Školní parlament

Činnost školního parlamentu ve školním roce 2018/2019

Náplň práce žákovského parlamentu:
• podporuje informovanost napříč školou,
• zvyšuje zájem žáků o školní společenství,
• vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu,
• pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti,
• dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat

Vedoucí školního parlamentu, Mgr. Petr Kohút
 


Členové školního parlamentu pro rok 2018/2019:

• III. tř. -  Barbora Horváthová, Sebastián Horvath
• IV. tř. -  Edita Zbořilová, Valentýna Jakubowská
• V. tř.  - Sabina Siváková, Vanesa Oráčková
• VI. tř. -  Filip Šana, Lea Kapitulíková
• VII. tř. -  Luciano Kudrik, Jakub Smělík
• VIII. tř.  - Petr Palatický, Lenka Kojdjaková
• IX tř. -   Petra Toldi, David Holub

DESATERO SPRÁVNÉHO PARLAMENTÁŘE

1. DOCHVILNOST – chodit včas a být připravený, nerušit ostatní

2. ŠETRNOST – ochrana pomůcek

3. POZORNOST – v hodinách pracuji a neruším

4. POCTIVOST – nelhat, nekrást, nezapomínat, nepoužívat taháky

5. BEZPEČNOST – chráním zdraví své i druhých

6. RESPEKT – jsem slušný a zdvořilý ke všem dospělým

7. ČISTOTA – lépe se pracuje v uklizeném a čistém prostředí, čistota chrání zdraví mé i druhých

8. TŘÍDÍM – všichni třídíme odpad

9. VZÁJEMNÁ POMOC – malí žáci neprovokují velké, velcí si nedovolují na malé, všichni si vzájemně pomáhají

10. AKTIVITA A ZODPOVĚDNOST – po vině následuje trest; aktivně pomáhám ve třídě, v parlamentu a ve škole