Ve zdravém těle zdravý duch

Projekt Ve zdravém těle zdravý duch byl Nadací OKD schválen v dubnu 2012 a škola obdržela 100.000 Kč na zakoupení čističek vzduchu. Žáci školy, kteří žijí v nezdravém prostředí Ostravy, jsou častěji nemocní a mají velký počet zameškaných hodin . V rámci prevence předcházení těmto nemocem jim realizace projektu pomůže vytvořit ve škole zdravé životní prostředí, které by mohlo přispět ke zlepšení jejich zdraví. V současné době jim škola zajišťuje  pravidelné ozdravné pobyty do prostředí neznečištěného smogem a zvýšeným množstvím prachových částic, na které mohou žáci vyjíždět maximálně jedenkrát za rok, což je nedostačující.
Cílem projektu bylo zakoupení 10 mobilních čističek vzduchu pro žáky 1. a 2. stupně, abychom pro ně vytvořili zdravé životní prostředí, ve kterém se jim bude lépe dýchat. Čističky vzduchu zachytí prachové částice a účinně odstraní viry a alergeny, které se do třídy dostanou jak při inverzním počasí, tak při nepříznivých větrných podmínkách. Rozdíl oproti výchozí situaci spatřujeme v každodenním čistém a zdravém prostředí, ne jen při výjezdech na ozdravné pobyty.