Školní parlament

 
Již tradičně byla i v tomto školním roce zahájena činnost školního parlamentu. Parlament školy se skládá ze zástupců jednotlivých tříd od 3. do 9. ročníku, kteří se pravidelně scházejí. Tito zástupci přednášejí návrhy a připomínky spolužáků ke vzdělávání, ke školnímu prostředí, aktivitám a akcím směrem k vedení školy a učitelům a navrhují a plánují vlastní akce, které by chtěli v průběhu školního roku zorganizovat. V průběhu parlamentních schůzek má každý člen parlamentu prostor pro sdělení připomínek a námětů z jednotlivých tříd, probíhá diskuse nad důležitými připomínkami, vzkazy a událostmi ve škole. Rozdělují se úkoly mezi jednotlivé členy, kteří je pak plní v době mezi jednotlivými setkáními. Zástupci tříd informují spolužáky o průběhu jednání. Z každého setkání je vypracován zápis o jeho obsahu a závěrech.

Členové žákovského parlamentu pro rok 2017/2018:
3. třída -  Martin Rojčík,  Edita Zbořilová
4. třída - Sabina Siváková, Jakub Vančura
5. třída - Samuel Boháčik,  Adam Kiebžak
6. třída - Nikola Kříštofová,  Sebastian Kotlár
7. třída - Lenka Kodjaková,  Eva Uruba
8. třída - Petra Toldi,  Ondřej Weiss
9. třída - Adam Roman,  Santiago Schwarz


Na činnost školního parlamentu dohlíží Mgr. Petr Kohút.

Věříme, že žákovský parlament pomůže žákům při řešení problémů ve vzdělání, využití volného času, ve vztazích mezi žáky i mezi žáky a učiteli.DESATERO SPRÁVNÉHO PARLAMENTÁŘE

1. DOCHVILNOST – chodit včas a být připravený, nerušit ostatní

2. ŠETRNOST – ochrana pomůcek

3. POZORNOST – v hodinách pracuji a neruším

4. POCTIVOST – nelhat, nekrást, nezapomínat, nepoužívat taháky

5. BEZPEČNOST – chráním zdraví své i druhých

6. RESPEKT – jsem slušný a zdvořilý ke všem dospělým

7. ČISTOTA – lépe se pracuje v uklizeném a čistém prostředí, čistota chrání zdraví mé i druhých

8. TŘÍDÍM – všichni třídíme odpad

9. VZÁJEMNÁ POMOC – malí žáci neprovokují velké, velcí si nedovolují na malé, všichni si vzájemně pomáhají

10. AKTIVITA A ZODPOVĚDNOST – po vině následuje trest; aktivně pomáhám ve třídě, v parlamentu a ve škole