Výpis všech článků

ilustrace

Participativní rozpočet "Náš obvod"

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vyhlásil v květnu 2020 1. ročník tzv. participativního rozpočtu s názvem „Náš obvod“. Cílem je dát možnost občanům, kteří zde žijí, pracují, studují nebo jinak tráví většinu svého času, navrhnout veřejně přínosný projekt (např. odpočinková zóna, workoutové hřiště, horolezecká stěna, komunitní zahrada, nové lavičky, apod.), který by bylo možné zrealizovat na území centrálního městského obvodu během jednoho roku. Městský obvod na realizaci těchto projektů vyčlení ze svého rozpočtu 1 000 000 Kč.

ilustrace

Učivo pro žáky na období od 25. do 29. května 2020

Vážení rodiče, chlapci a děvčata,
úkoly, které naleznete v souborech přiložených k článku, jsou určené pro žáky 1. stupně, kteří se nepřihlásili k výuce ve škole a pro všechny žáky 2. stupně. Někteří  z vás zaslali vedení školy dotaz, jak to bude s hodnocením na konci školního roku. 

ilustrace

Informace pro rodiče žáků 1. stupně k docházce do školy od 25. 5. do 30. 6. 2020

Vážení rodiče,
dne 25. 5. 2020 je z doporučení vlády ČR možná osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin s maximálním počtem 15 dětí v jedné skupině. Složení skupiny do konce školního roku se nebude moci měnit, v lavici bude pouze jedno dítě. Nošení roušek bude pro děti povinné ve společných prostorách školy, při skupinových aktivitách a aktivitách v přírodě nebo na hřišti. Při individuálních činnostech o nošení roušek rozhodne vyučující dané skupiny.

ilustrace

Učivo pro žáky na období od 18. do 22. května 2020

Vážení rodiče, chlapci a děvčata,
v přiložených souborech jsou připraveny úkoly pro domácí přípravu žáků na další týden. V pondělí 18. 5. mají rodiče poslední možnost pro přihlášení svého dítěte z 1. stupně k nepovinnému vzdělávání ve škole od 25. května. Pozdější přihlášení nebude možné.  Pro žáky, kteří se nepřihlásí ke školnímu vzdělávání, budeme nadále vytvářet a zveřejňovat úkoly pro domácí práci.
Vedení školy 

ilustrace

Výuka žáků 1. stupně od 25. května

Vážení rodiče,
momentálně pracujeme na souhrnných informacích k nástupu žáků 1. stupně k nepovinné školní docházce . V týdnu od 11. května jste byli osloveni třídními učitelkami prostřednictvím mailu či telefonického hovoru, zda vaše dítě nastoupí či nenastoupí od 25. 5. do školy. Poslední možnost pro přihlášení dítěte k nepovinnému vzdělávání je v pondělí 18. 5. 2020. Podle počtu přihlášených žáků připravíme organizaci výuky, se kterou budete seznámeni prostřednictvím webových stránek  během úterý 19. 5.
Vedení školy

ilustrace

Učivo pro žáky na období od 11. 5. do 15. 5. 2020

Vážení rodiče, chlapci a děvčata,
v tomto týdnu zahajujeme konzultace žáků 9. třídy z českého jazyka a matematiky k přijímacím zkouškám na střední školy a připravujeme výuku na 1. stupni od 25. května. Žáci 9. třídy, kteří se neúčastní konzultací, se připravují distančně doma podle přiložených souborů. Distanční příprava se týká i všech ostatních tříd. V přiložených souborech naleznete úkoly, cvičení, pracovní listy, hádanky,odkazy na cvičení na internetu apod. na období od 11. 5. do 15. 5. 2020.
Vedení školy

ilustrace

Informace k průběhu konzultací pro žáky 9. třídy

  • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020 třídní učitelce mailem (buksova@zsg.cz) nebo telefonicky.  
  • Při prvním vstupu do školy je nutno odevzdat zákonným zástupcem podepsané písemné seznámení s vymezením rizikových skupin a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (formulář je na webu nebo na sekretariátě).
  • Hodiny přípravy na přijímací zkoušky budou probíhat  od 9:00 hodin do 10:45 hodin od pondělka do čtvrtka, a to v pondělí a úterý příprava z matematiky, ve středu a ve čtvrtek příprava z českého jazyka.
  • Maximální počet žáků ve skupině je 15.
  • Dodržují se vzdálenosti 2 metry, každý žák má minimálně 2 roušky a sáček na uložení.
  • Žáky před školou bude vyzvedávat pověřený pracovník.
  • První den budou žáci seznámeni s hygienickými zásadami platnými pro nynější stav a škola bude trvat na jejich dodržování. V opačném případě bude žákovi zamezen přístup do školy.
  • V rámci výuky skupiny v učebně o používání roušek rozhodne vyučující.
  • V případě nepřítomnosti žáka ve vyučování musí být řádně omluven.

ilustrace

Učivo pro žáky na období od 4. 5. do 7. 5. 2020

Vážení rodiče, děvčata a chlapci,
v přílohách naleznete práci na samostatnou výuku ve dnech 4. - 7. května 2020. Český jazyk pro 5. - 9. třídu je v samostatných souborech, také anglický jazyk pro 7. třídu je uveden samostatně.
Na našich webových stránkách jsme zveřejnili pravidla hodnocení ve 2. pololetí letošního školního roku. Naleznete zde odkaz na stránky ministerstva školství, kde si novou vyhlášku můžete přečíst.
Od 11. května by mohli do školy nastoupit žáci 9. třídy, aby se zaměřili na přípravu na přijímací zkoušky. V současnosti očekáváme pokyny ministerstva školství, až je obdržíme, budeme vás na našich stránkách informovat o organizaci vzdělávání žáků 9. třídy. Sledujte prosím naše webové stránky, v průběhu tohoto týdne přineseme aktuální informace.
Vedení školy

ilustrace

Učivo pro žáky na období od 27. 4. do 30. 4.

Děvčata a chlapci,
v přiložených souborech máte připravenu práci na další týden od 27. do 30. dubna 2020. Přečtěte si pozorně pokyny učitelů a úkoly plňte podle nich. Pokud máte dotazy, pište na maily učitelů. 
Vaši učitelé
 

ilustrace

Učivo pro žáky na období od 20. do 24. dubna 2020

Děvčata a chlapci,

v přílohách naleznete učivo pro týden od 20. do 24. dubna. Některé třídy mají více souborů, věnujte tomu pozornost. Sledujte stále naše webové stránky, kde se brzy dozvíte, jak bude organizována výuka od 25. května. S dotazy k učivu se obracejte na své učitele, v kontaktech najdete jejich mailové adresy.

Mějte se fajn, vaši učitelé

Celkový počet článků: 468


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací