Výpis všech článků

Autor: Mgr. Anna Krasulová | Počet přečtení: : 360x

Pokračování článku

Vánoční zpívání

Vánoční zpíváníUž od října se členové pěveckého a kytarového kroužku naší školy připravovali na své první vystoupení. To se uskutečnilo 6. 12. 2016. V dopoledních hodinách se tělocvičnou rozezněly melodie písní s vánoční i zimní tématikou, struny kytar rozezvučeli malí muzikanti. Koledy si se členy sboru zazpívala celá škola. Zpívání a hraní mělo velký úspěch, a tak se sboristé ani kytaristé nemuseli obávat odpoledního Vánočního zpívání pro rodiče a všechny hosty, kteří si v době adventní našli čas a přišli se zaposlouchat do krásných melodií. Skladby veselé i vážnější, v rychlém či pomalém tempu i tentokrát zaujaly a všichni účinkující byli odměněni bouřlivým potleskem. Nádherné vánoční svátky Vám všem.
Autor: Mgr. Lenka Báborová | Počet přečtení: : 543x

Pokračování článku

Dějepisná olympiáda

Dne 24. listopadu proběhlo na naší škole další kolo Dějepisné olympiády. Zatímco v loňském roce byla zaměřena na  Otce naší vlasti, Karla IV.,  letos byla hlavním tématem žena. A to  naše nejvýznamnější panovnice, Marie Terezie. Otázky nebyly ovšem jen zaměřeny jen na ni, ale také na  jejího syna Josefa II. nebo na tehdejší život. A některé otázky byly záludné. Kdo z nás by si vzpomněl, jak se jmenovaly naše první papírové peníze? Přece bankocetle...
A jak to celé dopadlo? Zúčastnilo se celkem 12 žáků, přičemž bronzovým se stal Martin Macháček (9. tř.), stříbrným Jakub Plachý (9. tř.) a vítězem, stejně jako vloni, Jaroslav Sionko (9.tř.). Všem blahopřeji a Jardovi přeji hodně štěstí v okresním kole, které se uskuteční v lednu.
Autor: Mgr. Jiří Rafaj | Počet přečtení: : 423x

Pokračování článku

Autor: Iva Senftová | Počet přečtení: : 405x

Pokračování článku

Mladý zdravotník

Mladý zdravotníkVe dnech 18. a 21. 10 2016 se žáci 9. ročníku zúčastnili školení Českého červeného kříže Mladý zdravotník.
Během školení byli žáci seznámeni se zásadami poskytování první pomoci: složení a činnost lidského těla, laická první pomoc, obvazová technika a transport zraněných. Mladý zdravotník by měl ovládat zásady bezpečného chování v krizové situaci, postupy první pomoci při zevním i vnitřním krvácení, bezvědomí a resuscitaci, šokovém stavu, při poraněních hlavy, pohybového ústrojí, tepelných a chemických poškozeních a úrazových stavech menšího rozsahu. Dále by měl umět účelně využívat obvazové materiály a zhotovit funkční obvazy, znát možnosti improvizovaného transportu a výhody profesionálního transportu.
Po úspěšném absolvování školení obdrží žáci Průkaz zdravotníka.
Autor: Mgr. Marcela Bucharová | Počet přečtení: : 557x

Pokračování článku

Halloweenské tvoření s Rodičovskou iniciativou

Halloweenské tvoření s Rodičovskou iniciativouPo úspěšné akci v loňském roce uspořádala rodičovská iniciativa 1. listopadu 2016 Halloweenské tvoření. Přestože podmínkou pro účast nebyl strašidelný kostým, vyřezávat dýně a tvořit svícny, duchy, pavouky přišlo několik upírů a čarodějnic. Děti byly v kostýmech k nepoznání. S výrobou strašlivých duchů, černých pavouků a především s vyřezáváním dýní jim skvěle pomáhali rodiče. Mnohé výrobky si děti odnesly domů, dýně zkrášlovaly vstupní prostory školy. Děkujeme všem za spolupráci a těšíme se na další akci.
Autor: Mgr. Lenka Báborová | Počet přečtení: : 1220x

Pokračování článku

Halloween v 1. třídě

Halloween v 1. tříděPondělí 31. října si prvňáci užili, ale především se učili. Učení v tento den bylo propojeno s Halloweenem – strašidla, duchové, dýně… Žáci četli slabiky, které jim přinesly čarodějnice, porovnávali čísla, řešili slovní úlohy s dýněmi, hledali rozdíly mezi halloweenskými obrázky, vybarvovali omalovánky, tančili za znění anglických písní o číslech i Halloweenu. V tělocviku běhali štafetu kolem dýní. Vyrobili si svou papírovou dýni a také trochu mlsali. Za splněné úkoly dostali gumové halloweenské bonbony, razítka i samolepky.
Autor: Mgr. Lenka Báborová | Počet přečtení: : 503x

Pokračování článku

Ředitelské volno 18. 11. 2016


Ředitelka školy stanovuje na pátek 18. listopadu 2016
z organizačních důvodů ředitelské volno.
Školní družina a jídelna bude mimo provoz.
Autor: Iva Senftová | Počet přečtení: : 386x

Pokračování článku

Projekt 72 hodin 2016

Projekt 72 hodin 2016Projekt 72 hodin, to jsou tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v celé České republice konají již po popáté, a to v termínu 13. – 16. října 2016. Cílem této celorepublikové akce je zapojit v časovém rozmezí 72 hodin co nejvíce mladých lidí do dobrovolnických aktivit. Touto formou je přesvědčit, že i jejich pomoc je potřebná.
Naše škola se projektu zúčastnila již po čtvrté a to ve čtvrtek 13. 10. Žáci VIII. ročníku vyráběli s p. uč. Kohútem v pracovních činnostech ptačí krmítka. Následně je (pod vedením p. uč. Jany Dvořákové a p. uč. Petra Kohúta) připevnili na stromy v blízkém parku a naplnili semeny slunečnice. Po celou zimní sezonu budou krmítka doplňovat a sledovat výskyt ptactva.
Jako poděkování za tuto aktivitu žáci obdrželi od České rady dětí a mládeže, která projekt zaštiťuje, plastové náramky, a také si za symbolickou cenu nakoupili trika s logy projektu 72 hodin.
Autor: Mgr. Jana Dvořáková | Počet přečtení: : 586x

Pokračování článku

Z NOVÉHO SVĚTA / PODMÍNKY MODERNITY

Z NOVÉHO SVĚTA / PODMÍNKY MODERNITYDne 10. 10. 2016 se žáci IX. tř. zúčastnili vzdělávacího programu pro školy k výstavě "V novém světě" v Galerii výtvarných umění v Ostravě, který přiblížil české umění let 1917–1927. Program oživil a ozvláštnil dobu, která byla plná kulturních událostí, politických a společenských zvratů. Program také seznámil žáky s uměleckými skupinami, podobami sociálního a abstraktního umění, s důrazem na Ostravu a na Paříž. Získané vědomosti a zkušenosti z programu mohou žáci uplatnit ve výtvarné výchově, v dějepise nebo v českém jazyce a literatuře. V rámci prohlídky výstavy žáci také samostatně v galerii tvořili a pracovali ve skupinách.
Autor: Mgr. Petr Kohút | Počet přečtení: : 1196x

Pokračování článku

Projekt KATEDRÁLA

Projekt KATEDRÁLADne 6. 10. 2016 se žáci VIII. třídy zúčastnili projektu s názvem KATEDRÁLA. Projekt v rámci programů pro školy připravila  Farnost Moravská Ostrava.  Výuková lekce byla připravena názorově neutrálně a seznámila žáky s dominantou Ostravy, Katedrálou Božského Spasitele. Žáci objevovali  prostor katedrály, zajímavosti a seznámili se také s historií Ostravy, s jejímž rozvojem je stavba neodmyslitelně spjata. Pracovali
s pracovními listy, vytvářeli výtvarné dílo, seznámili se jak s interiérem, tak s exteriérem této významné ostravské stavby. Cílem projektu KATEDRÁLA je nabídnout žákům spolupráci ve vzdělávací činnosti a s plným respektem k vyznání všech žáků zprostředkovat seznámení s Katedrálou Božského Spasitele v Ostravě, která je součástí kulturního dědictví našich předků.
Autor: Mgr. Petr Kohút | Počet přečtení: : 452x

Pokračování článku

Drakiáda 2016

Drakiáda 2016Po loňské přestávce se opět do oblak vznesla spousta draků. Maminky z rodičovské iniciativy naplánovaly pro DRAKIÁDU opravdu krásný podzimní den. 29. září 2016 svítilo sluníčko, bylo příjemné odpoledne a vítr foukal skvěle. Draci se proháněli po nebi, děti i rodiče s nimi pobíhali v parku vedle školy, všichni přítomní se skvěle bavili. Pokud došlo ke karambolu a drak se zamotal ve větvích, byl ze zajetí zachráněn. S radostí, úsměvem, diplomem a drobnou odměnou se účastníci drakiády navraceli domů. Děkujeme za krásnou akci.
Autor: Mgr. Lenka Báborová | Počet přečtení: : 525x

Pokračování článku

Informace ke stravování ve školní jídelně
Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, mají nárok na tzv. „dotovanou“ stravu (zákon 561/2004 Sb. + vyhláška 107/2005 Sb.,) po dobu pobytu ve škole + první den neplánované nepřítomnosti. V dnech následujících již na „dotovanou“ stravu dítě/žák nárok nemá. 
Autor: PaedDr. Iva Senftová | Počet přečtení: : 394x

Pokračování článku

První školní týden

První školní týdenPrvního září usedli do školních lavic noví žáci. Jak se prvňáčkům dařilo a co vše dělali během prvních školních dní? Seznámili se se spolužáky, podívali se téměř do všech místností ve škole a učitelům i starším spolužákům popřáli úspěšný rok. Začali počítat např. obrázky, kaštany, proběhly první pokusy psaní, zpívalo se, kreslilo. Během vycházky kolem školy si žáci pohovořili s policistou a byli obdarováni dárky (pexesa s dopravními značkami, rozvrhy). Děti si hodně povídaly s paní učitelkou a poznávaly prostředí školy. Jaké byly první školní dny? Podívejte se na fotky.
Autor: Mgr. Lenka Báborová | Počet přečtení: : 494x

Pokračování článku

Třídní schůzky
Třídní schůzky se konají v úterý 13. září 2016.
Začátek schůzek: na 1. stupni od 16:00, na 2. stupni od 16:30.

Učitelé, kteří povedou schůzky, Vám sdělí informace týkající se organizace školního roku, akcí školy, požadavků na žáky a jejich přípravu na vyučování a jiné.

Srdečně Vás zveme do školy a těšíme se na spolupráci s Vámi.
Autor: PaedDr. Iva Senftová | Počet přečtení: : 399x

Pokračování článku

Živá knihovna povolání 9.tř.

Živá knihovna povolání 9.tř.Dne 5. 9. 2016 se žáci IX. tř. zúčastnili akce s názvem Živá knihovna povolání ve Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovic. Na akci se postupně seznámili s náplní práce různých povolání např.: projektant, kadeřnice, programátor, policista, automechanik, aranžérka, svářeč, slévač, kosmetička a jiných. Seznámení probíhalo jednak u stánků v prostorech Světa techniky a také na prezentacích v kinosále. Pro naše deváťáky to byl jasný signál jejich priority v letošním školním roce, výběru střední školy a přípravy na přijímací zkoušky.


Autor: Mgr. Petr Kohút | Počet přečtení: : 524x

Pokračování článku

Zahájení roku 2016/2017

Zahájení  roku 2016/2017Nový školní rok 2016/2017 byl 1. září zahájen. Žáci 2. stupně se po prázdninách sešli se svými třídními učiteli v kmenových třídách. Žáci 1. stupně se zúčastnili slavnostního vítání prvňáčků na školní zahradě. Všechny přítomné přivítala paní ředitelka Mgr. Anna Krasulová, k žákům promluvili zástupci města – Eva Pašková DiS (předsedkyně školské komise našeho obvodu) a Mgr. Radim Babinec (náměstek primátora města Ostravy). Prvňáčky ve slavnostních talárech mezi spolužáky přivedli žáci deváté třídy. Všechna děvčata a chlapce podáním ruky s přáním úspěchů v prvním školním roce přivítala jejich třídní učitelka Mgr. Lenka Báborová, byly jim předány pamětní listy a dárečky. Za znění písničky o první třídě se žáci se svými učitelkami odebrali do tříd. Tak i prvňáčci poznali prostředí, ve kterém se naučí nejen základům – číst, psát, počítat. Všem žákům, pedagogům i správním zaměstnancům přejeme úspěšný a krásný školní rok 2016/2017.
Autor: Mgr. Lenka Báborová | Počet přečtení: : 580x

Pokračování článku

Zahájení školního roku 2016/2017

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

vítám Vás po prázdninách na našich webových stránkách, kde se dozvídáte o naší škole mnoho zajímavých informací. Nový školní rok zahájíme ve čtvrtek 1. září 2016 v 8:00. Žáky přivítá náměstek primátora města Ostravy Mgr. Radim Babinec a  předsedkyně školské komise městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Eva Pašková DiS. Slavnostně mezi nás uvedeme a přivítáme prvňáčky. Svou přítomností je podpoří nejen rodiče, ale také žáci a pedagogové.
V době prázdnin jsme nezaháleli a pilně pracovali na vnitřních opravách školy. Neustále děláme vše proto, abychom Vám, našim žákům, vytvořili co nejlepší prostředí pro výuku a vzdělávání. Připravujeme pro Vás mnoho nových aktivit, ale i tradiční akce a osvědčené projekty.
Milí žáci, chceme, abyste se ve škole cítili co možná nejpříjemněji a nezapomeňte na naše osvědčené přísloví, které zní: „Učení je jako plavání proti proudu – ustaneš chvíli a vrátíš se o míli.“
Přeji Vám úspěšný školní rok a radost z výsledků svého učení.

Mgr. Anna Krasulová , ředitelka školy
Autor: Mgr. Anna Krasulová | Počet přečtení: : 446x

Pokračování článku

Rozloučení s IX. třídou

Rozloučení s IX. třídou
Dne 22.6.2016 uskutečnili žáci IX. třídy svůj poslední školní výlet spojený s exkurzí. Vystoupili na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd, Lysou Horu. Po náročném výstupu, který byl pro mnohé prvním náročnějším turistickým zážitkem, jsme si prohlédli novou chatu Petra Bezruče, vysílač a meteorologickou stanici. Exkurze se vydařila a všichni jsme se spokojeni vraceli vlakem domů.
Ve středu 29.6.2016 proběhlo závěrečné rozloučení žáků IX. třídy. Vystoupení probíhalo tradičně v tělocvičně, kde jej shlédli všichni  žáci druhého stupně. Deváťáky přivedli do tělocvičny na oplátku  prváci, protože deváťáci uvedli prváky do školního života na začátku roku. Žáci se představili v krátké prezentaci doprovázené fotografiemi od raného dětství. Na závěr vystoupil s taneční kroužek a deváťáci  na rozloučenou zazpívali. Vše se povedlo na výbornou a přeji tímto všem žákům IX. tř. mnoho úspěchů ve studiu na středních školách.
Třídní učitel, Mgr. Petr Kohút.
Autor: Mgr. Petr Kohút | Počet přečtení: : 648x

Pokračování článku

Seznam pomůcek na školní rok 2016/2017Vážení rodiče, milí žáci,

v příloze tohoto článku naleznete seznam pomůcek, které je nutno zakoupit na příští školní rok.

Krásné léto a spoustu prázdninových zážitků.

Autor: PaedDr. Iva Senftová | Počet přečtení: : 736x

Pokračování článku

Výlet na Štramberk

Výlet na ŠtramberkV pátek 17. 6. 2016 uskutečnila 2. a 3. třída výlet na Štramberk. Počasí přálo, sluníčko svítilo, ale bylo hodně větrno. Z hlavního nádraží jsme dojeli do Studénky, kde jsme motoráčkem dorazili na Štramberk. Pro některé děti byla jízda vlakem zážitek. Ve Štramberku děti prozkoumaly jeskyni Šipku, vyhrály si v dětském koutku a nakoupily suvenýry. Odpoledne navštívily pekárnu s ukázkou výroby štramberských uší. Samy si vyzkoušely, jak se tato dobrota dělá. Odcházely sladce naladěné a každý si odnášel sáček s touto dobrotou. Zajímavá byla exkurze v MINIZOO, ale i výstup na Štramberskou trúbu. Do Ostravy jsme dorazili již pěkně unaveni, ale spokojeni a plní zážitků.
Autor: Mgr. Margit Lazarová | Počet přečtení: : 631x

Pokračování článku

Pohádky dětí dětem 2016

Pohádky dětí dětem 2016V úterní odpoledne 21. 6. 2016 se v naší škole sešla většina účastníků soutěže Pohádky dětí dětem. Každý se chtěl dozvědět, jak to letos dopadlo. Všechny přítomné jsme uvítali pěveckým vystoupením děvčat naší školy, která vyhrála „Anglického slavíka“, pěvecký sbor zazpíval Popelčinu píseň a píseň Zvonky. Malí i větší autoři pohádek i ilustrací, jejich paní učitelky a rodiče se dozvěděli, co vše je v nové knize pohádek čeká, jaké postavy je budou jednotlivými příběhy provázet. Pak nadešla chvíle odhalení vítězů. Každý z nich měl velkou radost z krásného umístění i z diplomů a cen, které přebírali nejen ti nejlepší. Také každá škola obdržela knihu pohádek. V tomto okamžiku je zapotřebí zmínit, že celá soutěž se uskutečnila nejen díky píli, snaze a tvořivosti dětí, ale také díky grantu Statutárního města Ostravy, které celou akci skvěle finančně zaštítilo. Všem moc děkujeme a těšíme se na příští rok. O čem si počteme v další pohádkové knize?
Autor: Mgr. Lenka Báborová | Počet přečtení: : 769x

Pokračování článku

Netradiční olympiáda

Netradiční olympiádaNetradiční olympiádu 2016 připravila a zorganizovala ZŠ Ostrčilova. Dne 14. 6. 2016 se konal první den netradiční olympiády 2016 pro první stupeň základních škol našeho městského obvodu. Žáci soutěžili v atletických disciplínách: skok do dálky, sprint – 60 m, skok do výšky, hod raketkou, cross run a dále pak ve hře disc golf. Žáci naší školy byli moc šikovní a svými výsledky se zasloužili o celkové 2. místo v pořadí škol! Výsleky jednotlivých žáků: Eva Maria Uruba – 2.místo za disc golf, David Laník – 3. místo za hod raketkou, Samuel Olma – 1. místo ve skoku do výšky, Jakub Smělík – 2. místo v cross runu. Dne 15. 6. 2016 se konal druhý den netradiční olympiády 2016 pro druhý stupeň základních škol našeho městského obvodu. Žáci soutěžili v atletických disciplínách: skok do dálky, sprint – 60 m, cross run, vrh koulí, fitness test a dále pak ve hře disc golf. Všechny sportovce chválím za nasazení a jejich výkony. Oceněni byli Sebastian Tišer – 3. místo ve skoku do dálky a Veronika Janostyaková za  2. místov disc golfu. V pořadí škol jsme se umístili na 4. místě.
Autor: Mgr. Petr Kohút | Počet přečtení: : 812x

Pokračování článku

Další úspěch ve výtvarné soutěži

Další úspěch ve výtvarné soutěžiDne 13. 6. 2016 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí pro rok 2016“. Vyhlášení proběhlo v prostorech Hasičského záchranného sboru ČR, Ostrava Zábřeh, Výškovická 2995/40. Pavlína Korandová, žákyně IX. tř., se umístila na krásném druhém místě se svou výtvarnou prací v kategorii ZŠ 4, pro žáky 8. a 9. tříd. Nutno podotknout, že se jedná o umístění na krajské úrovni! Předávání diplomů a cen předcházela obsáhlá prohlídka stanice s možností vyzkoušet si vybavení a moderní techniku, kterou hasiči používají.
Autor: Mgr. Petr Kohút | Počet přečtení: : 1260x

Pokračování článku

Závěrečné práce 9. třídy

Závěrečné práce 9. třídyDne 7. 6. 2016 proběhy obhajoby závěrečných prací žáků IX. třídy. Obhajobám předcházel několikaměsíční proces výběru téma, zpracování téma ve formě písemné práce, mnoha hodin konzultací se zadávajícím pedagogem, tištěním a odevzdáním závěrečné práce oponentům, kteří práci hodnotili. Počáteční nervozita byla brzy rozehnána úspěšnými prezentacemi, na které se většina žáků svědomitě připravovala. Letošní obhajoby byly velmi zdařilé a žáci nás obohatili o nové poznatky a informace. Jako třídní učitel musím všem žákům IX. tř., kteří obhajoby absolvovali poděkovat a popřát všem mnoho úspěchů při následujících projektech na středních školách.
Autor: Mgr. Petr Kohút | Počet přečtení: : 700x

Pokračování článku

Badatelský svět

Badatelský světVe středu 8. 6. se žáci VI. ročníku a žáci Ekotýmu zúčastnili Badatelského dne s environmentální tématikou, v němž si děti zábavnou zážitkovou formou prostřednictvím metody "BADATELSKÉHO VYUČOVÁNÍ" vyzkoušely různé měřící techniky. Úkoly se týkaly těchto oborů: biometrie, pedologie, hydrologie, meteorologie.Celou akci pro ostravské školy připravilo Středisko volného času Moravská Ostrava. Akce se konala v sadu Milady Horákové. Všechny fotografie z akce naleznete zde: https://www.facebook.com/GEkoskola/
Autor: Mgr. Jana Dvořáková | Počet přečtení: : 503x

Pokračování článku

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Ukliďme svět, ukliďme ČeskoUkliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá v půlce dubna na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Naši žáci VIII. a IX. ročníku se k této akci přidali v pátek 15. 4. 2016. Společně, s Mgr. Janou Dvořákovou, uklidili park Hlubina a prostory přilehlého fotbalového hřiště. K této akci následně pro školy a dětské kolektivy proběhla výtvarná soutěž o nejlepší plakát. Této soutěže se naši žáci také zúčastnili a to pod vedením Mgr. Petra Kohúta. Jejich výsledné dílo bylo oceněno 2. místem. Výhru žáci obdrží od České rady dětí a mládeže. Vyhráli na jeden rok zdarma Evropskou kartu mládeže (EYCA).
Autor: Mgr. Jana Dvořáková | Počet přečtení: : 392x

Pokračování článku

Úspěch ve výtvarné soutěži

Úspěch ve výtvarné soutěžiMarie Schulhauserová, žákyně II. tř. byla dne 26. 5. slavnostně oceněna za vítězství ve výtvarné soutěži „Všechny barvy zeměkoule aneb rodina základ státu“. Vyhlášení, předání cen a diplomu proběhlo ve velkém sále SVČ Ostrčilova. Maruška je talentované šikovné děvče, kterému gratulujeme k úspěchu ve výtvarné soutěži a přejeme mnoho štěstí do dalších akcí.
Autor: Mgr. Petr Kohút | Počet přečtení: : 517x

Pokračování článku

Hurá na Zlatou tretru

Hurá na Zlatou tretruDne 19. 5. 2016 se žáci V. třídy zúčastnili atletických závodů pořádaných SK Vítkovice u příležitosti konání 55. ročníku Zlaté tretry. Akce se účastnilo 16 družstev. Zahájení akce a přivítání žáků komentoval Jan Železný, mistr světa v hodu oštěpem. Soutěžilo se v pěti disciplínách, hod raketkou, štafetový překážkový běh, hod plným míčem, opičí dráha a skok do dálky snožmo. Všichni žáci se aktivně zapojili do všech disciplín a hrdě reprezentovali naší školu, za což je všechny chválíme. Při slavnostním vyhlašování výsledků jsme byli vylosováni a jako jedna ze tří škol jsme získali velkou atletickou sadu vysoké hodnoty. Letošní ročník vyšel na 100%!
Autor: Mgr. Petr Kohút | Počet přečtení: : 577x

Pokračování článku

Recyklace hrou

Recyklace hrou24. května nás navštívila společnost Recyklohraní se svým výjezdním programem Recyklace hrou. Naši žáci (1. i 2. stupně) se hravou formou seznámili s negativními vlivy starých elektrozařízení a přenosných baterií na životní prostředí. Ukázali jsme si, že recyklací dnes už dokážeme vysloužilému zařízení dát další šanci, jak posloužit lidem i přírodě. Žáci pracovali s modely různých elektrozařízení, které rozebírali na jednotlivé části a zjišťovali, o jaký materiál se jedná. Touto akcí si žáci uvědomili nutnost třídění odpadů.
Celou fotodokumentaci je možno shlédnout na adrese: https://www.facebook.com/GEkoskola/
Autor: Mgr. Jana Dvořáková | Počet přečtení: : 384x

Pokračování článku

Celkový počet článků: 442

1 ... 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 15

Kontaktní informace

Základní škola Ostrava,
Gajdošova 9, příspěvková organizace

Gajdošova 9/388, 702 00 Ostrava
IČ: 61989088

tel.:596 627 610
email: reditelka@zsg.cz


Více informací najdete zde