Výpis všech článků

Exkurze na haldu Hrabůvka

V pondělí 28. 6. 2021 se žáci 6. a 7. třídy vydali objevit „neznámé území“, které se nachází téměř v srdci Ostravy. Jedná se o haldu Hrabůvku (dříve Stará halda), která se rozkládá na ploše 97 hektarů a je nejrozsáhlejší haldou v našem kraji. Odval sloužil Vítkovickým železárnám pro ukládání odpadů z hutní výroby, především strusky. V současné době probíhá její rekultivace, plocha je zatravněná, někde jsou vysázeny stromy a uprostřed je umělé jezero. Do budoucna plánuje město Ostrava vybudovat právě zde „vodíkové město“. 

Pasování prvňáčků na čtenáře 2021

Naši nejmenší vyrazili ve středu 23. června 2021 do knihovny na Daliborově ulici v Mariánských Horách. Během celého školního roku se letos i za ztížených podmínek učili prvňáčci nejen číst, ale také psát, počítat, všímat si věcí kolem sebe, učili se být dobrými, šikovnými školáky. V knihovně je čekalo povídání si o knížkách, které jim připravily paní knihovnice Růženka a Terezka. Děti ukázaly, že ví, co vše krásné jim knížky mohou poskytnout a že si dobře pamatují, jak se mají o knihy správně starat, jak s nimi zacházet. Celým programem byl dětem skvělým společníkem mim, který dětem přinesl spoustu legrace a který prvňáčky po složení slibu pasoval na čtenáře. Malí čtenáři odcházeli domů s krásnými zážitky, knížečkou básniček a možností přihlásit se do knihovny na první rok zdarma. Přejme našim prvňáčkům, ať se knihy stanou jejich dobrými kamarády i v dalších letech.

Fotbal, to je hra!

Ve dnech 24.6. a 25. 6. 2021 si žáci VI. a VII. ročníku užili projektový den s odborníkem z praxe v rámci projektu Šablony II OP VVV. Projektový den byl věnován fotbalu. K akci byl přizván rozhodčí FAČRu – Martin Dvořák.
První dvě vyučovací hodiny strávili žáci ve třídě, kde se seznámili se základními informacemi a pravidly o fotbale a o práci rozhodčího. Prohlédli si pomůcky rozhodčích, vyzkoušeli si signalizaci pomocí praporků. Druhá část projektu byla realizována na fotbalovém hřišti Hlubina, kde si žáci vyzkoušeli základní fotbalovou rozcvičku a následně si zahráli fotbalový zápas.
Tímto projektem jsme u dětí chtěli podpořit zájem o sport. Hlavně o aktivní sportování, které bylo v posledním roce velmi omezováno z důvodů pandemie.

Organizace výuky od 17. května 2021

V  týdnu od 17. do 21. května 2021 se ve škole vyučuje 1., 2., 3., 4., 5., 8. a 9. třída. Ostatní třídy jsou vzdělávány distančně (6. a 7. tř.). 
Žáci vzdělávaní ve škole jsou povinni se zúčastnit testování antigenními testy, testování všech přítomných žáků proběhne v pondělí, ve čtvrtek budou testováni pouze žáci 8. a 9. třídy.  Žáci přicházejí do školy se zdravotnickou rouškou od 7. 40 do 7.55, vydezinfikují si ruce, přezují se a jdou do své třídy.

Organizace výuky od 10. do 14. května 2021

V  týdnu od 10. do 14. května 2021 se ve škole vyučuje 1., 2., 6. a 7. třída. Ostatní třídy jsou vzdělávány distančně. 
Žáci vzdělávaní ve škole jsou povinni se zúčastnit testování antigenními testy, testování všech přítomných žáků proběhne v pondělí, ve čtvrtek budou testováni pouze žáci 6. a 7. třídy. Přítomnost rodičů u testování je možná u žáků 1. a 2. třídy.  Žáci přicházejí do školy od 7. 40 do 7.55, vydezinfikují si ruce, přezují se a jdou do své třídy. V první vyučovací hodině proběhne testování.

Organizace výuky od 3. května 2021

V období od 12. dubna 2021 do odvolání je organizována výuka takto:

  • U 1. stupně se zavádí tzv. rotační výuka. 2. stupeň je vzděláván distančně. 
  • Rotační výuka na 1. stupni bude probíhat takto: v týdnu od 12. do 16. dubna se ve škole vzdělává 1. a 2. třída, v týdnu od 19. do 23. dubna se ve škole vzdělává 3., 4. a 5. třída. Od 26. dubna se ve škole vyučuje opět 1. a . třída, od 3. května 3., 4. a 5. třída.
  • Žáci vzdělávaní ve škole jsou povinni se zúčastnit testování antigenními testy.
  • Provoz ranní školní družiny je zajištěn od 7.00, odpolední školní družina probíhá po třídách a je zajištěna do 16.00.
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit ochranu úst po celou dobu pobytu ve škole.  Žáci musí mít zdravotnickou roušku, dospělé osoby respirátor třídy FFP2. Žáci vstupují do školy se zdravotnickou rouškou, desinfikují si ruce a jsou vybaveni minimálně jednou náhradní rouškou.

Srdce pro lepší den

V letošním roce jsme se s druháčky rozhodli, že obdarujeme dědečky a babičky v domově. I když toto období nebylo pro nikoho z nás jednoduché, tak  přesto je důležité dělat radost druhým. Právě tito lidé byli nejvíce ochuzeni o kontakt s rodinou a museli si mnohdy vystačit pouze s telefonováním, či videohovory.
Proto jsme se s dětmi rozhodli udělat srdíčka pro lepší den, která budou viset tam, kde se nejčastěji senioři potkávají a budou mít „návod“, jak udělat radost sobě či někomu jinému. Věříme, že tato doba brzo skončí a všichni se budeme radovat zase z maličkostí, jako jsou třeba návštěvy blízkých anebo právě z takových, které děti napsaly do srdíček.

Jak probíhá distanční výuka

Distanční vzdělávání realizujeme online i offline formou. Nakoupili jsme potřebnou techniku. Žáci dostávají úkoly ke studiu, které si mohou buď vyzvednout vytištěné na vrátnici školy nebo stáhnout ve školním informačním systému Škola OnLine. Online synchronní výuku realizujeme prostřednictvím MS Teams. Žáci se mohou do školního systému přihlásit i přes mobil. Žáci druhého stupně mají denně minimálně 3 online hodiny, žáci 3. – 5. třídy mají denně 2 online hodiny.  Škola je pro vedení online výuky dobře vybavena, všichni vyučující mají k dispozici notebooky s programovým vybavením pro tvorbu prezentací, dokumentů, výukových interaktivních lekcí, sdílení videí, apod.Děkujeme rodičům za spolupráci a podporu při distanční výuce.

Projektový den Na den ilustrátorem

Projektový den v druhé třídě Na den ilustrátorem.
Tak se jmenoval projektový den, který jsme společně s ilustrátorkou Alenou Procházkovou prožili. Všichni žáci druhé třídy si během dne vyzkoušeli vnímat texty básní, písní a krátkých příběhů, práci s elektronickou tužkou, ilustrátorským tabletem a dokonce vytvořili své vlastní autorské ilustrace. Z ilustrací vznikly originální knihy, které si děti samy svázaly a odnesly domů. Díky videím a fotografiím jsme se mohli podívat, jak vypadá zákulisí České televize a co vše obnáší příprava zpráv z regionů. Na závěr společně stráveného dne jsme se vyfotili.

ilustrace

Projektové dny ve školní družině

V měsíci prosinci a  lednu jsme realizovali pod vedením zkušeného lektora/odborníka z praxe projektové dny pro děti ze školní družiny. 
 První projektový den „Vánoční tvoření“ byl zaměřen na práci s papírem. Cílem akce bylo využití starého papíru, výroba vánoční ozdoby,  Získání informací o ekologii a recyklaci. Lektorka dětem předvedla ukázku svých výrobků z ruliček papíru (papírový pedig), vysvětlila, co vše musí udělat, než samotný výrobek vznikne, a děti si samy vyzkoušely ruličku vyrobit. Každý žák dostal pro výrobu své ozdoby srdíčko z drátku, které musel omotávat ruličkami, jež na sebe bylo nutné napojit. Děti pracovaly s nadšením, některé potřebovaly pomoci, povzbudit. Hotové srdíčko se na závěr muselo slepit a dozdobit mašlí. Srdíčky jsme ozdobili náš stromeček.

Celkový počet článků: 542


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací