Aktuálně

18. března 2019

Zápis do 1. ročníku 2019/2020

Zápis do 1. ročníku školního roku 2019/2020 se bude konat ve středu 3. dubna 2019 od 12.00 do 17.00 a ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 12.00 do 16.00.

Den otevřených dveří se koná ve středu 20. března a 27. března 2019 od 8.00 do do 13.00.

Zákonní zástupci jsou povinni přihlásit k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2019/2020 děti, které jsou narozené od 1. září 2012 do 31. srpna 2013, a také děti, jimž bylo u předchozího zápisu plnění povinné školní docházky odloženo.

K zápisu doloží tyto doklady:
rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce
pas u cizích státních příslušníků – potvrzení o rezidentství
písemné rozhodnutí o udělení odkladu povinné školní docházky, pokud byl dítěti u loňského zápisu udělen odklad.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku
naleznete v níže uvedeném souboru.

Žádost o odklad

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa. Pro rodiče, kteří odklad zvažují, to znamená, že by pedagogicko - psychologickou poradnu či speciální pedagogické centrum měli s dítětem navštívit co nejdříve. Doporučující posouzení by měla být ředitelce školy doručena do 30 dnů od podání žádosti o odklad povinné školní docházky.

Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Od školního roku 2017/2018 je totiž pro pětileté děti (až do zahájení povinné školní docházky) předškolní vzdělávání povinné.

Základní dovednosti prvňáčka

Základní dovednosti, které by dítě mělo mít před vstupem do základní školy, jsou popsány v doporučujícím materiálu MŠMT „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“. K stažení v záložce DOKUMENTY.
Formát souboru neurčen

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku 2019

Typ souboru: file | Velikost souboru: 124KB | Počet stažení: 267x

Přehled dalších článků | Autor: PaedDr. Iva Senftová | Počet přečtení: 873x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací