Jsme moderní školou

Věřte či nevěřte, ale krásná, nazdobená, moderně vybavená škola je nejstarší základní školou v Ostravě. Brzy bude slavit 150 let svého vzniku. Když vkročíme do školy, dýchne na nás kouzelná rodinná atmosféra. Proto zde rádi chodí děti, pedagogové i rodiče. Vedení školy se stará o neustálé vylepšování všech učeben, chodeb i okolí budovy. Škola je vybavena moderní technikou, má účelně a pěkně upravené třídy vyzdobené výtvarnými pracemi žáků. Na školním pozemku se nachází místo pro sport, učení, ekologii i odpočinek. Patříme sice k nejmenším školám v Ostravě, ale zapojujeme se do mnoha rozličných projektů, grantů a pořádáme soutěže i pro jiné ostravské školy. „Gajdoška“ vypadá mladistvě a moderně díky svým žákům, pedagogům i aktivitám, kterými žije.

Ozdravný pobyt Horní Lomná

17. ledna 2020

Ve dnech 21. března - 3. dubna 2020 se žáci naší školy zúčastní ozdravného pobytu v hotelu U Studánky (obec Horní Lomná v Beskydech). 

Soutěž o nejlepší školní knihovnu na Ostravsku

18. ledna 2020

Lenka Kojdjaková a Eva Maria Uruba, žákyně IX. třídy, reprezentovaly 10. 1. 2020 naši školu v soutěži o nejlepší školní knihovnu na Ostravsku. Jejich Kniha koláž získala zvláštní cenu za originální výtvarné zpracování. Děkujeme a blahopřejeme!!!

Přestavba školy

18. ledna 2020

Vážení rodiče, naše škola se zapojila do projektu „Moderní Gajdoška“, jehož zadavatelem je městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz a který je realizován v rámci 47. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu.  V rámci projektu bude vyřešena bezbariérovost školy včetně bezbariérového hygienického zázemí, budou modernizovány odborné učebny, vznikne nový skladovací prostor, do modernizovaných učeben budou zakoupeny nové moderní pomůcky. Přestavba školy byla zahájena 8. ledna 2020, práce spojené s nadměrným hlukem a vysokou prašností probíhají v odpoledních hodinách a během víkendu. Výuka probíhá dle rozvrhu s malými organizačními změnami. Vedení školy  

Konzultace s rodiči

4. ledna 2020

14. ledna 2020 v době od 16.00 do 17.00 proběhnou v učebnách tříd konzultace s rodiči. Třídní učitelé poskytnou zákonným zástupcům žáků informace o prospěchu a chování žáků.

PLÁN AKCÍ ŠKOLY

Naše škola pořádá celou řadu akcí během roku. Podívejte se na velké akce, které nás čekají:

147

LET ŠKOLY

Škola byla založena 4. května 1873, letos oslavíme 147. výročí od založení.

14

KROUŽKŮ

Na škole pracuje 14 kroužků, z toho 2 kroužky v rámci školní družiny.

11701+

ROZDANÝCH ZNÁMEK

Známky žáků 3. - 9. třídy jsou vedeny v elektronické žákovské knížce v programu iŠkola. Aktualizováno 5. 1. 2020.

Foto 20
Foto 4
Foto 28
Foto 16

Přejít do fotogalerie

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací