Školní družina

12. září 2022


Provoz školní družiny je ve dnech školního vyučování zajištěn ráno od 6:00 do 7:45, odpoledne po ukončení vyučování školních tříd od 11:40 (12:35) do 16:30, v pátek do 16:00. Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje.
Přihlašování, odhlašování, způsob úplaty, odchody a vyzvedávání žáků ze školní družiny řeší Vnitřní řád školní družiny (viz přiložený soubor).

Oddělení školní družiny

Ve školní družiny jsou zřízena dvě oddělení. První oddělení využívá ke své činnosti hernu školní družiny, druhé oddělení se vzdělává v učebně IV. třídy, která je vybavena odpočinkovou zónou, hračkami a interaktivní tabulí.

Co dětem nabízíme

Šikovné ručičky, dovedné nožičky - kroužek pod vedením paní vychovatelky  Barbory Gazdové rozvíjí u dětí dovednosti práce s různými materiály, motoriku rukou, estetické cítění. Tyto činnosti jsou střídány s pohybovými činnostmi.
Sportovní hry - kroužek pod vedením paní vychovatelky Ywety Křížkové je zaměřen na pohybové aktivity v tělocvičně nebo na hřišti školy.

V školní družině dále využíváme
hry, hračky, stavebnice, knihy, časopisy, interaktivní tabuli, máme možnost využívat další prostory ZŠ (tělocvična, počítačová učebna, školní hřiště a zahrada) a blízké okolí školy (přilehlý park).

Obsahová náplň školní družiny

V ranní družině jsou zařazovány klidové a nenáročné činnosti odpočinkového charakteru, probíhající individuální formou. Děti se dívají na pohádky, vybarvují omalovánky, hrají deskové a stolní hry apod.

V odpolední družině se střídají tyto činnosti:
  • Činnost odpočinková - klidové, pohybově i duševně nenáročné činnosti, odpočinek na koberci, kreslení, čtení či poslech pohádek, neformální besedy s dětmi, promítání filmů aj.
  •  Činnost rekreační - slouží k odstranění únavy a odreagování z vyučování, hry, soutěže, sportovní pohybové hry, pobyt v přírodě
  • Činnost sebeobslužná - zásady správného chování, dodržování bezpečnosti a hygieny při všech činnostech ve ŠD i při stravování, úklid her a hraček, péče o svůj majetek (aktovka, učebnice…)
  • Činnost zájmová:
  1.  Výtvarná - rozvíjení estetického cítění žáka, práce s různými výtvarnými technikami, malování, tiskání, modelování aj.
  2. Pracovní - činnosti s různými materiály (papírem, textilem, přírodninami), stříhání, lepení, vyšívání aj.
  3. Hudební - poslech hudby, zpěv s doprovodem kytary, hra na rytmické nástroje
  4. Sportovní - cvičení, hry s míčem, pohybové s hudbou, zimní a letní sporty, individuální vyžití na dětském sportovním a hracím hřišti
  5. Příprava na vyučování písemné vypracování domácích úkolů po domluvě s rodiči především u žáků 1. třídy, individuální příprava s dětmi vyžadující zvláštní péči, procvičování učiva formou didaktických her, čtení textu…

Školní vzdělávací program (ŠVP) školní družiny 

Motto: "Tak jako navlékáme korálky na šňůrku, navlékáme dny ve škole. Každý den je jiný, plný her a zábavy. Až bude šňůrka plná, uděláme uzel. Pak by měla být z dítěte osobnost, připravená na další etapu životem."

ŠVP školní družiny - viz přiložený soubor.
 
Soubor ve formátu application/pdf

ŠVP školní družiny

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 580KB | Počet stažení: 616x

Soubor ve formátu application/pdf

Vnitřní řád školní družiny 2021

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 203KB | Počet stažení: 133x

Soubor ve formátu application/pdf

Směrnice o stanovení úplaty ve školní družině 2022

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 124KB | Počet stažení: 157x

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5

Všechny fotografie z galerie Herny

Přehled dalších článků | Autor: Administrátor zsg.cz | Počet přečtení: 10959x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací