Výpis všech článků

Měřící přístroje v elektrotechnice - projektový den s odborníkem z praxe

Ve dnech 3. 11. a 4. 11. 2022 absolvovali žáci VIII. a IX. ročníku projektovou výuku s odborníkem z praxe. V průběhu projektového dne se žáci seznámili s jednotlivými měřícími přístroji. Byly to například: ocelové měřítko, mikrometr, posuvné měřítko, ocelové měrky, bezdotyková zkoušečka napětí, multimetr, LCR metr, zkoušečka fáze, detektor kabelů, detektor kovů, měřící hroty, … Žáci pracovali se dvěma pracovními listy. První obsahoval odborný text vztahující se k tématu. Pod textem byly vytvořeny otázky vztahující se k textu.  Druhý pracovní list se zaměřuje na poznávání a správné pojmenování měřícího přístroje podle obrázku a fotografie. Třetí část byla vyhrazena otázkám a odpovědím. Závěr projektového dne byl vyhrazen praktické činnosti a práci s měřícími přístroji a dále žáci sestavovali elektrické obvody podle herního plánu (Elektronické stavebnice Voltík I a Voltík II).

Vánoční zpívání 2022

Proběhne v úterý 20. 12. 2022 v 15 hod. ve vstupním vestibulu školy. Vystoupí žáci pěveckého sboru pod vedením Mgr. Lenky Báborové a PaedDr. Jolany Buksové.

Výsledky PÉBÉČKA NA GAJDOŠCE

PÉBÉČKO NA GAJDOŠCE

Ve dnech 20. – 21. 10. 2022 proběhlo online hlasování žáků v rámci projektu „Pébéčko na Gajdošce“. Žáci volili z pěti projektů, každý žák měl k dispozici dva hlasy.
Výsledky hlasování:
1. místo – Relaxační koutky ve třídách 5. tř.  – 9. tř. (71 hlasů)
2. místo – Zrcadla do tříd a na školní toalety (49 hlasů)
3. místo – Lavičky na chodby (39 hlasů)

Děkujeme všem žákům za aktivní přístup a spolupráci v rámci projektu „Pébéčko na Gajdošce“.

72 hodin - podzim 2022

Projekt 72 hodin je celorepubliková akce, která je v průběhu tří dnů (letos v termínu 13.–16. října) naplněna spoustou dobrovolnických aktivit pro druhé, přírodu či okolí. Letos již proběhl devátý ročník. Naše škola (která je ekologicky zaměřena a v červnu již potřetí obhájila mezinárodní titul Ekoškola) se této akce pravidelně zúčastňuje od samého začátku. Letos se k projektu připojili žáci IX. ročníku ve čtvrtek 13.10. 2022.
Rozhodli jsme se, že v letošním roce podpoříme biodiverzitu naší školní zahrady (jedná se o jedno z témat Ekoškoly, které ve škole rozvíjíme). Přes nadaci Partnerství (akce Sázíme budoucnost) jsme si objednali okrasné keře. Tyto dřeviny jsme vysázeli na školní zahradu. Sázení bylo přijato s nadšením žáků. Pro všechny to bylo prvé v životě, kdy měli možnost zasadit strom.

Den stromů

Ve čtvrtek 20. 10. 2022 slavily všechny stromy svátek. Mnozí z vás vědí, že je to Den stromů. Prvňáci
se během týdne učili poznávat jehličnaté a listnaté stromy, jejich plody. Poznávali písmenka na
začátku a konci názvů stromů. V pracovních činnostech vyrobili ježka z plastelíny a šišky, ale také
podzimní skřítky. V prvouce dali naklíčit žaludy a budeme pozorovat změny. Třeba si nějaký doubek
zasadíme. V parku u školy frotáží získali prvňáčci otisky kůry stromů a listů. Z listí utvořili účes pro
podzimní víly. Podali si ruku s větví lípy, našeho národního stromu, a všem stromům k jejich svátku
popřáli zdraví, ať jsou krásné, ať jim nikdo neubližuje, ať nám dělají radost každý den.

Řemeslo má zlaté dno - říjen 2022

Ve středu 5. 10. 2022 se žáci naší školy zúčastnili interaktivní soutěže v praktických dovednostech pro žáky 9. ročníků základních škol. Soutěž organizovala společnost Kultura Jih. Zábavnou formou se žáci seznámili s nabídkou středoškolských studijních oborů a ověřili si své studijní předpoklady. Soutěžily dvě šestičlenná družstva. S velkou radostí oznamujeme umístění našeho školního týmu ve složení Valder David, Vančura Jakub, Kunštátský Ondřej, Kovařčík Adam, Supová Michalela a Kohoutová Adéla na nádherném druhém místě. Také druhé družstvo zabojovalo a umístilo se na krásném pátém místě. Všem žákům děkuji za aktivní účast na soutěži a gratuluji k skvělému umístění.

ilustrace

PÉBÉČKO NA GAJDOŠCE

Vážení žáci,
vedení školy se rozhodlo uspořádat celoškolní projekt participativního rozpočtování: Pébéčko. Máte tak příležitost podat svůj vlastní návrh, jak zlepšit prostředí a atmosféru v naší škole. K dispozici je celková částka na Pébéčko ve výši 40.000 Kč, maximální částka na jeden návrh je 20.000 Kč. O podaných návrzích se bude hlasovat a vítězný projekt bude v nejkratší době na naší škole realizován.
 

 
 

Exkurze do Prahy

Ve čtvrtek 22.9.2022 jsme se my, deváťáci, společně s osmou třídou vypravili do Prahy. V šest ráno jsme se sešli na nádraží ve Svinově a okolo desáté jsme už byli v Praze. Na hlavním nádraží si 4 žáci koupili jízdenku (mile nás překvapilo, že děti do 15 let jezdí v pražské MHD zdarma) a sestoupili jsme do metra. Dojeli jsme na zastávku Malostranská, odkud začalo naše putování po pražských památkách a zajímavostech: viděli jsme světoznámé Pražské Jezulátko (v kostele Panny Marie Vítězné), vyjeli jsme lanovkou na Petřín, Na Pražském hradě jsme viděli výměnu stráží a navštívili katedrálu sv. Víta, prošli jsme přes Malou stranu a Karlův most až k orloji na Staroměstském náměstí. Na Václavském náměstí jsme měli rozchod, zašli jsme si koupit nějaké občerstvení a naší pozornosti neunikl ani pražský Primark. Sraz jsme měli tradičně na Václaváku „pod ocasem“. Cesta domů nám rychle utíká, už jsme v Pardubicích. Snad budeme v Ostravě v 21:00 hod. Byl to skvělý výlet.

Ukliďme Česko - podzim 2022

Ukliďme si Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Tohoto projektu se ZŠ Gajdošova zúčastňuje již mnoho let. Naše škola si vzala patronát nad blízkým parkem a dvakrát ročně jej chodí uklízet. Nyní, v září, se žáci VIII. a IX. ročníku pod vedením Mgr. Jany Dvořákové a Mgr. Petra Kohúta opět do akce zapojili. Je pro nás překvapující, že i když je park udržovaný, stále se najdou lidé, kteří zde vyhazují odpadky - a ne jen ty malé. Opět se nám podařilo sesbírat několik pytlů odpadu. Neodradilo nás ani špatné počasí. Vše jsme následně roztřídili do našich barevných kontejnerů.

Celkový počet článků: 542


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací