Výpis všech článků

Začátek školního roku 2018/2019

Začátek školního roku 2018/2019V pondělí 3. září 2018 definitivně odzvonilo prázdninám a škola se otevřela všem našim žákům. Poprvé do školních lavic usedli prvňáčci a poslední rok si užijí deváťáci. Ti také naše nejmenší dovedli do jejich třídy, popřáli jim, aby měli ve škole štěstí, samé jedničky, aby se jim dařilo. Jen to nejlepší prvňáčkům popřála paní ředitelka Anna Krasulová a třídní učitelka Lenka Báborová. Prvňáci převzali z rukou paní ředitelky pamětní list, dárečky od městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Domů si odnesli i učebnice, aby se hned od začátku mohli naplno zapojit do učení. Přejeme všem žákům naší školy, ať se jim daří, ať do školy chodí rádi. Všem učitelům přejeme hezký školní rok.
Autor: Mgr. Lenka Báborová | Počet přečtení: : 32x

Pokračování článku

Tváří v tvář bez internetu

PROJEKT EU CZ – PL PŘEKRAČUJEME HRANICE
,,Mezilidská komunikace –Tváří v tvář bez internetu“


Druhý pětidenní pobytový zájezd pro žáky 8. a 9. ročníku s názvem: ,,Život začíná tam, kde končí Wi-Fi“ se uskuteční od 8. do 12. 10. 2018 v beskydské obci Morávka v horském hotelu Lipový. Týdenní pobyt  bude koncipován jako celotýdenní hra – žáci budou rozděleni do smíšených skupin na základě rozřazovacích her a budou plnit úkoly pomocí vědomostí a zkušeností získaných na předchozím pobytu v Polsku. Program bude připraven s pomocí odborné agentury se zapojením jednotlivých koordinátorů a pedagogů. Bude se jednat o úkoly na rozvoj důvěry, trpělivosti, kreativity, paměti, vzájemné spolupráce, komunikace a týmové strategie pro posílení vztahů mezi účastníky. Budou používány hlavolamy a úkoly pro odstranění bariér společenského kontaktu, orientace v mapě, apod. Program bude koncipován od jednodušších her a aktivizačních prvků v menších skupinkách až po složité úkoly náročné na týmovou spolupráci. Vrcholem bude hra Outdoor trophy. Pro účastníky bude v místě konání zajištěn i doprovodný program - návštěva aquaparku či kulturní památky.


Autor: PaedDr. Iva Senftová | Počet přečtení: : 16x

Pokračování článku

Ukliďme svět, ukliďme Česko - září 2018

Ukliďme svět, ukliďme Česko - září 2018V sobotu 15. září 2018 je Celosvětový úklidový den, kdy se milióny lidí ve 150 zemích zapojí do úklidu svého okolí. Česká republika propojila tuto akci s projektem Ukliďme si Česko, které se pravidelně naše škola zúčastňuje. Dne 13. 9. 2018 žáci IX. ročníku pod vedením Mgr. Jany Dvořákové a Mgr. Petra Kohúta vyčistili od odpadků park Hlubina i přilehlé dětské hřiště. Vysbírali přibližně 50 kg odpadu. Všem žákům děkujeme za aktivní účast.
Autor: Mgr. Jana Dvořáková | Počet přečtení: : 19x

Pokračování článku

Třídní schůzky 2018


Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které se konají v úterý 11. září 2018 v 16.00 hod. 


Vedení školy


Autor: PaedDr. Iva Senftová | Počet přečtení: : 26x

Pokračování článku

Seznam pomůcek na školní rok 2018/2019
Vážení rodiče, milí žáci,

v příloze tohoto článku naleznete seznam pomůcek, které je nutno zakoupit na příští školní rok.

Krásné léto a spoustu prázdninových zážitků.
Autor: Iva Senftová | Počet přečtení: : 264x

Pokračování článku

Projekt BIODIVERZITA

Projekt BIODIVERZITADne 22. června jsme v naší škole prožili projektový den věnovaný biodiverzitě. Jedná se o jedno z témat, kterým jsme se zavázali věnovat v rámci Ekoškoly. Naši žáci pojem biodiverzita neznali. Ve všech třídách jsme si vysvětlili, o co se konkrétně jedná (přírodní rozmanitost, druhová pestrost).
1. a 2. třída projekt realizovala v areálu parku Landek. Povídali si o potravním řetězci, přirozených nepřátelích a jejich důležitosti pro zachování biologické rovnováhy. Děti si také prohlédly Křídlatku japonskou, na které si vysvětlily problematiku invazivních druhů. Další téma bylo věnováno výhodám a nevýhodám českého a zahraničního ovoce a zeleniny.
3. třída si také povídala o důležitosti zachování druhů pro potravní řetězec, o soužití zvířat a lidí. Vytvářeli hmyzí domečky z přírodních materiálů, které následně zakomponovali do školní zahrady. Žáci hodnotili, jak jednotlivé živé organismy vzájemně ovlivňují životy jiných organismům a jak člověk může přispět k jejich ochraně nebo zániku.
Čtvrťáci prováděli průzkum v parku. Sledovali papírovými okénky drobné živočichy a rostliny, z přírodnin vyráběli domečky. Následně ve třídě pracovali s Červenou knihou vyhynulých a ohrožených druhů.
5. a 6. třída se věnovala problematice potravní pyramidy a důležitosti i těch nejmenších organismů (mikroorganismy, houby, řasy, červi,…) pro člověka.
Žáci 7. a 8. třídy pracovali na síti života – propojení všech organismů na světě, včetně člověka. Na příkladech jsme si ukázali, že i námi opomíjené organismy jsou velmi důležité v koloběhu života.
Deváťáci porovnávali biodiverzitu společenství lesa před 300 lety s rozmanitostí lesů dnešních.
Z celého dne vznikly informační plakáty o důležitosti přírodní rozmanitosti, o potravních řetězcích, o sítích života, které mohou být následně využity při výuce.
Autor: Mgr. Jana Dvořáková | Počet přečtení: : 102x

Pokračování článku

Pohádky dětí dětem 2018

Pohádky dětí dětem 2018Jubilejního 20. ročníku literární a výtvarné soutěže Pohádky dětí dětem se zúčastnilo na padesát dětí z deseti ostravských škol. Všichni zúčastnění se psaní a kreslení zhostili s nadšením, pílí, a tak mohla vzniknout již dvacátá kniha pohádek pro radost dětí i dospělých.
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 19. 6. 2018. Slavnostní setkání bylo zahájeno pohádkou – děti ze školní družiny předvedly divadelní zpracování pohádky Máša a medvěd. Poté byli oceněni a obdarováni vítězové obou kategorií i všichni, kteří se do soutěže zapojili. Každá škola obdržela dvě knihy pohádek. Chceme poděkovat všem tvůrcům za jejich tvořivost, nápady, snahu, pedagogům za jejich pomoc, ochotu spolupracovat, Statutárnímu městu Ostrava za finanční dotaci, díky níž byla celá akce zabezpečena. Knihy pohádek se zcela jistě stanou součástí hodin literatury, naplní volné chvíle dětí nejen o přestávkách, potěší malé i velké čtenáře, přinese mnoho radosti dětem i dospělým. Máme velkou radost ze zájmu dětí o pohádky a v závěru můžeme říci, že nadále budeme v naší aktivitě pokračovat, možná s malými novinkami.
Autor: Mgr. Lenka Báborová | Počet přečtení: : 104x

Pokračování článku

Anglický desetiboj 2018

29. května 2018 se na naší škole konala soutěž Anglický desetiboj. Projekt Anglický desetiboj je určen pro žáky třetích tříd všech základních škol v Ostravě. Tato soutěž má na naší škole dlouholetou tradici. V tomto školním roce je to již 20. ročník. Všichni soutěžící prokázali výborné znalosti z anglického jazyka. Bylo vidět, že je tento předmět baví a mají o něj zájem. Pohoda a nadšení vládlo po celou dobu soutěže. Pro všechny to bylo opravdu příjemně strávené odpoledne.
Tříčlenná družstva plní 10 úkolů, které jsou podány přitažlivou formou – pomocí křížovek, rébusů, doplňovaček apod. Jednotlivé úkoly jsou ohodnoceny body. Nejvyšší počet bodů byl 146. Družstvo, které bylo na 1. místě, získalo 139 bodů. Na 3. místě se umístily 2 školy se stejným počtem bodů.

Soutěž se uskutečnila za podpory Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Autor: Zdeňka Galajdová | Počet přečtení: : 89x

Pokračování článku

Anglický slavík 2018

22. května 2018 odpoledne se v hudebně naší školy konal již 20. ročník soutěže ENGLISH NIGHTINGALE. Jedná se o soutěž ve zpěvu anglických písní, která je určena pro žáky 6. – 9. tříd. Do soutěže se přihlásilo 16 ostravských škol, které „vyslaly“ své nejlepší zpěváky a zpěvačky. Soutěžili sólisté i hudební skupiny, a to ve dvou kategoriích. V 1. kategorii (6.–7. třída) soutěžily 3 skupiny a 7 jednotlivců. Ve 2. kategorii (8.–9. třída) soutěžilo 7 skupin a 7 jednotlivců.Během odpoledne jsme mohli slyšet zpívat celkem 54 dětí a další je doprovázely na kytary, klavír, ukulele, housle nebo rytmické nástroje. Do soutěže se ve skutečnosti zapojilo mnohem více dětí. Na jednotlivých školách probíhala školní kola a z každé kategorie se vybírali jen ti nejlepší. Děti se na soutěž pečlivě připravovaly a věnovaly nácviku spoustu času. A výsledek se dostavil. Pěvecké výkony byly opravdu skvělé! Porota to vůbec neměla jednoduché – nebylo snadné vybrat ty nejlepší.

Naši školu reprezentovaly žákyně Elizabeth Višovanová, Karolína Drlíčková, Petra Toldi, Lenka Kojdjaková a Eva Maria Uruba. Ve skupinách obsadily 1. místo. Blahopřejeme!

Soutěž se uskutečnila za podpory Statutárního města Ostravy.


Autor: Zdeňka Galajdová | Počet přečtení: : 95x

Pokračování článku

Schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků 2018
Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme do naší školy v pondělí 25. června 2018 v 15. 30 hod. na setkání rodičů žáků budoucí první třídy.
Na programu bude seznámení s vzdělávacím programem školy, s organizací výuky, s potřebnými pomůckami, s přihlašováním dětí do školní družiny a s možností školního stravování. Budou Vám sděleny veškeré informace týkající se nástupu Vašeho dítěte do školy.
Těšíme se na setkání s Vámi i s Vašimi dětmi.

Mgr. Anna Krasulová, ředitelka školy

Autor: PaedDr. Iva Senftová | Počet přečtení: : 57x

Pokračování článku

Autor: PaedDr. Iva Senftová | Počet přečtení: : 176x

Pokračování článku

Zpravodajství z aktivity projektu CZ-PL spolupráce "Mezilidská komunikace - tváří v tvář bez internetu"

Zpravodajství z aktivity projektu CZ-PL spolupráce "Mezilidská komunikace - tváří v tvář bez internetu"Středa 16. 5. 2018
8:30 – Snídaně, švédské stoly, salámy, vajíčka, vaječina, párky, zelenina, corn flakes, mléko
9:00 – 13:00 - rozdělení do skupin, jízda na horských kolech, tance, natáčení videí na téma pobytu
13:00 – oběd, zeleninová polévka s krutony, kuřecí kousky s bramborem, okurka
13:30 – 14:30 – odpolední klid
14:30 – 17:30 – rozdělení do skupin, horolezecká stěna, tance, natáčení videí na téma pobytu
17:30 – 18:30 – všeobecná vybíjená, fotbal, volejbal
18:30 – večeře – palačinky s ovocem, švédský stůl (salámy, sýry, zelenina, pomazánky)
19:00 – 21:00 – večerní vycházka do mini ZOO Istebna
21:00 – 21.30 – deskové hry
21:30 – 22:00 – hygiena
22:00 - večerka


Fotografie na  zsg.rajce.idnes.cz/

Autor: Mgr. Petr Kohút | Počet přečtení: : 155x

Pokračování článku

Centrum Veronica Hostětín

Centrum Veronica HostětínDne 27. 4. jsme v rámci ozdravného pobytu navštívili ekologické centrum Veronica Hostětín s unikátní přírodní zahradou. Naši žáci si vyzkoušeli všechny aktivity, které zahrada nabízí. Zástupcům Ekotýmu (kteří byli s námi) navrhovali, které prvky se jim nejvíce líbí a které by také uvítali v naší školní zahradě. Jednoznačně vyhrál domeček z vrbového proutí. Následně jsme si prošli Šviháckou cestu, což byla hledačka po celé vesnici Hostětín, na jejímž konci byl ukryt poklad. Ekologické centrum je vyhlášené lisováním jablečného moštu, který jsme si před odjezdem zakoupili. Obec Hostětín je tak známá svým šetrným přístupem k životnímu prostředí a ekologickými projekty, že ji v roce 2010 navštívil anglický princ Charles.
Autor: Mgr. Jana Dvořáková | Počet přečtení: : 134x

Pokračování článku

Den Země na ozdravném pobytu

Den Země na ozdravném pobytuLetošní Den Země jsme prožili na ozdravném pobytu v překrásně rozkvetlé přírodě Bílých Karpat. Oslavy jsme si nechali až na úplný závěr dne. Nejstarší žáci nám přichystali táborák, u kterého jsme si společně o vzniku a významu tohoto celosvětového dne popovídali. Den Země 2018 byl věnován problematice plastů. Diskutovali jsme o dopadu přemíry plastového odpadu a o jeho předcházení. Jsme Ekoškolou, která dodržuje svůj Ekokodex nejen v prostorách školy. I zde, po příjezdu do hotelu, jsme navrhli vedoucím zaměstnancům, že chceme třídit odpad, což bylo mile uvítáno a umožněno. Debatu jsme prokládali „ekopísněmi“ (např. Medvědi nevědí).
Po úplném setmění jsme se vydali na procházku lesem k nejbližší sjezdovce. V tichosti jsme si sedli na horskou louku a sledovali hvězdy. Vnímali jsme zvuky noční krajiny. Pro děti se jednalo o úplně nový druh prožitku. Zpět k ohni šli žáci po dvojicích lesem sami. Zazpívali si poslední píseň a ve slavnostní náladě se vrátili do hotelu k ulehnutí.
Autor: Mgr. Jana Dvořáková | Počet přečtení: : 160x

Pokračování článku

Ředitelské volno 11. května 2018


Ředitelka školy vyhlašuje na pátek 11. května 2018 ředitelské volno.
Z organizačních  důvodů nebude škola ani školní družina v provozu.

Ve čtvrtek 10. května 2018 bude z organizačních důvodů výuka ukončena v 11. 40. Školní družina v tento den bude v provozu.
Autor: Mgr. Anna Krasulová | Počet přečtení: : 127x

Pokračování článku

Zpravodajství z ozdravného pobytu Valašské Klobouky hotel Jelenovská

Zpravodajství z ozdravného pobytu Valašské Klobouky hotel JelenovskáProgram dne pátek 27. 4. 2018

7:30 – budíček
8:00 – snídaně – švédské stoly – salám, sýr, máslo, jogurt, corn flakes, vánočka, pečivo, čaj, mléko
8:30 - 8:45 – úklid na pokojích, příprava na celodenní výlet
8:45 - 9:00 – ranní setkání v klubovně, seznámení s programem výletu, organizace odjezdu
9:30 – 16.00 - celodenní výlet – Eko centrum Hostětín, pracovní listy, Uherský Brod – Muzeum Jana Amose Komenského – výuková lekce Orbis Pictus, prohlídka Muzea a města, balíček s sebou – maso, houska, ovoce, oplatek, chléb se salámem
16:30 – 18:00 – sport v okolí chaty
18:00 – 18.30 - večeře – hovězí vývar s nudlemi, špagety s boloňskou omáčkou
18.30 – 19:30 - odpočinek na pokojích, osobní volno
19:30 – 20:00 – skupinová práce po třídních kolektivech, příprava programu na poslední večer
20:00 – 21:30 – zpěv s kytarou, promítání fotografií, filmová projekce
20.20 – 21.30: vyčerní hygiena, příprava na večerku
22.00 - večerkaFotografie z ozdravného pobytu naleznete na zsg.rajce.idnes.cz/

Autor: Mgr. Petr Kohút | Počet přečtení: : 239x

Pokračování článku

Noc s Andersenem 2018

Noc s Andersenem 2018V letošním roce se svého výročí dočkal Čapkův pejsek a kočička, Foglarovy Rychlé šípy a Andersenův cínový vojáček. Právě na počest H. Ch. Andersena se již řadu let pořádá Noc s Andersenem pro všechny, kdo mají rádi knížky, rádi svůj volný čas naplňují četbou. I na naší škole si žáci 1. - 4. třídy mohli užít zábavy s již uvedenými hrdiny. Dne 23. 3. 2018 se sešli v odpoledních hodinách ve škole, aby plnili připravené úkoly – prvňáci se jako pejsek a kočička pustili do pečení, čtvrťáci hráli kvarteto s Rychlými šípy, všichni vyzkoušeli svůj čich a chuť, kreslili, vybarvovali, zahráli si pexeso na interaktivní tabuli, zazpívali si písně o pejscích a kočičkách… Když se setmělo, vydaly se děti tmavými chodbami školy hledat indicie. Pak následovala večeře, pohádka na dobrou noc a šup do spacáků… Po ranním budíčku a snídani došlo k předání pamětních pohlednic. „Andersenovci“ odcházeli domů spokojeni, šťastni. Mnozí se těší na příští rok.
Autor: Mgr. Lenka Báborová | Počet přečtení: : 145x

Pokračování článku

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018Začátkem dubna probíhala po celé naší republice již tradiční dobrovolnická akce „Ukliďme Česko“. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Žáci VIII. ročníku ZŠ Gajdošova se k této výzvě přidali 5. dubna 2018. Pod vedením Mgr. Petra Kohúta provedli úklid v přilehlém parku Hlubina.
Jsme Ekoškolou (jedná se o mezinárodní program, který v ČR zaštiťuje vzdělávací centrum TEREZA) a mezi priority naší školy tedy patří environmentální výchova našich dětí. Proto se do akce „Ukliďme Česko“ vždy pravidelně zapojujeme.
Autor: Mgr. Jana Dvořáková | Počet přečtení: : 158x

Pokračování článku

OZDRAVNÝ POBYT V BÍLÝCH KARPATECH - VALAŠSKÉ KLOBOUKY, HOTEL JELENOVSKÁ

Vážení rodiče,
ve dnech 16. 4. – 29. 4. 2018 se žáci naší školy zúčastní ozdravného pobytu v hotelu Jelenovská, v obci Valašské Klobouky. V průběhu čtrnácti dnů budou mít Vaše děti zabezpečenou výuku, budou sportovat, chodit na výlety, získávat nové informace na exkurzích, poznávat Bílé Karpaty a hlavně budou v prostředí, kde si budou užívat přírody a čerstvého vzduchu. Hotel Jelenovská je umístěn nedaleko města Valašské Klobouky. Město leží v údolí říčky Klobučky na pomezí Bílých Karpat a Vizovických vrchů v severním cípu Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, která byla v roce 1996 zařazena na seznam biosférických rezervací UNESCO. V okolí města se nachází několik velmi cenných území s výskytem bělokarpatských orchidejí, například Dobšená, Bílé Potoky, Javorůvky nebo Ploščiny. Veškeré informace k pobytu poskytnou rodičům i žákům učitelé, kteří jsou na ozdravný pobyt vysláni. Adresa, kam můžete svým dětem napsat: Hotel Jelenovská, Jelenovská 099, 766 01 Valašské Klobouky

Mgr. Krasulová Anna
ředitelka školy
Autor: Mgr. Anna Krasulová | Počet přečtení: : 132x

Pokračování článku

Ekoškola - seminář dobré praxe

Ekoškola - seminář dobré praxeVe čtvrtek 5. 4. 2018 se zástupci Ekotýmu (Mgr. Jana Dvořáková, Barbora Takácsová, Martin Kneisl a Ondřej Weiss) zúčastnili celodenního semináře dobré praxe, který byl věnován tvorbě analýzy školy a následnému plánu činností. Jedná se o dva náročné kroky, které musí škola vytvořit v rámci projektu EKOŠKOLA. Akce probíhala pro Ekotýmy Moravskoslezského kraje v ZŠ Ostrava, Nádražní 117. Seminář byl rozdělen na dvě skupiny - zvlášť pracovaly děti, zvlášť dospělí. Lektoři přijeli z Prahy, jednalo se o zaměstnance vzdělávacího centra TEREZA. Nechyběla ani prohlídka školy, v rámci které mohli zájemci vyzkoušet i boxerský ring školy. Také nás zaujal zookoutek školy.
Autor: Mgr. Jana Dvořáková | Počet přečtení: : 169x

Pokračování článku

Vitamínový den

Vitamínový denVe čtvrtek 22. února 2018 se v naší školní jídelně konal „Vitamínový den“ určený pro žáky 1. i 2. stupně, který je součástí projektu „Ovoce do škol“. Tuto akci pro nás uspořádala společnost MK FRUIT ze Šumperka, která dodává do naší školy zdarma ovoce a zeleninu. Žáci si s dopomocí vykrojili, nazdobili a také snědli zdravé nepečené cukroví ze slunečnicových semínek a rozinek. Dále měli možnost vidět odšťavňování mrkve, výrobu banánového koktejlu, který mohli samozřejmě ochutnat a k tomu jim byla nabídnuta ještě jablečná šťáva bez konzervantů. Všem žákům i učitelům se tento den plný vitamínů velmi líbil a chutnal.
Autor: Mgr. Ivana Holušová | Počet přečtení: : 663x

Pokračování článku

Zápis do 1. ročníku 2018/2019
Zápis do 1. ročníku školního roku 2018/2019 se bude konat dne 9. dubna 2018 od 13.00 do 17.00 a 10. dubna 2018 od 13.00 do 16.00.

Den otevřených dveří se koná v úterý 27. března 2018 od 8.00 do 13.00.

Autor: PaedDr. Iva Senftová | Počet přečtení: : 651x

Pokračování článku

Chytrolín 2018

Chytrolín 2018Zatímco v Pchjongčchangu probíhá zimní olympiáda, u nás ve školní družině v týdnu od 19. do 23. února děti zápolily v disciplíně, která ještě nikdy nebyla zařazena do žádných OH. Jedná se totiž o znalosti protikladů, přísloví a rčení. Titul „ Chytrolína“ získá vždy pouze jeden žák z ročníku. Žáci 1. a 2. třídy odpovídali ústně. Hodnotila se správnost a rychlost odpovědí. Žáci 3. a 4. třídy soutěžili písemnou formou. Vítězům blahopřejeme.
Chytrolíni
1. třída : Michal Štetiar
2. třída : Sebastián Horváth
3. třída : Edita Zbořilová
4. třída : Michaela Supová
Autor: Zdeňka Galajdová | Počet přečtení: : 785x

Pokračování článku

Vlastivědný kroužek

Vlastivědný kroužekPokusím se o malé ohlédnutí za činností Vlastivědného kroužku za posledních několik měsíců. Za pět let (tak dlouho náš kroužek ve škole existuje) jsme navštívili velké množství výstav a akcí. Asi nejlepším hodnocením je nejen vysoký počet přihlášených žáků, ale hlavně hojná účast na akcích. Pokud je venku špatné počasí, sejde se nás kolem dvanácti, někdy i více. Mnohem zajímavější a zábavnější jsou vycházky starou i současnou Ostravou. Například na cestě za Vánočním osvětlením Ostravy nás bylo 16.
Co mně osobně dělá radost, je skutečnost, že se našich toulek Ostravou pravidelně účastní i bývalí členové kroužku, žáci, kteří naši školu již dávno absolvovali.

Autor: Mgr. Jiří Rafaj | Počet přečtení: : 780x

Pokračování článku

Den otevřených dveří 27. 3. 2018

Kdy? Dne 27. března 2018 od 8:00 do 13:00 s možností nahlédnout do výuky
na 1. stupni.

Co nabízíme?
• kvalitní výuku ve škole rodinného typu
• od 1. ročníku výuku anglického jazyka
• od 4. ročníku výuku informatiky
• individuální přístup ke každému dítěti
• výuku s využitím interaktivních tabulí a počítačovou učebnu
• čističky vzduchu v každé třídě
• letní zahradní učebnu, zájmové kroužky
• soutěže pro ostravský region
• spolupráci s pedagogickou fakultou

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 se koná 9. 4. 2018 od 13:00 - 17:00 hodin a 10. 4. 2018 od 13:00 - 16:00 hodin.

Autor: Mgr. Anna Krasulová | Počet přečtení: : 343x

Pokračování článku

Projekt Moderní Gajdoška

Od 1. září 2017 je na ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, p. o. realizován projekt "Moderní Gajdoška" v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
V rámci tohoto dvouletého projektu bude ve škole vedeno doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, žáci budou mít možnost pracovat v Klubu zábavné logiky a deskových her a v Čtenářském klubu. Dalším cílem projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání v oblastech čtenářské gramotnosti a inkluze, tandemové výuky a vzájemné spolupráce pedagogů školy.
Autor: PaedDr. Iva Senftová | Počet přečtení: : 2163x

Pokračování článku

Vystoupení pěveckého sboru Gajdošík

Vystoupení pěveckého sboru GajdošíkČlenové pěveckého sboru Gajdošík, kteří jsou žáky ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, rozdávali v adventním čase radost krásnými melodiemi. V úterý 5. 12. 2017 vystoupili se svým programem ve škole u vánočního stromečku. Přítomní rodiče, prarodiče, pedagogové i další hosté se zaposlouchali do tónů písní se zimní a vánoční tématikou. Ve středu 6. 12. 2017 potěšili mladí zpěváci svým zpěvem babičky a dědečky v Domě s pečovatelskou službou v Ostravě na Gajdošově ulici. Písně lidové i umělé byly prokládány mluveným slovem, básněmi i dopisem pro Ježíška. Koledy si s žáky zazpívali i všichni milí posluchači. Ve čtvrtek 14. 12. 2017 se z vánočního vystoupení budou radovat děti z MŠ Hornická.
Autor: Mgr. Lenka Báborová | Počet přečtení: : 1743x

Pokračování článku

Závěrečné aktivity a taneční vystoupení účastníků projektu „Tanec bez hranic“

Závěrečné aktivity a taneční vystoupení účastníků projektu „Tanec bez hranic“

Závěrečné vystoupení v Ratiboři 
Dne 12. 12. 2017 vyvrcholil v polské Ratiboři (Raciborski Centrum Kultury) projekt přeshraniční spolupráce základních škol z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a polské Ratiboři s názvem „Tanec bez hranic“, do kterého byla zapojena naše škola. Hlavním bodem závěrečného setkání byl slavnostní koncert, v rámci kterého během téměř dvouhodinového programu, 120 žáků zapojených škol předvedlo naučené české a polské lidové tance doprovázené zpěvem lidových písní. Společné vystoupení všech účastníků bylo důkazem toho, že projekt dokázal překonat geografické, jazykové i společenské a kulturní hranice obou států, vytvořil nová přátelství a obohatil účastníky o nové zážitky a zkušenosti.


 

Autor: Mgr. Petr Kohút | Počet přečtení: : 1679x

Pokračování článku

Výstava betlémů na radnici

Výstava betlémů na radniciDne 8. 12. 2017 se žáci VI. třídy zúčastnili prohlídky Výstavy betlémů v prostorách radnice Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na náměstí Dr. E. Beneše. Také žáci VI. třídy vyráběli betlémy a vánoční ozdoby a mohli shlédnout své práce vystavené veřejnosti. Výstava je velmi pěkně aranžovaná, žákům se líbila a svou přítomnost potvrdili zápisem do knihy hostů. Výstava je přístupná veřejnosti do 5. 1. 2018 a můžete zde shlédnout práce nejen našich žáků, ale také žáků základních a mateřských škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
Autor: Mgr. Petr Kohút | Počet přečtení: : 1644x

Pokračování článku

Exkurze Ostravou

Exkurze OstravouV pátek 10. listopadu se žáci třetí třídy vydali na exkurzi Ostravou. Na tento den se celá třída začala připravovat už v průběhu měsíce října. Třeťáci totiž nebyli jen účastníky exkurze, ale na část cesty se každý z nich stal také průvodcem. Žáci byli rozděleni do dvojic a každá dvojice dostala za úkol zjistit důležité informace o konkrétním místě. Tyto informace jsme pak ve škole ještě doplňovali pomocí knižních i internetových zdrojů a následně jsme je zpracovali, obohatili o ilustrace k danému místu a společně jsme tak vytvořili „Průvodce Ostravou“.  Na trase exkurze jsme se zastavili například u Železničního muzea, Divadla Antonína Dvořáka, Domu umění, Ostravského muzea či u Divadla loutek. Naší poslední zastávkou byla Vyhlídková věž Nové radnice, kde jsme si jednotlivá místa naší trasy a celé krásné město prohlédli také z ptačí perspektivy. Přesto že počasí vypadalo ráno nejistě, déšť nás při našem putování nezastihl a my jsme si tak mohli celý den užít.

Autor: Mgr. Anna Stýblová | Počet přečtení: : 1938x

Pokračování článku

Celkový počet článků: 390

[1] 2 3 4 5 6 7 ... 13

Kontaktní informace

Základní škola Ostrava,
Gajdošova 9, příspěvková organizace

Gajdošova 9/388, 702 00 Ostrava
IČ: 61989088

tel.:596 627 610
email: reditelka@zsg.cz


Více informací najdete zde