Projekty

28. března 2011

Projekty a projektové vyučování jsou velkou součástí výuky na naší základní škole. Jsme partnery v několika evropských projektech, část naší projektové činnosti tvoří celostátní environmentální projekty a nechybí ani mezinárodní spolupráce. Projektové vyučování učí žáky diskutovat, argumentovat, řešit problémy, zpracovávat určité množství informací a také propojuje poznatky z různých předmětů, pomáhá vidět věci v určitých souvislostech. Škola se tak stává pro žáky podnětným prostředím.

Recyklohraní
Od letošního školního roku je naše škola zapojena do celorepublikového projektu RECYKLOHRANÍ - školního recyklačního programu pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Je spojený s osvětovou činností v oblasti nakládání s odpady ve školních zařízeních v České republice.

EVVOLUCE
Jsme partnerskou školou projektu EVVOLUCE. Tento projekt je podporován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a jeho cílem je pomáhat školám s výukou tzv. průřezových témat. Těžištěm projektových aktivit je vytváření výukových balíčků na téma environmentální výchovy ve spojení s jedním z dalších průřezových témat, která musely školy před časem povinně zařadit do svých výukových plánů.

Ekopolis
Environmentální výchovu není vždy jednoduché implementovat do výuky přístupnou a dynamickou formou. Projekt Ekopolis představuje atraktivní a účinnou pomůcku, která nejenže rozšíří znalosti žáků v této oblasti, ale směřuje také k úpravě jejich postojů a hodnot.
Přehled dalších článků | Počet přečtení: 9778x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací