením slavnostních chvil byla plavba parníkem po Vltavě – pro nás všechny velmi krásný zážitek. Po vylodění jsme si prohlédli některé památky Prahy a znaveni, ale duchovně obohaceni jsme si odváželi titul i s vlajkou Ekoškoly domů – do Ostravy. Vlajka je závazkem pro naši další práci pro přírodu a svět kolem nás.
Autor: Mgr. Jana Dvořáková | Počet přečtení: : 1140x

Pokračování článku

Třeťáci v ZOO

Třeťáci v ZOODne 20. 6. 2017 jsme navštívili, my třeťáci, zoologickou zahradu. Hned u vchodu nás oslepili svou křiklavě růžovou barvou plameňáci. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je stát na jedné noze. Oni to prý vydrží několik hodin. My jsme to nevydrželi ani minutu.
Bylo sice horké letní počasí, ale my jsme zvolili cestu okolo vody s velkým množstvím stromů, takže nám horko nebylo. Hodně času jsme strávili na mostku, kde jsme mohli nakrmit ryby, tam bychom vydrželi několik hodin. Jen mít neomezené množství pětikorun.
Z ptačích tvorů nás nejvíce uchvátil tenkozubec opačný, protože takový zobák žádný jiný pták nemá. A také se nám moc líbil korunáč, jeho modrou korunu jsme si chtěli vypůjčit, byl ale lakomý. Dokonce jsme našli hlemýždě a vajíčko nějakého už vylíhlého ptáčka. Také jsme se seznámili s tím, že každý strom je jiný: má jiný zvuk, tvrdost, kvalitu. Všechny tyto vlastnosti jsme si odzkoušeli.
Naším očím neunikly ani želvy, varani a také malý žralůček. K závěru výletu jsme si zablbli na dětském hřišti a konečně jsme si nakoupili nějaké suvenýry, jídlo a pití. Za nákup kofol jsme dostali nasazovací zobáky a čumáky, z těch jsme měli velikou radost.
Bohužel čas rychle míjel, museli jsme se vydat na cestu zpátky. Po cestě ze zoologické zahrady jsme nakrmili kozy. Všichni jsme se shodli, že ty maličké kozičky jsou moc rozkošné. Na závěr výletu jsme se osvěžili ledovou tříští.
Zoologickou zahradu všem doporučujeme, najděte si na ní ale dostatek času.
Vaši třeťáci
Autor: Mgr. Monika Černá | Počet přečtení: : 2986x

Pokračování článku

Pohádky dětí dětem 2017

Pohádky dětí dětem 2017V úterý 20. 6. 2017 se v naší škole sešli žáci ostravských škol, kteří zaslali své pohádky a ilustrace do soutěže Pohádky dětí dětem. Díky nim vznikla další kniha pohádek, která bude přinášet radost malým i větším čtenářům. Slavnostního vyhlášení 19. ročníku soutěže se zúčastnili žáci, jejich rodiče a paní učitelky. Výherci i všichni soutěžící byli oceněni diplomy a drobnými dárky, každá škola obdržela dvě knihy pohádek. Ceny žáci převzali z rukou paní ředitelky Anny Krasulové, paní Miroslavy Richtárikové, vedoucí odboru školství našeho městského obvodu, a Lenky Báborové, organizátorky soutěže. Velké poděkování patří Magistrátu města Ostravy, který celou soutěž finančně zaštítil. Děkujeme také všem žákům, kteří se do soutěže aktivně zapojili, všem paním učitelkám, které je v tvorbě podporovaly. Všem chceme popřát kouzelné, pohádkové léto a budeme se těšit na příští – již jubilejní dvacátý ročník soutěže Pohádky dětí dětem.
Autor: Mgr. Lenka Báborová | Počet přečtení: : 2925x

Pokračování článku

Výlet na Ostravici s Rodičovskou iniciativou

Výlet na Ostravici s Rodičovskou iniciativouV sobotu 17.6. jsme se spolu s RI vydali na výlet na Ostravici. Vlakem jsme se svezli do Frýdlantu a poté jsme se na Ostravici vydali pěšky. Cestou jsme navštívili srub Petra Bezruče. Sice Petr Bezruč návštěvy neměl rád, ale myslím, že nás by s radostí uvítal. Poté jsme pokračovali pěšky ke srubům, poblíž peřejí, kde jsme si opekli špekáčky a zahráli si hry. Sice nám počasí moc nepřálo (nakonec jsme trochu zmokli), ale myslím, že se nám výlet vydařil.
Autor: Ondřej Weiss | Počet přečtení: : 2415x

Pokračování článku

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků


V úterý 20. června 1017 v 16.00 se uskuteční schůzka s rodiči budoucích prvňáčků. Na programu bude seznámení s vzdělávacím programem školy, s organizací výuky, s potřebnými pomůckami, s přihlašováním dětí do školní družiny a s možností školního stravování. Rodičům budou poskytnuty veškeré informace týkající se nástupu dítěte do školy.
Autor: PaedDr. Iva Senftová | Počet přečtení: : 1085x

Pokračování článku

Individuální pohovory 6. 6. 2017

V úterý 6. června 2017 v době od 15. 30 do 16. 30 se konají individuální pohovory s rodiči žáků. Rodičům budou poskytnuty informace o prospěchu a chování žáků.
Autor: PaedDr. Iva Senftová | Počet přečtení: : 1066x

Pokračování článku

Tanec bez hranic - Malá Morávka

Tanec bez hranic - Malá MorávkaV rámci příhraničního projektu Tanec bez hranic (Taniec bez granic) odjelo 20 žáků naší školy na pětidenní pobyt (22. 5.  26. 5. 2017) do hotelu Neptun v Malé Morávce. Veškeré aktivity jsme podnikali spolu se studenty polského Gymnázia v Ratiboři a žáky ostravské ZŠ Gen. Píky. Hlavním úkolem projektu je spolupráce českých a polských dětí prostřednictvím lidových tanců slezsko-polského regionu.
Během prvního pobytu v Malé Morávce jsme se společně naučili hned tři slezské tance: Dráteník, Řezník, Hodinář. Zpočátku jsme z nácviku měli trochu obavy, ale nakonec nás tanec doslova chytl a myslím, že nám tancování i šlo. Naše taneční lektorky z folklorního souboru Ondřejnica nás velmi chválily.
Pobyt byl doplněn různými vycházkami, výlety, sportovními a společenskými aktivitami i naučnými exkurzemi. Navštívili jsme například Bruntálský zámek i aquapark, Uhlířský vrch i Karlovu studánku.
Během pěti dnů jsme navázali nová přátelství a už se těšíme na další setkání. Jedním slovem: SENZAČNÍ.

Ondřej Weiss, žák 7. třídy
Autor: Ondřej Weiss | Počet přečtení: : 1952x

Pokračování článku

Anglický desetiboj 2017

Anglický desetiboj 201723. května 2017 se na naší škole konala soutěž Anglický desetiboj. Projekt Anglický desetiboj je určen pro žáky třetích tříd všech základních škol v Ostravě. Tato soutěž má na naší škole dlouholetou tradici. V tomto školním roce je to již 19. ročník. Všichni soutěžící prokázali výborné znalosti z anglického jazyka. Bylo vidět, že je tento předmět baví a mají o něj zájem. Pohoda a nadšení vládlo po celou dobu soutěže. Pro všechny to bylo opravdu příjemně strávené odpoledne. Anglický desetiboj je vědomostní soutěž pro žáky 3. tříd. Tříčlenná družstva plní 10 úkolů, které jsou podány přitažlivou formou – pomocí křížovek, rébusů, doplňovaček apod. Jednotlivé úkoly jsou ohodnoceny body. Nejvyšší počet bodů byl 146. Družstvo, které bylo na 1. místě, získalo 125 bodů. Na 3. místě se umístily 2 školy se stejným počtem bodů.

Vyhodnocení soutěže

1. místo - ZŠ Ostrava – Poruba, J.Šoupala 1609
2. místo - ZŠ Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64
3. místo - ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 1 + ZŠ a MŠ Vřesina, Osvobození 514
Naši školu reprezentovali tito žáci – Nikola Supová, Jakub Vančura, Ondřej Kunštatský, kteří obsadili 5.místo.

Soutěž se uskutečnila za podpory Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.Autor: Zdeňka Galajdová | Počet přečtení: : 1537x

Pokračování článku

Od muzea k muzeu

Od muzea k muzeuV sobotu 20. května 2017 se vydaly maminky z rodičovské iniciativy s dětmi naší školy navštívit dvě ostravská muzea. Malý výlet odstartoval u školy a kroky zúčastněných vedly k železničnímu muzeu, které se nachází v budově nádraží Ostrava střed. Zde nám průvodci ukázali stará železniční zařízení, modely vlaků. Děti si na trenažéru vyzkoušely řídit vlak. Projely trasu Ostrava – Opava. Dále jsme pokračovali opět pěšky. Po svačince na Masarykově náměstí nás čekala spousta hraček v muzeu, které je umístěno v obchodním domě Laso. Plyšáci, pokojíčky s panenkami, kočárky, deskové hry… Bylo toho spoustu k vidění. Zvlášť maminky mezi vystavenými kousky nacházely hračky, se kterými si v dětství hrávaly. Na konci výletu nesměla chybět sladká tečka – zmrzlina. Výlet byl fajn, i když se sluníčko na nás nesmálo. Příště nás snad svými paprsky zahřeje a doufejme, že přijde i více dětí.
Autor: Mgr. Lenka Báborová | Počet přečtení: : 1110x

Pokračování článku

Vystoupení ke Dni matek

Vystoupení ke Dni matekDne 16. 5. 2017 proběhlo v tělocvičně naší školy vystoupení ke dni matek. Maminky si mohly poslechnout zpěváky ze školního sboru, kteří celý rok pilně nacvičovali spoustu krásných písní. Výběr písní byl rozmanitý, zazněly písně lidové i moderní, veselé i smutné, české a také anglické. Písní Čtenářská byla zdůrazněna důležitost čtení, protože: „Člověk, který má rád knížky, nikdy není sám.“ Pohádkově jsme snili o akrobatech a dudácích a také jsme málem usnuli u písně Zdeňka Svěráka jako celé jeho město. Pak jsme se ale probudili u krásného, dech beroucího sólového zpěvu Elizabeth Višovanové. Při tomto výstupu a duetu Elizabeth Višovanové a Tomáše Dvořáka mnohým ukápla slzička. Také přišli na scénu indiáni a u poslední anglické písně maminky zavzpomínaly na dobu, kdy chodily do tanečních, protože zazněl Jarní valčík. Ke konci vystoupení se ke zpěvákům přidali žáci z kytarového kroužku, kteří doprovodili zpěváky při třech písních. Na závěr zazněla píseň věnovaná maminkám, děti jim touto písní vyjádřily, jak je mají rády.

Autor: Mgr. Monika Černá | Počet přečtení: : 1718x

Pokračování článku

Pobyt v JeseníkáchV rámci projektu Tanec bez hranic odjede 20 žáků 2. stupně 22. května 2017 na pětidenní pobyt do hotelu Neptun v Malé Morávce. Spolu se studenty Gymnázia v Ratiboři a žáky ze ZŠ Gen. Píky se budou po dva dny  pobytu intenzivně učit českým lidovým tancům, což jim zprostředkují mistři tance. Zbytek pobytu žáci stráví opakováním naučených dovedností a doprovodnými sportovními aktivitami, zejména turistikou, míčovými hrami, plaváním aj. Večerní program bude také zaměřen na rozvoj spolupráce mezi oběma národy, zejména po výtvarné a kreativní stránce.
Odjezd: sraz v pondělí 22. 5. v 8. 40 u školy
Návrat: pátek 26. 5. cca v 15 hod. ke škole.

Fotografie z akce na zsg.rajce.idnes.cz/ .
Autor: PaedDr. Iva Senftová | Počet přečtení: : 1106x

Pokračování článku

Den matek 2017

Den matek 2017 
Milé maminky,

zveme Vás na oslavu svátku Dne matek, která se koná v úterý 16. května 2017 v 15 hodin v tělocvičně naší školy. Vystoupí děti pěveckého a kytarového kroužku.

Autor: PaedDr. Jolana Buksová | Počet přečtení: : 1110x

Pokračování článku

Projekt Tvoříme s odpady

Projekt Tvoříme s odpadyDne 9. 5. probíhal v celé naší škole projektový den zaměřený na recyklaci různých druhů obalů. Každá třída vytvářela z doneseného odpadového materiálu roboty. Při jejich tvorbě jsme si povídali o recyklaci a názorně takto vysvětlili její princip. Při vstupu do školy jsou všichni roboti vystaveni. Fotografie z akce jsou ke zhlédnutí na našich FB stránkách: www.facebook.com/GEkoskola/
Autor: Mgr. Jana Dvořáková | Počet přečtení: : 1153x

Pokračování článku

Projektový den - Den Země

Projektový den - Den ZeměDne 28. 4. 2017 jsme si Den Země připomněli projektovou výukou zaměřenou na čistotu životního prostředí a ekologii. Žáci se zabývali různými tématy: šetření energií, hledání alternativních zdrojů, obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, problémy znečištění životního prostředí (znečištění vzduchu a vody průmyslovou činností, dopravními prostředky a zemědělstvím; kontaminace půdy chemikáliemi; „hlukové“ znečištění“ – hluk pozemních komunikací, hluk v blízkosti letišť; tepelné znečištěním – změny teplot vodních ploch v důsledku vypouštění chladící vody z jaderných elektráren atd.), hospodaření s odpady (jejich třídění a likvidace), ochrana přírody; změny klimatických podmínek a problémy ozónové vrstvy atmosféry (skleníkové plyny, globální oteplování, karcinogenní UV záření v oblastech, kde je zeslabená vrstva ozonu). Témata byla rozdělena podle náročnosti do jednotlivých ročníků, žáci je zpracovávali do svých projektů, které jsou vystaveny ve třídách i na chodbách školy.
Autor: Mgr. Marcela Bucharová | Počet přečtení: : 1138x

Pokračování článku

Anglický slavík 2017

Anglický slavík 201725. dubna 2017 odpoledne se v hudebně naší školy konal již 19. ročník soutěže ENGLISH NIGHTINGALE. Jedná se o soutěž ve zpěvu anglických písní, která je určena pro žáky 6. – 9. tříd. Do soutěže se přihlásilo 10 ostravských škol, které „vyslaly“ své nejlepší zpěváky a zpěvačky. Soutěžili sólisté i hudební skupiny, a to ve dvou kategoriích. V 1. kategorii (6.–7. třída) soutěžily 3 skupiny a 8 jednotlivců. Ve 2. kategorii (8.–9. třída) soutěžily 3 skupiny a 4 jednotlivci. Na začátku soutěže vystoupil se dvěma anglickými písněmi sbor naší školy. Během odpoledne jsme mohli slyšet zpívat celkem 32 dětí a další je doprovázely na kytary, klavír nebo rytmické nástroje. Do soutěže se ve skutečnosti zapojilo mnohem více dětí. Na jednotlivých školách probíhala školní kola a z každé kategorie se vybírali jen ti nejlepší. Děti se na soutěž pečlivě připravovaly a věnovaly nácviku spoustu času. A výsledek se dostavil. Pěvecké výkony byly opravdu skvělé! Porota to vůbec neměla jednoduché – nebylo snadné vybrat ty nejlepší.

Naši školu reprezentovali Tomáš Dvořák a Elizabeth Višovanová. Ve skupinách obsadili 1. místo. Blahopřejeme!

Soutěž se uskutečnila za podpory Statutárního města Ostravy.
Autor: Zdeňka Galajdová | Počet přečtení: : 1180x

Pokračování článku

Výsledky zápisu do 1. ročníku 2017


Výsledky zápisu do 1. ročníku školního roku 2017/2018
Autor: PaedDr. Iva Senftová | Počet přečtení: : 1069x

Pokračování článku

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017
Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Hlavní úklidový den připadne na sobotu 8. 4. 2017. Naši žáci VIII. ročníku se k této akci přidali ve čtvrtek 6. 4. 2017. Společně, pod velením Mgr. Jany Dvořákové, uklidili park Hlubina a přilehlé prostory školy. Aprílové počasí naší práci nepřálo, ale i přesto byla akce úspěšná. Podařilo se blízké okolí uklidit, z čehož máme všichni dobrý pocit.
Všechny fotografie z akce jsou k zhlédnutí na našich FB stránkách: www.facebook.com/GEkoskola/
Autor: Mgr. Jana Dvořáková | Počet přečtení: : 1041x

Pokračování článku

Celkový počet článků: 366

[1] 2 3 4 5 6 7 ... 13

Kontaktní informace

Základní škola Ostrava,
Gajdošova 9, příspěvková organizace

Gajdošova 9/388, 702 00 Ostrava
IČ: 61989088

tel.:596 627 610
email: reditelka@zsg.cz


Více informací najdete zde