Školní projekty

Školní projekty jsou projekty, které jsou realizovány v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání Od pramínku poznání k pramenům vědomostí. Mezi ně patří:
  • Týden slušného chování
  • Den pro zdraví
  • Ročníková práce
  • Vstupte prosím
  • Pohled našich dětí na děti celého světa
  • Moje škola