Zápis do 1. ročníku 2018/2019

Zápis do 1. ročníku školního roku 2018/2019 se bude konat dne 9. dubna 2018 od 13.00 do 17.00 a 10. dubna 2018 od 13.00 do 16.00.

Den otevřených dveří se koná v úterý 27. března 2018 od 8.00 do 13.00.


Zákonní zástupci jsou povinni přihlásit k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2018/2019 děti, které jsou narozené od 1. září 2011 do 31. srpna 2012, a také děti, jimž bylo u předchozího zápisu plnění povinné školní docházky odloženo. 

K zápisu doloží tyto doklady:
rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce
pas u cizích státních příslušníků – potvrzení o rezidentství
písemné rozhodnutí o udělení odkladu povinné školní docházky, pokud byl dítěti u loňského zápisu udělen odklad.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku
naleznete v níže uvedeném souboru.

Žádost o odklad

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa. Pro rodiče, kteří odklad zvažují, to znamená, že by pedagogicko - psychologickou poradnu či speciální pedagogické centrum měli s dítětem navštívit co nejdříve. Doporučující posouzení by měla být řediteli školy doručena do 30 dnů od podání žádosti o odklad povinné školní docházky.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Od školního roku 2017/2018 je totiž pro pětileté děti (až do zahájení povinné školní docházky) předškolní vzdělávání povinné.

Základní dovednosti prvňáčka

Základní dovednosti, které by dítě mělo mít před vstupem do základní školy, jsou popsány v doporučujícím materiálu MŠMT „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“. K stažení v záložce DOKUMENTY.
 
Formát souboru neurčenKritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku 2018
Typ souboru: file | Velikost souboru: 124KB | Počet stažení: 609x
Uložit soubor

Kontaktní informace

Základní škola Ostrava,
Gajdošova 9, příspěvková organizace

Gajdošova 9/388, 702 00 Ostrava
IČ: 61989088

tel.:596 627 610
email: reditelka@zsg.cz


Více informací najdete zde