ZŠG AKTUÁLNĚ:
Od 4. ledna 2021 do odvolání se ve škole vyučuje 1. a 2. třída. Odpolední školní družina je zajištěna do 16 hod., ranní družina je zrušena.
Žáci 3. - 9. třídy se vzdělávají distančně. Online výuka probíhá podle rozpisu v rozvhu hodin v programu Škola OnLine, zadání úkolů k samostatné práci si žáci mohou vyzvednout na vrátnici školy denně od 8 do 14 hod. Distanční vzdělávání je povinné. V případě dotazů kontaktujte třídní učitele prostřednictvím emailu. Jsou povoleny individuální konzultace za přítomnosti jednoho žáka a jednoho učitele. Termín konzultace je nutné si domluvit předem.

 

Jsme moderní školou

Věřte či nevěřte, ale krásná, nazdobená, moderně vybavená škola je nejstarší základní školou v Ostravě. Brzy bude slavit 150 let svého vzniku. Když vkročíme do školy, dýchne na nás kouzelná rodinná atmosféra. Proto zde rádi chodí děti, pedagogové i rodiče. Vedení školy se stará o neustálé vylepšování všech učeben, chodeb i okolí budovy. Škola je vybavena moderní technikou, má účelně a pěkně upravené třídy vyzdobené výtvarnými pracemi žáků. Na školním pozemku se nachází místo pro sport, učení, ekologii i odpočinek. Patříme sice k nejmenším školám v Ostravě, ale zapojujeme se do mnoha rozličných projektů, grantů a pořádáme soutěže i pro jiné ostravské školy. „Gajdoška“ vypadá mladistvě a moderně díky svým žákům, pedagogům i aktivitám, kterými žije.

Ptačí hodinka

16. ledna 2021

Od ledna 2019 probíhá pod hlavičkou České společnosti ornitologické (ČSO) každoroční sčítání ptáků (nejen) na krmítkách. Program nazvaný Ptačí hodinka je určený všem zájemcům o přírodu a ptačí dění v jejich okolí. Ačkoli se jedná o vědecký výzkum, zúčastnit se může úplně každý bez předchozích zkušeností. Letošní ročník proběhl ve dnech 8. – 10. ledna. My jsme se, s dětmi badatelského klubu pod vedením Mgr. Jany Dvořákové, k akci přidali ve středu 13. ledna. Na začátku schůzky byly děti seznámeny s tímto projektem. Podívali jsme se na prezentaci o poznávání ptáků, formou hry jsme si připomněli, čím se ptáci přikrmují. Další část schůzky proběhla na školní zahradě a v přilehlém parku. Doplnili jsme do našich ptačích krmítek ptačí zob. Děti dostaly do dvojic dalekohled, zalaminované vyobrazení městských ptáků a pracovní list, do něhož zaznamenávaly, které ptáčky na krmítku uviděly. Děti nejvíce bavilo sledování přírody dalekohledy. Všechny děti pracovaly s dalekohledem poprvé v životě. A tady jsou výsledky našeho sledování: 9 naplněných krmítek, 3 ptačí budky, 16 hnízd, 3 straky, 2 hrdličky, 2 holubi a 2 sojky.

Přijímací řízení na střední školy v roce 2021

11. ledna 2021

Informace k přijímacímu řízení na střední školy naleznete v přiložených souborech. Vycházející žáci obdrží spolu s vysvědčením dva formuláře přihlášek na střední školy s vyplněnou klasifikací. V případě dotazů ohledně volby povolání se obracejte emailem na výchovného poradce školy.

72 hodin - podzim 2020

13. prosince 2020

72 hodin je celorepubliková akce, která měla trvat tři dny (v termínu 15.–18. října 2020) a která je naplněna spoustou dobrovolnických aktivit pro druhé, přírodu či okolí. Z důvodů pandemie však již akce v tomto termínu neproběhly. Bylo tedy dojednáno, že se může uskutečnit kdykoliv do konce roku 2020. My jsme si zvolili termín 10. 12. 2020. Letos jsme akci opět propojili s celoročním projektem  „Putujeme ptačí říší“. Během loňských zimních měsíců vyráběli žáci VIII. a IX. ročníku ptačí krmítka a ptačí budky. Protože se již na jaře nepodařilo ptačí budky vyvěsit, vše jsme najednou provedli při akci 72 hodin. Akce se zúčastnili žáci IX. ročníku (v menším počtu z důvodu nemoci) pod vedením Mgr. Jany Dvořákové a Mgr. Petra Kohúta. Rozvěsili jsme krmítka i budky na školní hřiště i do přilehlého parku. Všechna krmítka jsme také doplnili slunečnicovými semeny.

Listopad a prvňáci

6. prosince 2020

V polovině října museli prvňáčci opustit školní lavice a učit se doma. Nic lehkého pro ně ani pro rodiče. Sotva se seznámili se spolužáky, naučili se být školáky a dodržovat stanovená pravidla, společně se učit novým věcem. Teď už jsou opět ve škole, s rouškami po celou dobu, což není příjemné, také to ztěžuje vzájemné dorozumívání. Ale jsme spolu a učíme se dále. Čteme, píšeme, počítáme, kreslíme… Necvičíme – chodíme do okolí školy, pozorujeme přírodu, nezpíváme – posloucháme hudbu, recitujeme. Jsme rádi, že jsme spolu.

PLÁN AKCÍ ŠKOLY

Naše škola pořádá celou řadu akcí během roku. Podívejte se na velké akce, které nás čekají:

148

LET ŠKOLY

Škola byla založena 4. května 1873, v roce 2021 oslavíme 148. výročí od založení.

16

KROUŽKŮ

Na škole pracuje 16 kroužků, z toho 2 kroužky v rámci školní družiny.

11701+

ROZDANÝCH ZNÁMEK

Známky žáků 3. - 9. třídy jsou vedeny v elektronické žákovské knížce v programu iŠkola. Aktualizováno 5. 1. 2020.

Foto 95
Foto 69
Foto 1
Foto 15

Přejít do fotogalerie

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací