Školní hřiště

27. května 2021

PROJEKT „OTEVŘENÁ HŘIŠTĚ V MOaP VI“

Projekt je financován Statutárním městem Ostrava. 
Školní hřiště bude otevřeno pro veřejnost od 1. června do 31. 8. 2021.

Provozní doba pro veřejnost:
Červen, Červenec, Srpen
pondělí – pátek 15:00 – 18:00 hodin
víkendy, svátky uzavřeno


Přítomnost správce hřiště:
Červen, Červenec, Srpen
pracovní dny: 15:00 – 18:00 hodin

Návštěvníci jsou povinni dodržovat provozní řád a pokyny správce hřiště.

Provozní řád
 1. Hřiště je možno používat pouze k určeným sportovním aktivitám. Návštěvník musí dbát pokynů přítomného správce hřiště, který dohlíží na bezpečnost. Nejedná se o pedagogický dozor.
 2. Na hřiště je povolen vstup jen určenými otevřenými vchody, nikoliv přes plot!
  Návštěvník je povinen: 
  - dodržovat návštěvní řád a pokyny pověřených zaměstnanců
  - vstupovat na plochu hřiště pouze ve vhodné, čisté sportovní obuvi
  - chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
  - dodržovat čistotu, pořádek a bezpečnost.
 3.  V celém areálu hřiště platí zákaz:
  -  poškozování a znečišťování plochy a vybavení hřiště
  -  odhazování odpadků mimo odpadkové koše
  -  jízdy na kole, kolečkových bruslích a skateboardech aj.
  -  kouření a konzumace alkoholu, konzumace jiných omamných a návykových látek
  - pobytu mimo provozní dobu
  -  vstupu s otevřeným ohněm
  -  vstupu se zvířaty
  -  přemísťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa
  -  přelézání oplocení, lézt na konstrukce nacházející se v areálu a manipulovat s nimi.
 4. Pověření zaměstnanci mohou bezplatně půjčovat sportovní potřeby. Návštěvníci jsou povinni užívat tyto sportovní potřeby pouze k určeným účelům. Po ukončení činnostijsou povinni vrátit všechny zapůjčené sportovní potřeby na původní místo.
 5. V případě úrazu nebo zcizení osobních věcí se neuplatňuje náhrada z pojistky školy.
 6. V době od 8.00 – 15.35 je upřednostněna výuka žáků a přístup do areálu je omezen. 
 
Přehled dalších článků | Autor: Iva Senftová | Počet přečtení: 2147x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací