Školní hřiště


Projekt "Otevřená hřiště v MOaP II"Školní hřiště je otevřeno v rámci projektu "Otevřená hřiště v MOaP II" od května do října 2017 včetně prázdnin. Školní hřiště je zpřístupněno všem cílovým skupinám: dětem, žákům a veřejnosti. Správce hřiště zdarma zajišťuje různé sportovní aktivity a zapůjčuje sportovní potřeby. Provozní doba sportovního hřiště pro veřejnost


Červen, září, říjen:   9 - 17 h
Červenec, srpen:     9 - 19 h

Přítomnost správce hřiště

Červen, září, říjen: 13 - 17 h
Červenec, srpen: 15 - 19 h


V případě nepříznivého počasí je hřiště uzavřeno.

PROVOZNÍ ŘÁD

1.  Hřiště je možno používat pouze k určeným sportovním aktivitám. Návštěvník musí dbát pokynů přítomného sportovního asistenta nebo správce hřiště, který dohlíží na bezpečnost. Nejedná se o pedagogický dozor.

2. Na hřiště je povolen vstup jen určenými otevřenými vchody, nikoliv přes plot!
Návštěvník je povinen:

 • dodržovat provozní řád a pokyny pověřených zaměstnanců,
 • vstupovat na plochu hřiště pouze ve vhodné, čistě sportovní obuvi,
 • chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe,
 • dodržovat čistotu, pořádek a bezpečnost.
3.  V celém areálu hřiště platí zákaz.
 • poškozování a znečišťování plochy a vybavení hřiště,
 • odhazování odpadků mimo odpadkové koše,
 • jízdy na kole, kolečkových bruslích a skateboardech aj.,
 • kouření a konzumace alkoholu, konzumace jiných omamných a návykových látek,
 • vstupu podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných a návykových látek,
 • pobytu mimo provozní dobu,
 • vstupu s otevřeným ohněm,
 • vstupu se zvířaty,
 • přemísťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa,
 • přelézání oplocení, lézt na konstrukce nacházející se v areálu a manipulovat s nimi.
4. Pověření zaměstnanci mohou bezplatně půjčovat sportovní potřeby. Návštěvníci jsou povinni užívat tyto sportovní potřeby pouze k určeným účelům. Po ukončení činnosti jsou povinni vrátit všechny zapůjčené sportovní potřeby na původní místo.
5. V případě úrazu nebo zcizení osobních věcí se neuplatňuje náhrada z pojistky školy.
6. V době od 8.00 do 15.15 je upřednostněna výuka žáků a přístup do areálu je omezen.


Projekt je financován z rozpočtu statutárního města Ostravy.
 

Kontaktní informace

Základní škola Ostrava,
Gajdošova 9, příspěvková organizace

Gajdošova 9/388, 702 00 Ostrava
IČ: 61989088

tel.:596 627 610
email: reditelka@zsg.cz


Více informací najdete zde