ZŠG AKTUÁLNĚ:

 

  Vysvědčení za školní rok 2020/2021 bude předáno ve středu 30. června 2021 od 8.00 do 8. 45. Provoz školní družiny v tento den je do 13 hod., obědy budou vydávány od 10.30 do 11.30 hod.  

Jsme moderní školou

Věřte či nevěřte, ale krásná, nazdobená, moderně vybavená škola je nejstarší základní školou v Ostravě. Brzy bude slavit 150 let svého vzniku. Když vkročíme do školy, dýchne na nás kouzelná rodinná atmosféra. Proto zde rádi chodí děti, pedagogové i rodiče. Vedení školy se stará o neustálé vylepšování všech učeben, chodeb i okolí budovy. Škola je vybavena moderní technikou, má účelně a pěkně upravené třídy vyzdobené výtvarnými pracemi žáků. Na školním pozemku se nachází místo pro sport, učení, ekologii i odpočinek. Patříme sice k nejmenším školám v Ostravě, ale zapojujeme se do mnoha rozličných projektů, grantů a pořádáme soutěže i pro jiné ostravské školy. „Gajdoška“ vypadá mladistvě a moderně díky svým žákům, pedagogům i aktivitám, kterými žije.

Exkurze na haldu Hrabůvka

28. června 2021

V pondělí 28. 6. 2021 se žáci 6. a 7. třídy vydali objevit „neznámé území“, které se nachází téměř v srdci Ostravy. Jedná se o haldu Hrabůvku (dříve Stará halda), která se rozkládá na ploše 97 hektarů a je nejrozsáhlejší haldou v našem kraji. Odval sloužil Vítkovickým železárnám pro ukládání odpadů z hutní výroby, především strusky. V současné době probíhá její rekultivace, plocha je zatravněná, někde jsou vysázeny stromy a uprostřed je umělé jezero. Do budoucna plánuje město Ostrava vybudovat právě zde „vodíkové město“. 

Pasování prvňáčků na čtenáře 2021

28. června 2021

Naši nejmenší vyrazili ve středu 23. června 2021 do knihovny na Daliborově ulici v Mariánských Horách. Během celého školního roku se letos i za ztížených podmínek učili prvňáčci nejen číst, ale také psát, počítat, všímat si věcí kolem sebe, učili se být dobrými, šikovnými školáky. V knihovně je čekalo povídání si o knížkách, které jim připravily paní knihovnice Růženka a Terezka. Děti ukázaly, že ví, co vše krásné jim knížky mohou poskytnout a že si dobře pamatují, jak se mají o knihy správně starat, jak s nimi zacházet. Celým programem byl dětem skvělým společníkem mim, který dětem přinesl spoustu legrace a který prvňáčky po složení slibu pasoval na čtenáře. Malí čtenáři odcházeli domů s krásnými zážitky, knížečkou básniček a možností přihlásit se do knihovny na první rok zdarma. Přejme našim prvňáčkům, ať se knihy stanou jejich dobrými kamarády i v dalších letech.

Fotbal, to je hra!

26. června 2021

Ve dnech 24.6. a 25. 6. 2021 si žáci VI. a VII. ročníku užili projektový den s odborníkem z praxe v rámci projektu Šablony II OP VVV. Projektový den byl věnován fotbalu. K akci byl přizván rozhodčí FAČRu – Martin Dvořák. První dvě vyučovací hodiny strávili žáci ve třídě, kde se seznámili se základními informacemi a pravidly o fotbale a o práci rozhodčího. Prohlédli si pomůcky rozhodčích, vyzkoušeli si signalizaci pomocí praporků. Druhá část projektu byla realizována na fotbalovém hřišti Hlubina, kde si žáci vyzkoušeli základní fotbalovou rozcvičku a následně si zahráli fotbalový zápas. Tímto projektem jsme u dětí chtěli podpořit zájem o sport. Hlavně o aktivní sportování, které bylo v posledním roce velmi omezováno z důvodů pandemie.

Organizace výuky od 17. května 2021

12. května 2021

V  týdnu od 17. do 21. května 2021 se ve škole vyučuje 1., 2., 3., 4., 5., 8. a 9. třída. Ostatní třídy jsou vzdělávány distančně (6. a 7. tř.).  Žáci vzdělávaní ve škole jsou povinni se zúčastnit testování antigenními testy, testování všech přítomných žáků proběhne v pondělí, ve čtvrtek budou testováni pouze žáci 8. a 9. třídy.  Žáci přicházejí do školy se zdravotnickou rouškou od 7. 40 do 7.55, vydezinfikují si ruce, přezují se a jdou do své třídy.

PLÁN AKCÍ ŠKOLY

Naše škola pořádá celou řadu akcí během roku. Podívejte se na velké akce, které nás čekají:

148

LET ŠKOLY

Škola byla založena 4. května 1873, v roce 2021 oslavíme 148. výročí od založení.

3

KLUBY

Na škole pracují 3 kluby v rámci projektu Moderní Gajdoška II, badatelský, čtenářský a klub zábavné logiky a her.

26

PROJEKTOVÝCH DNŮ

Škola má v plánu realizaci 26 projektových dnů ve škole nebo ve školní družině. Projektový den se uskuteční ve spolupráci s odborníkem, lektorem z praxe.

Foto 20
Drakiáda 8
Foto 18
Foto 4

Přejít do fotogalerie

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací