Výpis všech článků

Ozdravný pobyt Horní Lomná

Ve dnech 21. března - 3. dubna 2020 se žáci naší školy zúčastní ozdravného pobytu v hotelu U Studánky (obec Horní Lomná v Beskydech). 

Soutěž o nejlepší školní knihovnu na Ostravsku

Lenka Kojdjaková a Eva Maria Uruba, žákyně IX. třídy, reprezentovaly 10. 1. 2020 naši školu v soutěži o nejlepší školní knihovnu na Ostravsku. Jejich Kniha koláž získala zvláštní cenu za originální výtvarné zpracování. Děkujeme a blahopřejeme!!!

ilustrace

Přestavba školy

Vážení rodiče,

naše škola se zapojila do projektu „Moderní Gajdoška“, jehož zadavatelem je městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz a který je realizován v rámci 47. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu.  V rámci projektu bude vyřešena bezbariérovost školy včetně bezbariérového hygienického zázemí, budou modernizovány odborné učebny, vznikne nový skladovací prostor, do modernizovaných učeben budou zakoupeny nové moderní pomůcky.
Přestavba školy byla zahájena 8. ledna 2020, práce spojené s nadměrným hlukem a vysokou prašností probíhají v odpoledních hodinách a během víkendu. Výuka probíhá dle rozvrhu s malými organizačními změnami.

Vedení školy


 

Konzultace s rodiči

14. ledna 2020 v době od 16.00 do 17.00 proběhnou v učebnách tříd konzultace s rodiči. Třídní učitelé poskytnou zákonným zástupcům žáků informace o prospěchu a chování žáků.

Schůzka rodičů vycházejících žáků

V úterý 14. ledna 2020 v 15.30 proběhne v učebně 9. třídy schůzka rodičů vycházejících žáků k přijímacímu řízení na střední školy. 

Geometrický svět s druháky

Geometrie je součástí výuky matematiky. Geometrické tvary a tělesa jsou věci, se kterými se každý den setkáváme. Vídáme je kolem sebe jako součást přírody i v podobě věcí, které vytvořili lidé. Se základními tvary si druháci pohráli ve Světě techniky, který navštívili 17. 10. 2019. S lektorkou tvořili nejen čtverce, trojúhelníky, z tvarů sestavovali barevné mozaiky. Hledali a nacházeli geometrické tvary v přírodě, ve věcech vyrobených člověkem. Pod mikroskopem pozorovali složení oka sršně. Vyzkoušeli si skládání obrazců – tangram. Věřím, že si touto zábavnou, aktivní, poutavou činností druháci mnohé zapamatovali a v geometrii je budou čekat jen jedničky za skvělé znalosti.

Družinové střípky

Školní družinu navštěvují žáci prvního stupně a jsou rozděleni do dvou oddělení.
Děti pobývají při pěkném podzimním počasí venku na školní zahradě a hojně využívají herní prvky, hřiště i celou zelenou plochu za školou.
V říjnu (23. 10.) proběhla na školní zahradě celodružinová sportovní akce s názvem "Sportujeme s nasazením, ale opatrně" (sportovní odpoledne plné sportu a zdravého životního stylu). Nejlepší sportovci získali krásné ceny a na ostatní čekala zdravá svačinka...
V podzimním období děti sbírají přírodniny a potom je využíváme při práci v kroužcích např. (Dovedné ruce,...). Vyráběli jsme zvířátka z kaštanů, žaludů a listí. Nezapomněli jsme ani oslavit Halloween. Svými výtvory a obrázky potom zdobíme hernu a prostory školy.Zkrátka se v naší družině nenudíme...

Recyklace hrou - podzim 2019

V pátek 18. 10. 2019 proběhla v naší škole akce pro všechny třídy s názvem „Recyklace hrou“. Jedná se o výjezdní program projektu Recyklohraní, ve kterém jsme dlouhodobě zapojeni.
Děti hledaly odpovědi na otázky typu: Kde se dá objevit zlato ve staré pračce? A proč dopřát starým spotřebičům a bateriím „žít svůj druhý život s novou tváří“? Hravou formou děti nalézaly odpovědi na tyto otázky a současně si ujasnily základy třídění odpadu.

Putujeme ptačí říší

Ve dnech 9. a 10. října probíhala v celé naší škole projektová výuka „Putujeme ptačí říší“, kterou jsme podpořili žáky v badatelské činnosti v oblasti biodiverzity blízkého okolí. Toto téma je pro nás klíčové, zabýváme se jím výrazně v rámci celoškolního programu Ekoškola. Jsme škola, která v červnu 2017 mezinárodní titul Ekoškola získala a v červnu 2019 obhájila. V rámci projektu „Putujeme ptačí říší“ jsme si dali za cíl prohloubit u dětí vědomosti o této taxonomické třídě a tímto podpořit pozitivní vztah k přírodě. V centru velkoměsta je to jediná možnost setkávání s volně žijícími živočichy. Děti během projektu zjišťovaly informace o známých druzích ptáků, hrály didaktické hry, vytvářely výrobky s ptačí tématikou, plnily pracovní listy, sledovaly ptactvo v blízkosti školy a realizovaly zážitkové činnosti. Starší žáci (7. – 9. ročník) vyrazili do ptačích lokalit (Landek, Antošovice), prováděli terénní pozorování a zápisy, které shromáždili v putovních denících jednotlivých tříd.

Celkový počet článků: 442


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací