Výpis všech článků

Ptačí hodinka

Od ledna 2019 probíhá pod hlavičkou České společnosti ornitologické (ČSO) každoroční sčítání ptáků (nejen) na krmítkách. Program nazvaný Ptačí hodinka je určený všem zájemcům o přírodu a ptačí dění v jejich okolí. Ačkoli se jedná o vědecký výzkum, zúčastnit se může úplně každý bez předchozích zkušeností. Letošní ročník proběhl ve dnech 8. – 10. ledna.
My jsme se, s dětmi badatelského klubu pod vedením Mgr. Jany Dvořákové, k akci přidali ve středu 13. ledna. Na začátku schůzky byly děti seznámeny s tímto projektem. Podívali jsme se na prezentaci o poznávání ptáků, formou hry jsme si připomněli, čím se ptáci přikrmují. Další část schůzky proběhla na školní zahradě a v přilehlém parku. Doplnili jsme do našich ptačích krmítek ptačí zob. Děti dostaly do dvojic dalekohled, zalaminované vyobrazení městských ptáků a pracovní list, do něhož zaznamenávaly, které ptáčky na krmítku uviděly. Děti nejvíce bavilo sledování přírody dalekohledy. Všechny děti pracovaly s dalekohledem poprvé v životě.
A tady jsou výsledky našeho sledování: 9 naplněných krmítek, 3 ptačí budky, 16 hnízd, 3 straky, 2 hrdličky, 2 holubi a 2 sojky.

Přijímací řízení na střední školy v roce 2021

Informace k přijímacímu řízení na střední školy naleznete v přiložených souborech. Vycházející žáci obdrží spolu s vysvědčením dva formuláře přihlášek na střední školy s vyplněnou klasifikací. V případě dotazů ohledně volby povolání se obracejte emailem na výchovného poradce školy.

72 hodin - podzim 2020

72 hodin je celorepubliková akce, která měla trvat tři dny (v termínu 15.–18. října 2020) a která je naplněna spoustou dobrovolnických aktivit pro druhé, přírodu či okolí. Z důvodů pandemie však již akce v tomto termínu neproběhly. Bylo tedy dojednáno, že se může uskutečnit kdykoliv do konce roku 2020. My jsme si zvolili termín 10. 12. 2020.
Letos jsme akci opět propojili s celoročním projektem  „Putujeme ptačí říší“. Během loňských zimních měsíců vyráběli žáci VIII. a IX. ročníku ptačí krmítka a ptačí budky. Protože se již na jaře nepodařilo ptačí budky vyvěsit, vše jsme najednou provedli při akci 72 hodin. Akce se zúčastnili žáci IX. ročníku (v menším počtu z důvodu nemoci) pod vedením Mgr. Jany Dvořákové a Mgr. Petra Kohúta. Rozvěsili jsme krmítka i budky na školní hřiště i do přilehlého parku. Všechna krmítka jsme také doplnili slunečnicovými semeny.

Listopad a prvňáci

V polovině října museli prvňáčci opustit školní lavice a učit se doma. Nic lehkého pro ně ani pro rodiče. Sotva se seznámili se spolužáky, naučili se být školáky a dodržovat stanovená pravidla, společně se učit novým věcem. Teď už jsou opět ve škole, s rouškami po celou dobu, což není příjemné, také to ztěžuje vzájemné dorozumívání. Ale jsme spolu a učíme se dále. Čteme, píšeme, počítáme, kreslíme… Necvičíme – chodíme do okolí školy, pozorujeme přírodu, nezpíváme – posloucháme hudbu, recitujeme. Jsme rádi, že jsme spolu.

ilustrace

Výuka od 30. listopadu 2020

V období od 30. 11. 2020 do odvolání je celý 1. stupeň základní školy a 9. třída vyučována ve škole dle platného rozvrhu hodin. U 6., 7. a 8. třídy se zavádí tzv. rotační výuka (střídání celých tříd). Provoz ranní školní družiny je zrušen, odpolední družina je zajištěna do 16.00.......

ilustrace

Výuka od 18. listopadu 2020

Výuka od středy 18. 11. 2020
Od středy 18. 11. nastoupí do školy povinně žáci 1. a 2. tříd, výuka bude probíhat normálně podle rozvrhu.  Žáci 1. třídy budou přicházet do školy od 7.40 do 7.50, žáci 2. třídy od 7.50 do 8.00.
Provoz školní družiny bude zajištěn po vyučování do 16.00, ranní školní družina je zajištěna od 7:00. Školní jídelna bude od 18. 11. v provozu, obědy je nutné objednat předem. Výdej obědů pro žáky a zaměstnance v prezenční výuce bude probíhat od 11:30 do 13:00, od 13:00 do 14:00 bude probíhat výdej obědů pro žáky a zaměstnance v distanční výuce.
Žáci, zaměstnanci školy a další osoby mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Děti budou potřebovat 2 roušky (v jedné přijdou a druhou budou mít na výměnu).
Ostatní žáci se vzdělávají distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy jeden žák a jeden pedagog). Žáci, kteří nerozumí zadanému učivu, si mohou domluvit prostřednictvím emailu konzultaci s daným učitelem ve škole.

ilustrace

Organizace výuky od 12. do 30. 10. 2020

Od 12. do 25. 10. 2020 se na 2. stupni zavádí střídavá výuka. V týdnu od 12. do 16. října se vyučuje ve škole 6. a 7. tř., distanční vzdělávání se týká 8. a 9. třídy. V týdnu od 19. do 23. 10. se vyučuje ve škole 8. a 9. třída, distančně 6. a 7. třída. V týdnu od 26. do 30. 10. se nevyučuje.

Naši prvňáčci

V úterý 1. září 2020 jsme přivítali naše nové školáky – prvňáčky. Slavnostní zahájení jejich školní docházky proběhlo v tělocvičně za přítomnosti místostarostky obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Valentiny Vaňkové, paní ředitelky Anny Krasulové a paní zástupkyně Ivy Senftové. Prvňáčky vítala i jejich třídní učitelka Lenka Báborová, asistentka Jana Kočárková. Úspěšný rok dětem popřál kašpárek, vedený zkušenou rukou paní vychovatelky Ywety Křížkové. V těchto dnech budou mít školáci za sebou již první školní měsíc. Učí se dovednostem, které povedou ke správnému čtení, psaní i počítání, k prima kamarádským vztahům. V září se děti sešly i s policisty, kteří si s nimi povídali o dopravní výchově. Podívejte se na fotky, jak malí školáci ve třídě pracují, učí se, hrají si.
 

ilustrace

Hlasování o participativním rozpočtu obvodu MOaP

Vážení rodiče,
informujeme vás, že obvod Moravská Ostrava a Přívoz spustil hlasování v prvním ročníku participativního rozpočtu Náš obvod. Hlasovat je možné do 30. 10. 2020 na http://hlasovani.nasobvod.cz

ilustrace

Volby do školské rady na období 2021-2024

Ředitelka školy vyhlašuje volby do školské rady, jejíž funkční období je tříleté a začíná 1. ledna 2021. Volby proběhnou ve dvou kolech. Bližší informace ....

Celkový počet článků: 479


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací