Projektový den - Den Země

Dne 28. 4. 2017 jsme si Den Země připomněli projektovou výukou zaměřenou na čistotu životního prostředí a ekologii. Žáci se zabývali různými tématy: šetření energií, hledání alternativních zdrojů, obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, problémy znečištění životního prostředí (znečištění vzduchu a vody průmyslovou činností, dopravními prostředky a zemědělstvím; kontaminace půdy chemikáliemi; „hlukové“ znečištění“ – hluk pozemních komunikací, hluk v blízkosti letišť; tepelné znečištěním – změny teplot vodních ploch v důsledku vypouštění chladící vody z jaderných elektráren atd.), hospodaření s odpady (jejich třídění a likvidace), ochrana přírody; změny klimatických podmínek a problémy ozónové vrstvy atmosféry (skleníkové plyny, globální oteplování, karcinogenní UV záření v oblastech, kde je zeslabená vrstva ozonu). Témata byla rozdělena podle náročnosti do jednotlivých ročníků, žáci je zpracovávali do svých projektů, které jsou vystaveny ve třídách i na chodbách školy.
 

Kontaktní informace

Základní škola Ostrava,
Gajdošova 9, příspěvková organizace

Gajdošova 9/388, 702 00 Ostrava
IČ: 61989088

tel.:596 627 610
email: reditelka@zsg.cz


Více informací najdete zde