I naše děti zvládnou zachránit lidský život

8. srpna 2011

Prostřednictvím tohoto projektu chceme, aby se žáci naučili poskytovat první pomoc v krizových situacích, protože mnohdy ani dospělí toto neumí. Jde o netradiční výuku, na kterou v rámci hodin biologie není časový prostor. Žáci se v přírodovědném kroužku blíže seznamují s praktickými úkoly, které jsou zaměřeny na nácvik první pomoci a zábavnou formou si upevňují získané dovednosti.

Výstupem projektu jsou dny "První pomoci" pořádané naši školou. Tyto dny jsou pořádány pro děti z ostravských základních a mateřských škol. Žáci porovnají své schopnosti se žáky jiných škol a zásah při první pomoci prožijí „na vlastní kůži“. Řádně procvičené a upevněné dovednosti a vědomosti první pomoci jsou důležité v celém jejich dalším životě. Přinesou jim radost a uspokojení ze zvládnutí komplexní první pomoci při záchraně lidského života.

Hlavním cílem je:
- upevnit u žáků nácvik první pomoci oproti teoretickým výkladům
- upevňovat a posilovat u žáků sebevědomí, že umí poskytnout první pomoc při nenadálých situacích
- naučit je rychlému a správnému rozhodování
- zvyšovat zájem žáků o praktické poskytnutí první pomoci

Tento projekt není jednorázový, bude pokračovat i v průběhu dalších školních let.
Přehled dalších článků | Autor: Administrátor zsg.cz | Počet přečtení: 7467x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací