Recyklace hrou

24. května nás navštívila společnost Recyklohraní se svým výjezdním programem Recyklace hrou. Naši žáci (1. i 2. stupně) se hravou formou seznámili s negativními vlivy starých elektrozařízení a přenosných baterií na životní prostředí. Ukázali jsme si, že recyklací dnes už dokážeme vysloužilému zařízení dát další šanci, jak posloužit lidem i přírodě. Žáci pracovali s modely různých elektrozařízení, které rozebírali na jednotlivé části a zjišťovali, o jaký materiál se jedná. Touto akcí si žáci uvědomili nutnost třídění odpadů.
Celou fotodokumentaci je možno shlédnout na adrese: https://www.facebook.com/GEkoskola/
 

Kontaktní informace

Základní škola Ostrava,
Gajdošova 9, příspěvková organizace

Gajdošova 9/388, 702 00 Ostrava
IČ: 61989088

tel.:596 627 610
email: reditelka@zsg.cz


Více informací najdete zde