Hlavní informační zprávy


ilustrace

Individuální pohovoryVážení rodiče,
v úterý 25. 11. 2014 v době od 16.00 do 17.30 se konají individuální pohovory s rodiči. V tuto dobu proběhne také 2. kolo voleb členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků. V dopoledních hodinách od 9.00 do 14.00 Vás zveme na den otevřených dveří. Přijďte nahlédnout do hodin na prvním stupni a prohlédnout si školu po rekonstrukci.

Vedení školy

ilustrace

Volby do školské rady

Ředitelka školy vyhlašuje volby do Školské rady, jejíž funkční období je tříleté a začíná 1. ledna 2015. Školskou radu tvoří celkem 6 členů (2 členové z řad pedagogů, 2 členové z řad zákonných zástupců a 2 členové jmenovaní zřizovatelem). Volby do školské rady proběhnou ve dvou kolech .
Průběh voleb:
1. kolo voleb proběhne ve dnech 3. 11. 2014 – 10. 11. 2014 .
Zákonní zástupci mohou navrhovat kandidáty z řad zákonných zástupců:
• písemně na e-mail reditelka@zsg.cz
• osobně na sekretariátu školy.
Pedagogičtí pracovníci mohou navrhovat kandidáty z řad pedagogů:
• písemně na e-mail reditelka@zsg.cz
• osobně na sekretariátu školy.
Termín pro ukončení podání návrhů kandidátů je 10. 11. 2014 ve 12.00.
2. kolo voleb se uskuteční 25. listopadu 2014 od 16.00 do 17.30 na konzultačních třídních schůzkách. Zákonní zástupci obdrží při vstupu do školy hlasovací lístek, který vloží do hlasovací urny.

ilustrace

Informace o škole


JSME ŠKOLOU RODINNÉHO TYPU A NABÍZÍME:

 individuální přístup ke každému dítěti,
 anglický jazyk od 1. třídy,
 informatiku od 4. třídy,
 interaktivní tabule ve výuce,
 nabídku kroužků,
 čističky vzduchu v každé třídě,
 vybavené školní hřiště přístupné veřejnosti,
 spolupráci s pedagogickou fakultou,
 soutěže a akce pro ostravský region,
 školní družinu.
Fotografie vybavení školy naleznete ve fotogalerii.

ilustrace

Sběr papíru
SBĚR PAPÍRU
22.4. – 2. 5.
Sběrová akce prodloužena do 15. 5.
Vyhlašujeme sběr papíru.
Řádně svázaný papír noste ráno před výukou a odevzdejte na vrátnici paní uč. Dvořákové. 
Nejlepší sběrači budou odměněni.

ilustrace

Čističky

Jsme jedinou školou v městském obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz, která má ve třídách
pro své žáky čističky vzduchu.

Naše škola v ekomagazínu  televize Polar:
 www.polar.cz/archiv/video/eko-magazin-25-02-2014-17-14

ilustrace

Zápis do 1. tříd

Výsledky zápisu do 1. tříd školního roku 2014/2015


(viz pokračování článku)

ilustrace

Informace k zápisu do 1. třídy


Zápis do 1. třídy


Zápis proběhne ve středu 15. ledna a ve čtvrtek 16. ledna 2014 v době od 12.00 do 17.00. K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem a přinese s sebou svůj občanský průkaz
a rodný list dítěte. Zápisu podléhají děti narozené
od 1. září 2007 do 31. srpna 2008.

Pozvánka k nahlédnutí zde.


ilustrace

Pozvání

V úterý 26. listopadu 2013 v době od 9 do 14 hodin

se konáDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.


Přijďte se podívat do naší školy. Budete si moci prohlédnout naše učebny, navštívit  vyučovací hodiny.
Rodiče budoucích prvňáčků, přijďte i se svými dětmi.


ilustrace

Slovo ředitelky školy k zahájení školního roku 2013/2014

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,
vítám Vás po prázdninách na našich webových stránkách, kde se dozvídáte o naší škole mnoho zajímavých informací. Srdečně Vás zvu na slavnostní zahájení nového školního roku 2. září. Přivítáme mezi námi prvňáčky za přítomnosti všech učitelů, žáků a zástupce zřizovatele městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
Milí žáci, v době prázdnin jsme nezaháleli. V rámci modernizace školy jsme kompletně zrekonstruovali dvě učebny, některé třídy byly opětovně vymalovány, jiné vybaveny novým školním nábytkem. Bylo provedeno mnoho dalších úprav a prací. Neustále děláme vše proto, abychom Vám vytvořili co nejlepší prostředí pro výuku a vzdělávání. Připravujeme pro Vás mnoho nových aktivit, ale i tradiční akce a osvědčené projekty. A hned tou první aktivitou bude pro žáky 2. stupně v druhém týdnu měsíce září pobyt v Polsku, v únoru lyžařský kurz, a to vše v rámci projektu Přes hranice za sportem, dále připravujeme ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně v měsíci listopadu a pro žáky 2. stupně v měsíci dubnu a mnoho jiných akcí. 
Nezapomeňte na naše osvědčené přísloví, které zní:
„Učení je jako plavání proti proudu – ustaneš chvíli a vrátíš se o míli.“ 
Milí žáci, přeji Vám všem úspěšný školní rok.

Mgr. Anna Krasulová , ředitelka školy

Celkový počet článků: 81


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací