Projekt BIODIVERZITA

Dne 22. června jsme v naší škole prožili projektový den věnovaný biodiverzitě. Jedná se o jedno z témat, kterým jsme se zavázali věnovat v rámci Ekoškoly. Naši žáci pojem biodiverzita neznali. Ve všech třídách jsme si vysvětlili, o co se konkrétně jedná (přírodní rozmanitost, druhová pestrost).
1. a 2. třída projekt realizovala v areálu parku Landek. Povídali si o potravním řetězci, přirozených nepřátelích a jejich důležitosti pro zachování biologické rovnováhy. Děti si také prohlédly Křídlatku japonskou, na které si vysvětlily problematiku invazivních druhů. Další téma bylo věnováno výhodám a nevýhodám českého a zahraničního ovoce a zeleniny.
3. třída si také povídala o důležitosti zachování druhů pro potravní řetězec, o soužití zvířat a lidí. Vytvářeli hmyzí domečky z přírodních materiálů, které následně zakomponovali do školní zahrady. Žáci hodnotili, jak jednotlivé živé organismy vzájemně ovlivňují životy jiných organismům a jak člověk může přispět k jejich ochraně nebo zániku.
Čtvrťáci prováděli průzkum v parku. Sledovali papírovými okénky drobné živočichy a rostliny, z přírodnin vyráběli domečky. Následně ve třídě pracovali s Červenou knihou vyhynulých a ohrožených druhů.
5. a 6. třída se věnovala problematice potravní pyramidy a důležitosti i těch nejmenších organismů (mikroorganismy, houby, řasy, červi,…) pro člověka.
Žáci 7. a 8. třídy pracovali na síti života – propojení všech organismů na světě, včetně člověka. Na příkladech jsme si ukázali, že i námi opomíjené organismy jsou velmi důležité v koloběhu života.
Deváťáci porovnávali biodiverzitu společenství lesa před 300 lety s rozmanitostí lesů dnešních.
Z celého dne vznikly informační plakáty o důležitosti přírodní rozmanitosti, o potravních řetězcích, o sítích života, které mohou být následně využity při výuce.
 

Foto 1

Foto 1

Zobrazeno: 142x

Foto 2

Foto 2

Zobrazeno: 184x

Foto 3

Foto 3

Zobrazeno: 171x

Foto 4

Foto 4

Zobrazeno: 120x

Foto 5

Foto 5

Zobrazeno: 171x

Foto 6

Foto 6

Zobrazeno: 160x

Foto 7

Foto 7

Zobrazeno: 173x

Foto 8

Foto 8

Zobrazeno: 172x

Foto 9

Foto 9

Zobrazeno: 161x

Foto 10

Foto 10

Zobrazeno: 143x

Foto 11

Foto 11

Zobrazeno: 161x

Foto 12

Foto 12

Zobrazeno: 149x

Foto 13

Foto 13

Zobrazeno: 138x

Foto 14

Foto 14

Zobrazeno: 189x

Foto 15

Foto 15

Zobrazeno: 190x

Foto 16

Foto 16

Zobrazeno: 152x

Foto 17

Foto 17

Zobrazeno: 125x

Foto 18

Foto 18

Zobrazeno: 146x

Foto 19

Foto 19

Zobrazeno: 144x

Foto 20

Foto 20

Zobrazeno: 132x

Foto 21

Foto 21

Zobrazeno: 141x

Foto 22

Foto 22

Zobrazeno: 114x

Foto 23

Foto 23

Zobrazeno: 120x

Foto 24

Foto 24

Zobrazeno: 131x

Foto 25

Foto 25

Zobrazeno: 113x

Foto 26

Foto 26

Zobrazeno: 93x

Kontaktní informace

Základní škola Ostrava,
Gajdošova 9, příspěvková organizace

Gajdošova 9/388, 702 00 Ostrava
IČ: 61989088

tel.:596 627 610
email: reditelka@zsg.cz


Více informací najdete zde