Poděkování žákům

25. října 2021

Školní rok 2021/2022

Ekologické aktivity 


Děkujeme žákům IX. třídy za aktivní zapojení do ekologických aktivit 72 hodin a Ukliďme Česko. Děkujeme za úklid parku v sousedství školy a za vysazení stromů a keřů na školní zahradě.

Školní rok 2020/2021

Děkujeme všem žákům, že v tomto školním roce poznamenaném koronavirovou epidemií a častým uzavřením škol, zvládali skvěle distanční výuku.  

Školní rok 2019/2020

Okresní kolo dějepisné olympiády

Dne 16. ledna 2020 proběhlo okresní kolo dějepisné olympiády na ZŠ Mitušova v Ostravě - Hrabůvce. Naši školu reprezentoval žák 9. třídy, Daniel Oravecz. Děkujeme za úspěšnou účast v soutěži. Tématem soutěže byly naše dějiny mezi léty 1890 až 1920.

Soutěž o nejlepší školní knihovnu na Ostravsku

Lenka Kojdjaková a Eva Maria Uruba, žákyně IX. třídy, reprezentovaly 10. 1. 2020 naši školu v soutěži o nejlepší školní knihovnu na Ostravsku. Jejich Kniha koláž získala zvláštní cenu za originální výtvarné zpracování. Děkujeme a blahopřejeme!!!


Vánoční pohlazení

Poděkování patří členům pěveckého sboru Gajdošík a flétnového kroužku, kteří pod vedením p. uč. Báborové, Buksové a Ožanové připravili pásmo vánočních písní. Pochvalu si zaslouží také žáci školní družiny, kteří pod vedením p. vych. Křížkové připravili dramatizaci pohádky O perníkové chaloupce.

Školní kolo dějepisné olympiády

Do školního kola dějepisné olympiády se zapojilo šest žáků 9. třídy. Byli to Lenka Kojdjaková, Samuel Olma, Daniel Oravecz, Petr Palatický, Samuel Stuchlík a Eva Maria Uruba. Vítězem se stal Daniel Oravecz, který postupuje do okresního kola. Všem zúčastněným děkujeme a Danielovi přejeme hodně úspěchů v dalším kole.

Školní rok 2018/2019

Školní kolo dějepisné olympiády

Tak jako každý rok, i letos se na naší škole uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády. Zatímco v dřívějších letech byla zaměřena na osobnosti nebo na dějinné události, v letošním roce tvůrci vyzdvihli zásadní věc pro vzrůst civilizace, a tím bylo cestování. Otázky nebyly zaměřeny jen na naše oblasti, ale soustředily se tentokráte více na okolní země. Do soutěže se přihlásilo celkem 10 účastníků z VIII. (Samuel Stuchlík, Petr Palatický, Lenka Kojdjaková a Daniel Oravecz) a IX. třídy (Ondřej Weiss, Radim Kunštatský, David Holub, Kateřina Snihotová, Eliška Vondráková a Adéla Nárožná). Velmi nás potěšil výkon vítěze, Ondřeje Weisse, který s úspěšností 88% dosáhl krásného výsledku. Ondra proto postupuje do lednového okresního kola.

Komunikace tváří v tvář bez internetu

Děkujeme všem žákům, kteří se zúčastnili mezinárodního česko-polského projektu Komunikace tváří v tvář bez internetu. Do projektu byli zapojeni žáci osmých a devátých tříd, jmenovitě David Holub, Radim Kunštatský, Adam Kupka, Ondřej Weiss, Dominik Oslislo, Adéla Nárožná, Kateřina Snihotová, Barbora Takacsová, Eliška Vondráková, Petra Toldi, Samuel Olma, Samuel Stuchlík, Lenka Kojdjaková, Eva Maria Uruba, Petr Palatický, Daniel Oravecz. Ještě jednou všem děkujeme a věříme, že naši školu budou v budoucnu reprezentovat v podobných projektech.Školní rok 2017/2018

Obvodní kolo recitační soutěže

Ve středu 7. března 2018 proběhlo ve Středisku volného času Ostrčilova obvodní kolo recitační soutěže. Za reprezentaci naší školy na soutěži děkujeme žákyním Evě Rožańské (4. ročník) a Editě Zbořilové (3. ročník).

Seminář dobré praxe Ekoškol

Děkujeme Barboře Takácsové, Martinu Kneislovi a Ondřeji Weissovi za aktivní účast na celodenním semináři dobré praxe, který byl věnován tvorbě analýzy školy a následnému plánu činností. Jedná se o dva náročné kroky, které musí škola vytvořit v rámci projektu EKOŠKOLA.

Vánoční vystoupení

Děkujeme členům pěveckého sboru Gajdošík za reprezentaci školy na vánočních vystoupeních ve škole, v Domě s pečovatelskou službou a v Mateřské škole Hornická.

Sběrová akce starého papíru
Ve dnech 14. a 15. listopadu 2017 probíhala ve škole sběrová akce starého papíru. Celkem jsme vysbírali 740 kg papíru. Nejlepší sběrači byli oceněni. Byli to:
3. místo Ondřej Weiss (48 kg)
2. místo Edita Zbořilová (132 kg)
1. místo Patrik Bujok (155 kg)
Vítězům gratulujeme a všem, kteří se do akce zapojili, děkujeme.

Třídění odpadu

Děkujeme Adamovi Romanovi a Markovi Gatnarovi, chlapcům IX. ročníku, za výraznou pomoc s tříděným odpadem po celé I. čtvrtletí.

Dějepisná olympiáda


15. 11. 2017 se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnilo 10 žáků 8. a 9. třídy. Blahopřejeme Ondřeji Weissovi (8. tř.), který se umístil na 1. místě, Davidu Nejedlému (9. tř.) za 2. místo a Elizabeth Višovanové (9. tř.) za 3. místo. Do okresního kola postupuje Ondřej Weiss.

 Školní rok 2016/2017

Pohádky dětí dětem


Děkujeme všem žákům, kteří se letos zapojili do soutěže Pohádky dětí dětem a napsali pohádku či nakreslili ilustraci. Mnozí mají své dílo publikováno v knize pohádek: Michaela Veselková, Jan Peřich, Teodor Unzeitig, David Laník, Melanie Danišová, Ondřej Weiss, Patrik Szefler, Jakub Plachý, Aneta Tokárová. Anetě Tokárové zároveň gratulujeme k vítězství, neboť se svou nádhernou ilustrací vyhrála. Všem velké díky.

PODĚKOVÁNÍ EKOTÝMU

Děkujeme celému ekotýmu za celoroční práci a přípravu auditu. Mají velký podíl na získání titulu EKOŠKOLA. V ekotýmu pracují:
Zuzana Cvaková - IV.
Filip Šana – IV.
Luciano Kubrik – V.
Sebastián Kotlár – V.
Jakub Ludwig – VI.
Samuel Olma – VI.
Martin Kneisl – VII.
Barbora Takácsová – VII.
Adam Roman – VIII.
Karolína Drličková – VIII.
Veronika Janostyaková – IX.
Natálie Wrhelová – IX.Třídění odpadu

Děkujeme Adamovi Romanovi a Markovi Gatnarovi, chlapcům VIII. ročníku, za výraznou pomoc s tříděným odpadem po celou dobu II. pololetí.

Anglický slavík

Naši školu v soutěží Anglický slavík  reprezentovali Tomáš Dvořák a Elizabeth Višovanová. Ve skupinách obsadili 1. místo. Blahopřejeme!

Velikonoční soutěž

Blahopřejeme Míše Veselkové ze 3. třídy a Lucianovi Kudrikovi z 5. třídy za vítězství ve velikonoční soutěži, kterou pořádala firma Sodexo, která nám zajišťuje stravování.Biologická olympiáda

Děkujeme žákům 7. a 9. třídy, kteří se zúčastnili školního kola Biologické olympiády. Na prvním místě v kategorii C (starší žáci) se umístil Ondřej Sviták, na druhém místě Jakub Plachý a na třetím místě Martin Macháček z 9. třídy. V kategorii D (mladší žáci) se na prvním místě umístil Ondřej Weiss ze 7. třídy. 

Olympiáda z českého jazyka

Děkujeme žákům 8. a 9. třídy, kteří se zúčastnili školního kola olympiády z českého jazyka. Na prvním místě se umístil Jakub Plachý na druhém místě Jiří Pospíšil (oba z 9. třídy). Dne 1. února absolvovali Jakub s Jirkou okresní kolo, v němž se se ctí vypořádali s náročnými jazykovými úkoly. Ještě jednou děkujeme.Dějepisná olympiáda


Děkujeme všem žákům, kteří se zúčastnili školního kola dějepisné olympiády. Na prvním místě se umístil Jaroslav Sionko, na druhém místě Jakub Plachý a na třetím místě Martin Macháček (všichni z 9. třídy). Všem blahopřejeme a Jardovi přejeme hodně štěstí v okresním kole, které proběhne v lednu.

Sběrová akce

Děkujeme všem našim žákům, kteří se aktivně zúčastnili sběru starého papíru a chlapcům Jakubovi Plachému, Jaroslavovi Sionkovi, Martinu Macháčkovi, Petru Smělíkovi a Patrikovi Dluhošovi za pomoc při výběru starého papíru.

Soutěž KVARTETO

Za reprezentaci školy v soutěži KVARTETO, soutěži pro žáky 5. tříd, kterou pořádalo gymnázium PORG, děkujeme těmto žákům: Lucianu Kudrikovi, Jakubovi Pražákovi, Sebastiánu Kotlárovi a Dominiku Nejedlému.

72 hodin

Děkujeme žákům 8. třídy, kteří se zapojili do projektu 72 hodin. V loňském roce vyrobili ptačí krmítka a v rámci projektu 72 hodin je vyvěsili v blízkém parku.

Slavnostní zahájení školního roku


 
Děkujeme žákům 9. třídy, kteří se ujali prvňáčků při slavnostním zahájení školního roku. Naši deváťáci pomohli prvňáčkům s ustrojením do slavnostních talárů a přivedli je na slavnostní shromáždění, kde byli přivítáni mezi žáky školy.


 


Školní rok 2015/2016

Pohádky dětí dětem


Děkujeme za účast v soutěži žákům:
Evě Rožańské (2. tř.), Lence Kojdjakové (5. tř.), Marii Unzeitigové (6. tř.), Radimu Kunštatskému (6. tř.), Martinu Kostkovi (9. tř.), Ondřeji Weissovi (6. tř.),Patriku Szeflerovi (8. tř.), Míši Veselkové (2. tř.), Míši Supové (2. tř.) , Natálii Bongilajové (3. tř.).


Netradiční olympiáda

Blahopřejeme a děkujeme žákům, kteří naší školu reprezentovali v atletických disciplínách v Netradiční olympiádě organizované ZŠ Ostrčilova.  Žáci naší školy se svými výsledky  zasloužili o celkové 2. místo v pořadí škol za 1. stupeň a o celkové 4. místo v pořadí škol za 2. stupeň. Gratulujeme  Evě Marii Urubě za 2.místo v disc golfu, Davidu Laníkovi za 3. místo za hod raketkou, Samuelu Olmovi za 1. místo ve skoku do výšky, Jakubu Smělíkovi za 2. místo v cross runu. Z druhého stupně byli oceněni Sebastian Tišer za 3. místo ve skoku do dálky a Veronika Janostyaková za 2. místo v disc golfu.

 

Žákovská osobnost

Blahopřejeme Denise Hlaváčkové z 9. třídy, která byla oceněna městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz jako žákovská osobnost školního roku.

 

Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí

Blahopřejeme Pavlíně Korandové, žákyni IX. tř., která se umístila na krásném druhém místě se svou výtvarnou prací v kategorii ZŠ 4, pro žáky 8. a 9. tříd. Nutno podotknout, že se jedná o umístění na krajské úrovni! 

 

Výtvarná soutěž „Všechny barvy zeměkoule aneb rodina základ státu“

Marie Schulhauserová, žákyně II. tř.
byla dne 26. 5. slavnostně oceněna za vítězství ve výtvarné soutěži „Všechny barvy zeměkoule aneb rodina základ státu“. Vyhlášení, předání cen a diplomu proběhlo ve velkém sále SVČ Ostrčilova. Maruška je talentované šikovné děvče, kterému gratulujeme k úspěchu ve výtvarné soutěži a přejeme mnoho štěstí do dalších akcí.

 

Anglický desetiboj 2016

Děkujeme žákům 3. třídy: Natálii Dangové, Adamu Kiebžakovi, Filipu Šanovi za reprezentaci školy v soutěži Anglický desetiboj. Naše družstvo obsadilo 8.místo.

 


Organizátorky

Děkujeme Denise Hlaváčkové z 9. třídy, Natálii Wrhelové a Veronice Janostyakové z 8. třídy za pomoc při organizaci soutěží Anglický slavík a Anglický desetiboj.


Anglický slavík 2016

V pěvecké soutěži, která se konala 3. května, reprezentovaly naši školu hned čtyři děti: Elizaheth Višovanová ( 7. třída), Lenka Kojdjaková a Eva Maria Uruba (obě z 5. třídy), Ondřej Weiss (6. třída). Společně vytvořili hudební skupinu a ve své kategorii obsadili neuvěřitelné 1. místo. Blahopřejeme!


Dopravní soutěž mladých cyklistů

Za reprezentaci školy v dopravní soutěži mladých cyklistů děkujeme  těmto žákům: Ludmile Bednaříkové, Ríšovi Heverovi, Evě Marii Urubě, Jakubovi Ludwigovi a Anetě Oráčkové (všichni z 5. třídy) a Karolíně Drlíčkové, Barboře Lajnerové, Petru Smělíkovi, Filipu Janáskovi a Patriku Dluhošovi (všichni ze 7. třídy). Družstvu ze 7. třídy blahopřejeme k postupu do dalšího kola.

 


Ostrčilka´s Underground

Žáci naší školy se dne 14. 4. 2016 zúčastnili soutěže „Ostrčilka´s Underground“, kterou pořádá ZŠ Ostrčilova. Gratulace patří jednomu z našich družstev, a to ve složení Petra Toldi, Elizabeth Višovanová, Veronika Janostyaková a Pavlína Korandová, které se umístilo na krásném třetím místě. Všem účastníkům děkujeme za aktivní účast a věříme, že si toto dopoledne hlavně užili spoustou zábavných činností v anglickém jazyce.


Sběrová soutěž

Děkujeme všem žákům, kteří se zapojili do sběrové soutěže a blahopřejeme vítězům:

1. místo Patrik Bujok I. ročník 165 kg

2. místo Richard Hevera V. ročník 65 kg

3. místo Matěj Machálek II. ročník 60 kg

3. místo Maria C. Schulhauserová II. ročník 60 kgDěkujeme za reprezentaci naší školy v recitační soutěži těmto žákům:

Elizabeth Višovanové, Jakubu Pražákovi, Lence Kojdjakové, Evě Rožańské a Filipu Šanovi. Tito žáci recitovali vybrané básně v 2. kole recitační soutěže, která se konala v SVČ Ostrčilova. Nejlepšího výsledku dosáhla Eva Rožańská, žákyně 2. třídy, která se umístila na krásném 3. místě ve své kategorii. Gratulujeme!

 
 


Olympiáda z českého jazyka

Blahopřejeme Veronice Janostyakové (8. třída) a Jakubovi Plachému (8. třída) za nejlepší výsledky ve školním kole Olympiády z českého jazyka a děkujeme za reprezentaci školy v oblastním kole této soutěže.

 


Školní kolo dějepisné olympiády

Blahopřejeme těmto žákům, kteří byli úspěšní při řešení školního kola dějepisné olympiády:

1. místo - Jaroslav Sionko (8. třída)
2. místo - Jakub Plachý (8. třída)
3. místo - Ondřej Sviták (8. třída).

Za účast v soutěži děkujeme Veronice Janostyakové, Natálii Wrhelové, Natálii Nárožné (8. tř.), Pavlíně Korandové, Martinu Kostkovi,Tomáši Crhonkovi a Martinu Gatnarovi (9. tř.).


 
Malování s umělcem

Děkujeme všem žákům, kteří se zapojili do projektu Malování s umělcem. Jsou to: 
Kateřina Snihotová a Barbora Takácsová z 6. třídy, René Kálay, Santiago Schwarz, Adam Roman a Marek Gatnar ze 7. třídy, Martin Gatnar a Rostislav Haft z 9. třídy.


 
Školní rok 2014/2015

Hello Games


Děkujeme žákům, kteří se zúčastnili soutěže Hello Games za reprezentaci školy. Byli to: Michaela Veselková z 1. třídy -flétna, Benjamín Brož, Sebastián Kotlár ze 3. třídy -malý záchranář, Eva Maria Uruba, Lenka Kojdjaková ze 4. třídy -zábavné počítání, Veronika Aniolová z 5. třídy -spelling race.


Žákovská osobnost

Blahopřejeme Kristýně Klečkové z 9. třídy, která byla oceněna městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz jako žákovská osobnost školního roku.

Divadlo školní družiny

Děkujeme členům divadla školní družiny, kteří naši školu reprezentovali na udělování ocenění Žákovská a pedagogická osobnost v rámci obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Divadlo uvedlo pohádku O Červené Karkulce. V roli Červené Karkulky vystoupila Eva Maria Uruba, v roli vlka Ondřej Weiss, babičku mistrně zahrála Lenka Kojdjaková, maminku Maruška Unzeitigová a myslivce hrál Ríša Hevera. 

Páťáci hledající pramen vody

Děkujeme žákům páté třídy, kteří se zapojili do soutěžního klání dětí 4. a 5. tříd "Hledej pramen vody". Žáci plnili spoustu úkolů spojených s vodou a jejími vlastnostmi a nasbírali tolik bodů, že byli pozváni na finálové utkání . To se konalo 3. června na Slezskoostravském hradě. Naši páťáci zde naši školu skvěle reprezentovali. Děkujeme!

Organizátorky

Děkujeme Barboře Jakubcové a Tereze Válkové, které pomáhaly při organizaci soutěží Anglický slavík a Anglický desetiboj.

Anglický desetiboj

Děkujeme žákům třetí třídy Jakubovi Třeštíkovi, Julii Janků a Dominiku Nejedlému, kteří naši školu reprezentovali v soutěži Anglický desetiboj.


Anglický slavík 

Za reprezentaci naší školy v soutěži Anglický slavík děkujeme Kristýně Klečkové z 9 třídy a blahopřejeme hudební skupině dívek ve složení Markéta Jacková (9. třída), Kristýna Klečková (9. třída), Martina Doležalová (5. třída) a Elizabeth
Višovanová (6. třída), která obsadila ve své kategorii krásné 3. místo. 


Poděkování nejpilnějšímu sběrateli starých baterií

Děkujeme tímto Silvestru Priebojovi, žákovi 7. třídy, za úplné naplnění boxu starými bateriemi.

 

 


Obvodní kolo recitační soutěže

V obvodním kole recitační soutěže nás reprezentovali:  Eva Rožanská 1. tř., Michaela Supová 1. tř., Jakub Pražák 3. tř., Natálie Dangová 2. tř., Martina Doleželová 5. tř., Veronika Aniolová 5. tř., Elizabeth Višovanová 6. tř., Veronika Janostyaková 7. tř., Denisa Hlaváčková 8. tř. Děkujeme za reprezentaci školy.

Recitační soutěž


Gratulujeme vítězům školního kola recitační soutěže. Jsou to: Eva Rožanská 1. tř., Michaela Supová 1. tř., Jakub Pražák 3. tř., Natálie Dangová 2. tř., Martina Doleželová 5. tř., Veronika Aniolová 5. tř., Elizabeth Višovanová 6. tř., Veronika Janostyaková 7. tř., Anna Pražáková 9. tř., Denisa Hlaváčková 8. tř.

Vernisáž obrazů ANIME

Děkujeme Lence Brázdilové, žákyni 9. třídy,  za zapůjčení obrazů na výstavu s názvem ANIME v naší galerii. Kristýně Klečkové z 9. třídy děkujeme za kulturní vystoupení na vernisáži této výstavy.

Reprezentace školy na pěvecké soutěži Skřivánek

Na soutěži Skřivánek zpívaly a naši školu reprezentovaly tyto žákyně:
Eva Maria Uruba ze 4. třídy, Martina Doleželová z 5. třídy, Vivien Laura Vašicová ze 7. třídy, Kristýna Klečková z 9. třídy.

Děkujeme.

Vánoční zpívání na schodech

Na vánoční jarmarku vystupovali a patří jim poděkování : 
Martina Doleželová a  Ondřej Weiss z 5. třídy, Kristýna Klečková, Terezie Priebojová a  Markéta Jacková z 9. třídy; koledy zpívaly děti z 2. 3. a 4. třídy.


Mikulášská s devítkou

Poděkování patří žákům 9. třídy, kteří pod vedením své třídní učitelky, připravili pro žáky naší školy již tradiční mikulášskou nadílku,

Den zdraví pro mateřské školky

Týmu zdravotníků z 9. třídy děkujeme za realizaci projektu Den zdraví pro mateřské školy. Naši profesionálové se této problematice již věnují několik let, přibližují dětem mateřských škol z obvodu zásady první pomoci a základy zdravotnického ošetření. 

Po stopách historie česko - polského pohraničí

Všem zapojeným žákům 8. a 9. ročníku do projektu Po stopách historie česko - polského pohraničí děkujeme za reprezentaci školy na setkáních se zapojenými školami u nás i v sousedním Polsku.

Zahájení školního roku

Poděkování patří všem žákům 9. třídy, kteří za doprovodu slavnostních fanfár přivedli 23 prvňáčků v krásných talárech na slavnostní zahájení školního roku do tělocvičny a postarali se o ně.

 Školní rok 2013/2014

Pohádky dětí dětem

Literárně výtvarnou soutěž pořádáme již šestnáctým rokem. Naše škola měla své zastoupení v tvorbě Veroniky Aniolové, Martiny Doleželové, Veroniky Wartové. Veronika Macháčková z deváté třídy se stala vítězkou s ilustrací k vlastní pohádce Záhada malé berušky. Gratulujeme. Všem děvčatům děkujeme za jejich pohádky a těšíme se, čím nás nejen ony překvapí v příštím roce.


Anglický desetiboj

V 16. ročníku soutěže Anglický desetiboj naši školu reprezentovalo trio ze třetí třídy ve složení: Lenka Kojdjaková, Eva Maria Uruba, Samuel Stuchlík. Družstvo obsadilo 1. místo v konkurenci 13 ostravských škol. Blahopřejeme.

Za podíl na organizaci soutěže děkujeme Natálii Wrhelové ze 6. třídy a Barboře Jakubcové z 8. třídy.

Pěvecká soutěž English Nachtigale

V pěvecké soutěži Anglický slavík, kterou již po šestnácté pořádala naše škola, nás reprezentovali tito žáci: Markéta Jacková, Kristýna Klečková a Karolína Lasáková (8. tř.). Děkujeme.

Školní policejní akademie
Děkujeme žákům VI. ročníku Veronice Janostyakové, Vivien Lauře Vašicové, Martinu Macháčkovi, Jaroslavu Sionkovi, Natálii Nárožné, Natálii Wrhelové a Silvestru Priebojovi za aktivní reprezentaci naší školy v 1. ročníku Školní policejní akademie, která proběhla v rámci projektu Bezpečnější Ostrava 16. 5. 2014 v prostorách Základní školy Provaznická v Ostravě-Hrabůvce. Soutěžila dvě družstva tvořená čtyřmi žáky ve čtyřech disciplínách – zdravověda, právní povědomí, fyzické testy a testy zaměřené na týmovou spolupráci. Naši žáci se umístili s celkovým počtem 318 a 276 bodů na 9. a 10. místě.

Matematické soutěže
Děkujeme a gratulujeme Noře Naščakové a Veronice Wartové za reprezentaci školy v okresním kole Matematické olympiádády a Noře také za účast v okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda.


Soutěž Evropa kolem nás
Děkujeme našim žákům V. a VII. ročníku: Noře Naščakové, Davidu Nejedlém, Karolíně Drličkové, Pavlíně Korandové, Denise Hlaváčkové, Martinu Kostkovi - za reprezentaci školy v celorepublikové korespondenční internetové soutěži Evropa kolem nás, která je zaměřena na zeměpis a ekologii. Na výsledné vyhodnocení teprve čekáme,.


Výtvarná soutěž „Čistící vůz“

Velkou radost naší škole udělali malí výtvarníci. V soutěži městského obvodu MOaP a technických služeb o nejlepší obrázek „Prachožrouta“ v kategorii koláž získal 2.místo Michael Pučalík z 1.třídy, v kategorii kresba obsadil 3.místo Lukáš Červenka z 2.třídy. Chlapci obdrželi diplomy se svými obrázky a neskrývali potěšení z dárků, které za svůj výtvor dostali. Od nás k nim míří velké díky.

Pěvecké soutěže
V pěvecké soutěži Skřivánek naši školu reprezentovali: Martina Doleželová (4. tř.), Nora Naščaková (5. tř.), Vivien Laura Vašicová (6. tř.), Veronika Janostyaková (6. tř.), Denisa Anna Zubajová (7. tř.), Kristýna Klečková a Anna Pražáková (obě 8. tř.). Všem děkujeme za reprezentaci.


Recitační soutěže

Naši nejmenší reprezentovali školu na recitačních soutěžích. Natálka Dangová z 1.třídy získala 3.místo v okresním kole recitátorů. Jakub Pražák z 2.třídy obsadil 2.místo v recitační soutěži Rolnička. Oběma moc a moc gratulujeme.

Olympiáda v českém jazyce
Okresního kola olympiády v českém jazyce se zúčastnily Anna Pražáková a Markéta Jacková z 8. třídy. Oběma děkujeme za účast.Zápis do 1. tříd

Dne 15. a 16.1. 2014 se konal zápis dětí z MŠ do první třídy naší školy. Naše poděkování míří k Barči Jakubcové a Terce Válkové za pomoc při organizaci zápisu, za to, že budoucí prvňáčky i jejich rodiče provedly naší krásnou školou.


Oxford Illustrator

Děkujeme Elizabeth Višovanové z 5. třídy, Pavlíně Korandové ze 7. třídy a Anně Pražákové z 8. třídy za úspěšnou reprezentaci školy v soutěži Oxford Illustrator. Anně Pražákové blahopřejeme k 3. místu a Elizabeth Višovanové ke 2. místu v soutěži. 

Osvětová kampaň

Děkujeme Barbaře Jakubcové a Tereze Válkové za asistenci při osvětové kampani pro rodiče na
podporu třídění elektroodpadu, která se konala 24. 9. 2013 před naší školou. Také děkujeme za velmi povedenou fotografickou dokumentaci.
 

Školní rok 2012/2013

Žákovská osobnost


Děkujeme Lence Teichmanové z IX. ročníku, která byla zvolena žákovskou
osobností v naší škole. Toto ocenění obdržela za vzorný přístup ke vzdělávání, kterým je vzorem pro ostatní spolužáky. Lenka se vždy aktivně podílí svou pomocí při akcích školy. Kulturním vystupováním (mažoretky) naši školu reprezentuje.
V kolektivu spolužáků je velmi oblíbená za svou ochotu a vstřícnost pomoci, ohleduplnost, tolerantní chování, neustálý úsměv a klid, který z ní vyzařuje.
Lenka byla také  oceněna Obvodním úřadem městského obvodu Moravská Ostrava a  Přívoz jako žákovská osobnost obvodu.Pohádky dětí dětem

Do 15. ročníku soutěže Pohádky dětí dětem se literárně či výtvarně zapojila řada našich žáků – děkujeme. Blahopřejeme Veronice Wartové a Veronice Macháčkové k vítězství v této soutěži, Ondřeji Weissovi, Ester Vaňkové, Martinu Macháčkovi a Evě Křístkové děkujeme za jejich příspěvky do knihy pohádek. Díky patří žákům třetí třídy, kteří slavnostní vyhlášení výsledků zpestřily vystoupením o pirátech (Ondřej Weiss, Veronika Aniolová, Ester a Viktorie Vaňková, Petra Toldi) a Barči Jakubcové, Terce Válkové za pomoc v roli hostesek.

Poděkování – I naše děti umí zachránit lidský život

Děkujeme žákům VII. ročníku za skvělou pomoc při organizaci zdravotnické soutěže I naše děti umí zachránit lidský život.
Jmenovitě to byli žáci:
Petr Berger, Patrik Grentek, Dušan Holub, Markéta Jacková, Barbara Jakubcová, Jan Kalický, Kristýna Klečková, Karolína Lasáková, Terezie Priebojová, Petr Ptáček, Eliška Romanivová, Radim Šebesta, Tereza Válková, Vladimír Vilímek.Děkujeme Dívčímu klubu, který pod vedením p. uč. Margit Lazarové skvěle reprezentoval naši školu v soutěži o nejlepší muffin. Soutěž Muffin organizovalo Středisko volného času na Ostrčilově ulici a naše děvčata Petra Toldi, Veronika Aniolová, Ester Vaňková a Viktorie Vaňková v ní získaly skvělé první místo. 

Blahopřejeme Jakubovi Pražákovi k úspěchu v recitační soutěži "Rolnička" ,která se uskutečnila ve středu 20.3.2013. Jakub se v počtu 30 soutěžících umístil na krásném 3. místě.Děkujeme i mamince, která ho na soutěž připravovala a doprovázela.


V městském kole recitační soutěže 6. března 2013 získal Jakub Pražák z 1. třídy 3. místo
Gratulujeme a věříme v další úspěchy.

Obvodní přehlídky v dětské recitaci dne 1. března 2013 se zúčastnili Jakub Pražák z 1. třídy, Egzona Sadiki a Viktorie Vaňková z 3. třídy, Elizabeth Višovanová a Karolína Drlíčková ze 4. třídy, Veronika Janostyková z 5. třídy, Denisa Hlaváčková z 6. třídy, Anna Pražáková ze 7. třídy, Aneta Maléřová z 8. třídy a Robin Ungureanu z 9. třídy. Jakub Pražák získal skvělé 2. místo ve své kategorii a postoupil do městského kola. 


Ve dnech 18. -20. února 2013 se konala v Domově Slunečnice v Ostravě - Porubě soutěž ve zpěvu lidových písní Skřivánek. Naši školu reprezentovali: Jakub Pražák (1.tř.), Martina Doleželová (3. tř.), Vivien Laura Vašicová (5. tř,), Anička Zubajová (6. tř.)  a Kristýna Klečková (7. tř.). Martina Doleželová získala ve své kategorii 2. místo a Vivien Laura Vašicová čestné uznání poroty. Blahopřejeme!

K oslavám svátku sv. Valentýna, svátku zamilovaných ,  připravily žákyně 7. třídy  Barbara Jakubcová, Tereza Válková a Anna Pražáková pásmo hudby. Zahrály všem třídám jejich oblíbenou písničku a vše proložily vtipným textem. S výběrem písně nezapomněly ani na vedení školy. Děkujeme.


V únoru se konalo okresní kola olympiády v českém jazyce. Za naši školu se zúčastnili Jakub Berger z 9. třídy a Eva Honcnejmanová z 8. třídy. 

V lednu 2013 naši školu úspěšně reprezentoval v okresním kole dějepisné olympiády Jakub Berger, žák 9. třídy.
Přehled dalších článků | Autor: Iva Senftová | Počet přečtení: 12847x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací