Granty, dotace, projekty

2. září 2021

MODERNÍ GAJDOŠKA III.

Projekt Moderní Gajdoška III. je spolufinancován Evropskou unií. Je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů realizací tandemové výuky, na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, na organizaci klubů pro žáky a na realizaci projektových dnů ve škole i mimo školu.
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021657
Doba realizace: 1. září 2021 - 31. srpna 2023MODERNÍ GAJDOŠKA II.
Projekt MODERNÍ GAJDOŠKA II. je spolufinancován Evropskou unií. Škola se do projektu zapojila 1. září 2019. V rámci projektu budou ve škole realizovány rozvojové aktivity, a to kluby pro žáky (Badatelský klub, Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a matematických her), doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, projektové dny.  Dalším cílem projektu je podpora osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů, která bude realizována formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, tandemovou výukou a vzájemnou spoluprací pedagogů. Projekt bude ukončen 31. srpna 2021.


MODERNÍ GAJDOŠKA
Od 1. září 2017 je na ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, p. o. realizován projekt "Moderní Gajdoška" v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
V rámci tohoto dvouletého projektu bude ve škole vedeno doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, žáci budou mít možnost pracovat v Klubu zábavné logiky a deskových her a v Čtenářském klubu. Dalším cílem projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání v oblastech čtenářské gramotnosti a inkluze, tandemové výuky a vzájemné spolupráce pedagogů školy.

Přehled dalších článků | Autor: Administrátor zsg.cz | Počet přečtení: 9083x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací