Projekt „Mezilidská komunikace – tváří v tvář bez internetu“ byl zakončen v Dolní oblasti Vítkovice

Dne 13. 11. 2018 vyvrcholil v Dolní oblasti Vítkovice (malý sál multifunkční auly Gong) projekt přeshraniční spolupráce základních škol z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a polské Ratiboře s názvem „Mezilidská komunikace – tváří v tvář bez internetu“. Hlavním bodem závěrečného setkání bylo představení 16 krátkých filmů natočených žáky v průběhu realizace projektu. Téma všech natočených filmů bylo shodné – srovnání různých životních situací s a bez mobilu/internetu/PC/Facebooku, hrozba kyberšikany apod. Filmy přímo na místě hodnotila odborná porota a autoři tří nejlepších si odnesli věcné ceny v podobě deskových her. Vítězné video bude také uveřejněno v reportáži TV Polar, která se závěrečného setkání projektu účastnila.
Do projektu „Mezilidská komunikace – tváří v tvář bez internetu“ se v průběhu roku 2018 zapojilo celkem 120 žáků a 14 pedagogů ze čtyř škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (ZŠO, Gajdošova, ZŠO, Gen. Píky, ZŠO, Matiční a ZŠaMŠO, Ostrčilova) a ze Szkoły Podstawowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu. Slavnostní dopoledne v Dolní oblasti Vítkovice navštívila také místostarostka městského obvodu paní Mgr. Alena Pataky, ředitelé zapojených škol a zástupce poskytovatele dotace Euroregionu SIlesa.
V současné době je v procesu přípravy další navazující projekt, který by se měl realizovat v roce 2019 a zaměří se na zdravý životní styl.
Projekt „Mezilidská komunikace – tváří v tvář bez internetu“ (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001358) je financován z prostředků Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko.

 

Foto 1

Foto 1

Zobrazeno: 141x

Foto 2

Foto 2

Zobrazeno: 139x

Foto 3

Foto 3

Zobrazeno: 154x

Foto 4

Foto 4

Zobrazeno: 141x

Foto 5

Foto 5

Zobrazeno: 140x

Foto 6

Foto 6

Zobrazeno: 165x

Foto 7

Foto 7

Zobrazeno: 157x

Foto 8

Foto 8

Zobrazeno: 143x

Foto 9

Foto 9

Zobrazeno: 136x

Foto 10

Foto 10

Zobrazeno: 128x

Foto 11

Foto 11

Zobrazeno: 129x

Foto 12

Foto 12

Zobrazeno: 123x

Foto 13

Foto 13

Zobrazeno: 128x

Foto 14

Foto 14

Zobrazeno: 125x

Foto 15

Foto 15

Zobrazeno: 122x

Foto 16

Foto 16

Zobrazeno: 149x

Foto 17

Foto 17

Zobrazeno: 130x

Foto 18

Foto 18

Zobrazeno: 142x

Foto 19

Foto 19

Zobrazeno: 158x

Foto 20

Foto 20

Zobrazeno: 140x

Kontaktní informace

Základní škola Ostrava,
Gajdošova 9, příspěvková organizace

Gajdošova 9/388, 702 00 Ostrava
IČ: 61989088

tel.:596 627 610
email: reditelka@zsg.cz


Více informací najdete zde