Ekoškola

6. ledna 2020

Veškeré aktuální informace o činnosti Ekotýmu naleznete na facebooku www.facebook.com/GEkoskola/timeline
 
ČLENOVÉ EKOTÝMU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Klára Nevolná – V.
Daniel Herman – V.
Sofie Uruba-V.
Edita Zbořilová-V.
Anna Škardová-V.
Michaela Veselková – VI.
Natálie Dangová – VII.
Natálie Gebauerová – VII.
Nikola Kříštofová-VIII.
Denisa Boháčiková-VIII.
Daniel Oravecz-IX.


DEN EKOŠKOL – Návštěva Keltičkova muzea

Školy zapojené do mezinárodního programu Ekoškola slaví v prvním listopadovém týdnu svůj den. Není Ekoškola jako ekoškola. Jak už název napovídá, snaží se ekoškoly o zlepšení životního prostředí, ekologicky šetrné hospodaření a propagaci udržitelného života, ale Ekoškolou se stanou, až když jednotlivé aktivity a akce propojí do smysluplného celku. Důležité pro Ekoškoly s velkým E je snaha ovlivnit u dětí jejich přístup ke světu, jejich vnímání problémů v okolí i ve světě a jejich chuť se aktivně zapojit do dění kolem nich. Být zapojen v největším vzdělávacím programu na světě vedoucím školy k udržitelnému životu a zlepšování životního prostředí tak klade na žáky a učitele nemalé nároky.
Ti nejúspěšnější se pak mohou pyšnit mezinárodním titulem Ekoškola symbolizovaným zelenou vlajkou. V České republice je těchto škol dokonce 167. A my, ZŠ Ostrava, Gajdošova 9 jsme jednou z nich. Síť českých Ekoškol u nás zaštiťuje vzdělávací centrum TEREZA.
7. listopadu odpoledne jsme tedy oslavovali i s naším Ekotýmem. Navštívili jsme Keltičkovo muzeum, které je zaměřeno na historii těžby uhlí, kovářství a život v našem regionu v minulých obdobích. Toto muzeum se nachází v místech původní kovárny, kterou vlastnil kovář Keltička. Ten v roce 1750 jako první nalezl a využil uhlí k tepelným účelům.
Majitelé muzea pro nás měli nachystáno překvapení! K našemu ekoškolímu svátku jsme všichni dostali malý dáreček pro štěstí a v altánu u kovárny na všechny čekalo připravené pohoštění. Tímto chceme manželům Chodurovým poděkovat za krásné přijetí, odborný výklad i milé posezení.Ekokodex – 2. období

1. Správně třídíme odpad
2. Vážíme si jídla
3. Staráme se o rostliny ve třídě
4. Šetříme vodou, voda je dar
5. Tabuli mažeme na mokro
6. Používáme svačinové krabičky
7. Udržujeme kolem sebe pořádek
8. Svítíme, jen když je třeba
9. Šetříme teplem, větráme, když je potřeba
10. Přiměřeně používáme mýdlo a papírové ubrouskyPLÁN ČINNOSTÍ 2017-2019

Od února 2018 pracoval Ekotým na plánu činností, kterými chceme zlepšit podmínky v naší škole:

1. ODPAD
• kampaň za snížení množství odpadu (květen 2018): - rozhlasová relace (svačinové boxy, šetření s papírovými ručníky)
- reklamní kampaň pro používání svačinových boxů
• kontrola vytříděného odpadu (od května 2018 – 1x týdně)
• proškolení paní uklízeček o třídění odpadu (květen 2018)

2. PROSTŘEDÍ ŠKOLY
• vytvořit klubovnu Ekotýmu (září 2018)
• vytvořit tabulky pro zalévání květin ve třídách (březen 2018)
• navrhnout vedení školy možnost trávit velké přestávky na zahradě (květen 2018)
• navrhnout vedení školy pořízení automatů na zdravé svačiny (květen 2018)

3. BIODIVERZITA
• pro všechny žáky školy připravit a realizovat projekt o biodiverzitě (červen 2018)
• vytvořit informační cedule o názvech rostlin na zahradě (červen 2018)
• pojmenovat rostliny ve třídách (podzim 2018)
• výuková hodina pro žáky školy, kterou povede Ekotým (podzim 2018)
• vytvoření příbytků na zahradě pro živočichy (podzim, zima 2018)
• založení motýlí louky (jaro 2019)Analýza školy 2017:

1. ODPAD
• + spousty materiálů a pomůcek pro školu nakupujeme ve velkých baleních
• + snažíme se kopírovat a tisknout oboustranně
• - máme stále mnoho odpadu (ze svačinek)
• + třídíme již mnoho let odpad
• - třídění odpadu není úplně přesné
• + vytříděný odpad se vynáší 2x týdně

2. PROSTŘEDÍ ŠKOLY

• - nemáme svou klubovnu Ekotýmu
• + máme ve škole 63 nástěnek
• + máme ve škole mnoho květin
• - žáci nemají odpočinkovou místnost o velkých přestávkách před odpolední výukou
• - žáci nemají možnost si ve škole zakoupit zdravou svačinu

3. BIODIVERZITA
• - žáci i někteří dospělí neznají pojem biodiverzita, netuší, proč je biodiverzita důležitá
• + žáci poznají minimálně 5 rostlin a 5 živočichů, kteří se vyskytují v okolí školy
• - nemáme přírodní zahradu, nejsou na ní možnosti příbytků pro zvířata


Témata Ekoškoly školy pro nové období 2017-2019

V listopadu 2017 členové Ekotýmu vybírali oblasti pro jejich práci v následujících dvou létech. Z minulého období pracujeme na zlepšování prostředí školy a na třídění odpadu. Hlasováním všech členů bylo přijato třetí téma – Biodiverzita.

1. ODPAD
 zajistit velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad
 pokračovat ve třídění, které je ve škole nastaveno
 proškolit všechny žáky, aby správně třídili odpad

2. PROSTŘEDÍ ŠKOLY
 pořídit květinovou výzdobu do všech tříd, v prostorách šaten
 zmodernizovat dle možností prostředí školy


Členové Ekotýmu pro školní rok 2017/18

Klára Nevolná – III.
Daniel Herman – III.
Michaela Veselková – IV.
David Neumann – IV.
Daniel Oravecz – VII.
Ondřej Weiss – VIII.
Barbora Takácsová – VIII.
Dominik Josifidis – VIII.
Karolína Drlíčková – IX.
Mgr. Jana Dvořáková
Lenka Crhonková
Mgr. Anna Krasulová


Slavnostní udělení titulu EKOŠKOLA v Senátu ČR

Dne 22. 6. 2017 jeli zástupci Ekotýmu (Veronika Janostyaková, Karolína Drlíčková, Adam Roman) s Mgr. Janou Dvořákovou (koordinátorkou EVVO) a s paní ředitelkou Mgr. Annou Krasulovou do Prahy pro převzetí mezinárodního titulu Ekoškola. Celý program začínal ve Valdštejnské zahradě, kde jsme plnili zábavné úkoly. Následovala slavnostní část v Senátu ČR. Tituly byly předávány z rukou Jaromíra Jermáře, místopředsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, Jaroslava Fidrmuce, náměstka člena vlády, Lukáše Běhunčíka, zástupce společnosti IKEA Česká republika a Petra Daniše, ředitele vzdělávacího centra TEREZA. Popřál nám také senátor za náš obvod – Zdenek Nytra. Absolvovali jsme prohlídku Valdštejnského paláce. Zakončením slavnostních chvil byla plavba parníkem po Vltavě – pro nás všechny velmi krásný zážitek. Po vylodění jsme si prohlédli některé památky Prahy a znaveni, ale duchovně obohaceni jsme si odváželi titul i s vlajkou Ekoškoly domů – do Ostravy. Vlajka je závazkem pro naši další práci pro přírodu a svět kolem nás.
PLÁN ČINNOSTÍ 2015-2017

Dle analýzy školy, která proběhla v červnu 2015, jsme se rozhodli vylepšit tyto dvě oblasti:
1. ODPAD
 • zajistit velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad
 • pokračovat ve třídění, které je ve škole nastaveno
 • proškolit všechny žáky, aby správně třídili odpad

2. PROSTŘEDÍ ŠKOLY
 • pořídit květinovou výzdobu do všech tříd, v prostorách šaten
 • zmodernizovat dle možností prostředí školy


CO SE NÁM UŽ PODAŘILO – MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ
1. ODPAD
 • za školou máme umístěny kontejnery na tříděný odpad papíru a plastu (leden 2017)
 • Ekotým proškolil všechny žáky v třídění odpadu (únor 2017)
 • sběrové nádoby byly informačně označeny obrázky, co do nich patří (únor 2017)
 •  

2. PROSTŘEDÍ ŠKOLY
 • zmodernizování šaten: část šatních klecí byla vybourána a nahrazeny skříňkami (podzim 2015)
 • výměna starých podlah za nové ve třídách (postupně do konce roku 2016)
 • výměna obkladů a umývadel ve třídách (léto 2016)
 • výměna lavic a židlí ve třídách (postupně)
 • úprava schodiště do sklepního prostoru (léto 2015)
 • rekonstrukce WC v přízemí (léto 2015)
 • výmalba zadních stěn tříd výtvarnými pracemi studenty PF OU v Ostravě
 • recyklace starých nástěnných hodin (leden 2017)
 • výměna expanzní nádoby v kotelně
 • zmodernizovaná vrátnice školy a kabinety učitelů (léto 2016)
 • květinová výzdoba ve třídách u šaten (podzim 2015)
 • zvířecí mazlíčci ve 3. třídě (křečci) a v 7. třídě (oblovky)


DÍLČÍ PLÁN ČINNOSTÍ OD r. 2015:
 • volby do Ekotýmu – 13.5.2016
 • 1. schůzka Ekotýmu – 18.5.2015
 • založení facebookových stránek Gekoškoly – červen 2015
 • analýza školy – červen 2015, vyhodnocení – září, říjen 2015
 • tvorba loga naší GEkoškoly (výběrové řízení mezi návrhy žáků) – září, říjen 2015
 • informační nálepky na vypínačích – říjen 2015
 • sázení semenáčků jabloní – březen 2016
 • zajištění velkoobjemových kontejnerů pro tříděný odpad – žádáno v dubnu 2016, dodáno v lednu 2017
 • hodnocení školních obědů – anketa – duben 2016
 • chov zvířátek (oblovky, křečci) ve škole – od září 2016
 • schůzka se zástupci firmy Sodexo – připomínky k obědům – říjen 2016
 • třídní Ekokodexy – říjen 2016
 • školní Ekokodex – listopad 2016
 • krmení ptactva v parku – prosinec 2016, leden 2017Posledním krokem ke splnění všech podmínek je tvorba školního Ekokodexu. Ekotým, tvořený zástupci našich tříd spolu s p. uč. Dvořákovou a naší paní ředitelkou, vybral společné body ze všech třídních Ekokodexů. Náš školní Ekookodex výtvarně zpracoval p. uč. Kohút. Naleznete jej u vrátnice školy. Zde se nachází také nástěnka GEkoškoly.

EKOKODEX
1. Na školní zahradě neničíme rostliny a zařízení hřiště
2. Ve třídách máme květiny, o které se staráme
3. Šetříme elektřinou, vodou a teplem
4. Neplýtváme papírovými výrobky a výtvarnými potřebami
5. Pořádek udržujeme nejen ve třídách, ale i v prostorách školy
6. Správně třídíme odpad
7. Neplýtváme jídlem
8. Zapojujeme se do přírodě prospěšných akcí
9. Tabuli mažeme na mokro
10. Používáme přípravky šetrné k přírodě , větráme krátce, ale intenzivně
Zapojili jsme se do programu Ekoškola

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Žáci a učitelé aktivně spolupracují. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Žáci zakládají školní Ekotým, analyzují ekologický stav školy a plánují opatření, která v průběhu školního roku realizují. Průběžně se ve výuce učí o tématech Ekoškoly (odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, doprava a biodiverzita). Program zaštiťuje Sdružení Tereza.


6. listopad - Mezinárodní den Ekoškol

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí. Také v naší škole, ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, jsme si Mezinárodní den Ekoškol připomněli a zároveň také oslavili 10. narozeniny programu Ekoškola v ČR. Koordinátorka EVVO Mgr. Jana Dvořáková a naše děti zasadili semínka staré moravské odrůdy jabloní - Jaderniček. Je to jediná odrůda, která se nemusí štěpit a vyroste pouze ze semenáčků. O mladé rostlinky se následně žáci budou starat a při vhodné velikosti budou stromečky s datem zrodu 6. 11. 2015 zdarma rozdány zájemcům pro přesazení do zahrad.Také jsme věnovali jeden den ekologickému projektu z programu Ekoškoly – Biodiverzitě. Žáci se v něm seznámili s potravním řetězcem v přírodě formou tvorby Pyramidy života, vytvářeli v přilehlém parku obrazy z přírodnin, určovali rostliny. Cílem projektu bylo upevnění znalostí o propojenosti jednotlivých organismů v přírodě a důležitosti této přírodní rozmanitosti pro člověka.
Další fotografie naleznete na našich stránkách: www.facebook.com/GEkoskola/timeline
 


 
 
 
Přehled dalších článků | Autor: PaedDr. Iva Senftová | Počet přečtení: 11385x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací