Výpis všech článků

ilustrace

Informace k testování žáků od 3. ledna 2022

Po jednání vlády dne 29. prosince 2021 platí pro testování dětí, žáků a zaměstnanců škol a školských zařízení následující: v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,...

Fajná dílna, 6. třída

V pondělí 29. 11. 2021 se naše šestá třída s panem učitelem Kohútem vydala do Fajné dílny ve Vítkovicích. Bylo to opravdu dobré. Nejdříve nám rozdali pláště, vypadali jsme jako z Harryho Pottera, a pak jsme si řekli pravidla: chováme se bezpečně, všichni si tykáme, lektorům říkáme Bedřichu nebo Bedřiško. Rozdělili jsme se do 4 skupin (vždy po třech žácích) a na stanovištích jsme si postupně vytvořili čtyři výrobky. Srdíčko – navlékali jsme na drát korálky a zaoblili jsme ho do správného tvaru. Kompostér – přivrtali jsme k sobě desky a vytvořili takovou boudu. Nabrali jsme do ní hlínu a vložily žížaly. Bonbonovač – skleněnou krabičku jsme přivrtali ke dřevu a dovnitř nasypali bonbony. Náramky – ty jsme si ušili z látky. Nakonec jsme soutěžili o ceny. Moc se nám ve Fajné dílně líbilo.

Děti dětem 2021

Celoměstské literární a výtvarné soutěže „Děti dětem“ se v roce 2021 zúčastnilo více jak šedesát žáků z 10 ostravských základních škol. Žáci psali příběhy, básně, pohádky, doplnili je krásnými ilustracemi, a tak světlo světa spatřila další kniha Děti dětem, která bude těšit děti i dospělé. Bohužel v současné době, která je ovlivněna covidovými opatřeními, se malí autoři nemohli setkat a nemohlo být uskutečněno slavnostní vyhlášení výsledků. Všichni vítězové, účastníci soutěže byli odměněni diplomy a upomínkovými předměty, každá škola obdržela dvě knihy Děti dětem. Chceme poděkovat všem tvůrcům za jejich tvořivost, nápady, snahu, Statutárnímu městu Ostrava za finanční dotaci, díky níž byla celá akce zabezpečena. Věříme, že kniha plná pohádek, příběhů a básniček bude dělat radost mnoha dětem i dospělým, stane se společníkem dětí v jejich volných chvílích, že ve školách bude inspirací pro další nové autory.

72 hodin - podzim 2021

72 hodin je celorepubliková akce, která je v průběhu tří dnů (letos v termínu 14.–17. října) naplněna spoustou dobrovolnických aktivit pro druhé, přírodu či okolí. Žáci IX. ročníku s vyučujícími Mgr. Janou Dvořákovou a Mgr. Petrem Kohútem se k akci připojili ve čtvrtek 14.10.
Rozhodli jsme se, že v letošním roce podpoříme biodiverzitu naší školní zahrady (jedná se o jedno z témat Ekoškoly, které ve škole rozvíjíme). Přes nadaci Partnerství (akce Sázíme budoucnost) jsme si objednali ovocné stromy (jabloň, hrušeň, třešeň) a keře (šeřík, jasmín, motýlí keř). Tyto dřeviny jsme vysázeli na školní zahradu. Sázení bylo přijato s nadšením žáků. Pro všechny to bylo prvé v životě, kdy měli možnost zasadit strom.

Karanténa 6. třídy

Vážení rodiče,
z důvodu karantény v 6. třídě, kterou nařídila Krajská hygienická stanice Ostrava, bude výuka zajištěna distanční formou. Online hodiny budou probíhat v prostředí MS Teams, materiály k výuce budou k dispozici v systému Škola OnLine. Distanční výuka je povinná pro všechny žáky. Omlouvání nepřítomnosti na online hodinách se řídí školním řádem.Při problémech s přihlášením kontaktujte třídní učitelku na mail: storkanova@zsg.cz.

Projektový den Poznáváme Poodří

Ve čtvrtek 14. října se 40 žáků a žákyň z naší školy vypravilo v rámci projektu OP VVV šablony na exkurzi do Záchranné stanice volně žijících živočichů v Bartošovicích. Program exkurze byl rozdělený do několika bloků. Ve vnitřních expozicích, které jsou věnovány krajině Poodří, si žáci prohlédli rostliny i živočichy listnatého lesa, okolí toku Odry i pohled pod hladinu stojatých vod. Velký ohlas měli vycpaní živočichové a interaktivní dotykové panely nabízející podrobné informace o minulosti i současnosti Poodří, o krajině, rostlinách i zvířatech. V zahradní části jsme si prohlédli geologickou expozici, model toku řeky Odry, budky pro ptáky, úkryty pro ježky, jezírka, úkryty pro samotářské včely a úl pro čmeláky. V přednáškovém sále pro nás lektoři připravili výukový program na téma „Od vajíčka k mláděti“. Program byl doplněn projekcí obrázků a nahrávkami hlasů ptáků. Takzvanou třešničkou na dortu byla prohlídka venkovní expozice živých zvířat. Žáci se seznámili s více než 30 druhy živočichů – zejména ptáků. Jde o trvale handicapované jedince, které nelze vypustit do přírody. Největší ohlas mělo krmení vydry říční. Žáci odjížděli plni dojmů a krásných zážitků.

Výchova ke zdraví – Wychowanie do zdrowia

Žáci osmé a deváté třídy se v termínu 4. 10. – 8. 10. účastní mezinárodního projektu česko-polské příhraniční spolupráce, hrazeného Evropskou unií. Vybraní žáci se účastní týdenního pobytu v Polsku, Beskydy, Istebna. Cílem projektu je integrace našich žáků s žáky polského partnera, základní školy z Racibórze, prohloubení znalostí a dovedností o zdravém životním stylu. Žáci si vyzkouší různé fyzické aktivity, turistiku, nordic walking, jízdu na horských kolech, lezení na umělé stěně, běhání, plavání atd.. Žáci se také hlouběji seznámí s polskou kulturou, tradicemi, zvyky. 

Projekt Poznáváme Frýdek - Místek

V úterý 21. září se 40 žáků a žákyň z 2. stupně naší školy vypravilo v rámci projektu OP VVV šablony na exkurzi do Frýdku-Místku. Autobus nás vyložil na frýdeckém náměstí, které se jmenuje Zámecké náměstí. A skutečně v horní části náměstí se nachází zámek, kam jsme hned zamířili.
Tam jsme se setkali s panem lektorem Mgr. Bc Markem Weissbrodem, který nás zámkem provedl, seznámil nás s jeho historií i současným využitím. Po hodině jsme se odebrali na prohlídku expozice Beskydy – příroda a lidé, poznání krajiny Beskyd a Pobeskydí. Prohlídka vůbec nebyla nudná, protože téměř v každé z asi 20 místností byla nějaká interaktivní ukázka. Nejvíc se nám líbilo poznávání zvuků ptáků i jiných zvířat a pobyt v jeskyni.
Potom se nás ujal pan lektor Mgr. Jaromír Polášek a společně jsme se vydali na malou procházku Frýdkem. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí nejen o historických budovách, ale také o současné výstavbě a plánech do budoucna. Prohlídku jsme zakončili u kašny na Zámeckém náměstí, kde jsme měli čas i na krátkou svačinu.
Nakonec pro nás opět přijel autobus a my jsme plni dojmů dojeli až ke škole.

Ukliďme Česko - podzim 2021

Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Hlavním úklidovým dnem byla sobota 18. 9. 2021. Naši žáci IX. ročníku se k této akci přidali ve čtvrtek 16. 9. Společně, pod velením Mgr. Jany Dvořákové a Mgr. Petra Kohúta, uklidili park Hlubina a přilehlé prostory školy. Akce byla úspěšná. Podařilo se nám vysbírat 45kg odpadu, z čehož máme všichni dobrý pocit. Mezi jinými odpadky jsme objevili také pneumatiku a molitanovou matraci. Nicméně do dalších ročníků si přejeme, aby odpadků bylo stále méně.

Projektový den Den se včelami

V pondělí 20. září se uskuteční pro žáky VIII. třídy projektový den Den se včelami. Projektový den je realizován ve spolupráci s odborníkem z praxe v rámci šablon OP VVV II projektu Moderní Gajdoška II. 

Celkový počet článků: 508


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací