Výpis všech článků

Karanténa 6. třídy

Vážení rodiče,
z důvodu karantény v 6. třídě, kterou nařídila Krajská hygienická stanice Ostrava, bude výuka zajištěna distanční formou. Online hodiny budou probíhat v prostředí MS Teams, materiály k výuce budou k dispozici v systému Škola OnLine. Distanční výuka je povinná pro všechny žáky. Omlouvání nepřítomnosti na online hodinách se řídí školním řádem.Při problémech s přihlášením kontaktujte třídní učitelku na mail: storkanova@zsg.cz.

Projektový den Poznáváme Poodří

Ve čtvrtek 14. října se 40 žáků a žákyň z naší školy vypravilo v rámci projektu OP VVV šablony na exkurzi do Záchranné stanice volně žijících živočichů v Bartošovicích. Program exkurze byl rozdělený do několika bloků. Ve vnitřních expozicích, které jsou věnovány krajině Poodří, si žáci prohlédli rostliny i živočichy listnatého lesa, okolí toku Odry i pohled pod hladinu stojatých vod. Velký ohlas měli vycpaní živočichové a interaktivní dotykové panely nabízející podrobné informace o minulosti i současnosti Poodří, o krajině, rostlinách i zvířatech. V zahradní části jsme si prohlédli geologickou expozici, model toku řeky Odry, budky pro ptáky, úkryty pro ježky, jezírka, úkryty pro samotářské včely a úl pro čmeláky. V přednáškovém sále pro nás lektoři připravili výukový program na téma „Od vajíčka k mláděti“. Program byl doplněn projekcí obrázků a nahrávkami hlasů ptáků. Takzvanou třešničkou na dortu byla prohlídka venkovní expozice živých zvířat. Žáci se seznámili s více než 30 druhy živočichů – zejména ptáků. Jde o trvale handicapované jedince, které nelze vypustit do přírody. Největší ohlas mělo krmení vydry říční. Žáci odjížděli plni dojmů a krásných zážitků.

Výchova ke zdraví – Wychowanie do zdrowia

Žáci osmé a deváté třídy se v termínu 4. 10. – 8. 10. účastní mezinárodního projektu česko-polské příhraniční spolupráce, hrazeného Evropskou unií. Vybraní žáci se účastní týdenního pobytu v Polsku, Beskydy, Istebna. Cílem projektu je integrace našich žáků s žáky polského partnera, základní školy z Racibórze, prohloubení znalostí a dovedností o zdravém životním stylu. Žáci si vyzkouší různé fyzické aktivity, turistiku, nordic walking, jízdu na horských kolech, lezení na umělé stěně, běhání, plavání atd.. Žáci se také hlouběji seznámí s polskou kulturou, tradicemi, zvyky. 

Projekt Poznáváme Frýdek - Místek

V úterý 21. září se 40 žáků a žákyň z 2. stupně naší školy vypravilo v rámci projektu OP VVV šablony na exkurzi do Frýdku-Místku. Autobus nás vyložil na frýdeckém náměstí, které se jmenuje Zámecké náměstí. A skutečně v horní části náměstí se nachází zámek, kam jsme hned zamířili.
Tam jsme se setkali s panem lektorem Mgr. Bc Markem Weissbrodem, který nás zámkem provedl, seznámil nás s jeho historií i současným využitím. Po hodině jsme se odebrali na prohlídku expozice Beskydy – příroda a lidé, poznání krajiny Beskyd a Pobeskydí. Prohlídka vůbec nebyla nudná, protože téměř v každé z asi 20 místností byla nějaká interaktivní ukázka. Nejvíc se nám líbilo poznávání zvuků ptáků i jiných zvířat a pobyt v jeskyni.
Potom se nás ujal pan lektor Mgr. Jaromír Polášek a společně jsme se vydali na malou procházku Frýdkem. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí nejen o historických budovách, ale také o současné výstavbě a plánech do budoucna. Prohlídku jsme zakončili u kašny na Zámeckém náměstí, kde jsme měli čas i na krátkou svačinu.
Nakonec pro nás opět přijel autobus a my jsme plni dojmů dojeli až ke škole.

Ukliďme Česko - podzim 2021

Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Hlavním úklidovým dnem byla sobota 18. 9. 2021. Naši žáci IX. ročníku se k této akci přidali ve čtvrtek 16. 9. Společně, pod velením Mgr. Jany Dvořákové a Mgr. Petra Kohúta, uklidili park Hlubina a přilehlé prostory školy. Akce byla úspěšná. Podařilo se nám vysbírat 45kg odpadu, z čehož máme všichni dobrý pocit. Mezi jinými odpadky jsme objevili také pneumatiku a molitanovou matraci. Nicméně do dalších ročníků si přejeme, aby odpadků bylo stále méně.

Projektový den Den se včelami

V pondělí 20. září se uskuteční pro žáky VIII. třídy projektový den Den se včelami. Projektový den je realizován ve spolupráci s odborníkem z praxe v rámci šablon OP VVV II projektu Moderní Gajdoška II. 

Poznáváme Frýdek - Místek

Žáci a žákyně 6.-9. třídy naší školy navštíví 21. 9. 2021 v rámci projektu OP VVV šablony II frýdecký zámek, muzeum Beskyd i samotné město Frýdek-Místek. Projektový den bude rozdělen do tří částí: 1. lekce: Život a opravy frýdeckého zámku, návštěva zámku. 2. lekce: návštěva expozice Beskydy – příroda a lidé, poznání krajiny Beskyd a Pobeskydí. Poslední třetí částí bude vycházka s názvem Pojďte s námi po Frýdku. Věříme, že návštěva Frýdku-Místku, který leží blízko Ostravy, bude pro děti plná nových informací a zážitků.

Poznáváme historii Valašska

Žáci prvního a druhého stupně se zúčastní projektového dne  s názvem „Poznáváme historii Valašska“ ve dnech 17. 9. 2021 a 23. 9. 2021. Cílem projektového dne je exkurze ve Valašském muzeu v přírodě  s odborníkem z praxe a zkušenými průvodci muzea. Žáci absolvují prohlídku Dřevěného městečka a Valašské dědiny. Prohlídka umožní žákům nahlédnout do života našich předků, který nebyl vždy jen pohádkovou idylou. Díky tomu, že byl pevně založený na respektování přírody a lidské přirozenosti, může žáky život Valachů inspirovat i dnes. Akce je plně hrazena z projektu OP VVV šablony II.

Manuál k provozu škol vzhledem ke Covid-19 od září 2021

vydaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 17. srpna 2021.

Celkový počet článků: 504


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací