KORONAVIRUS

3. března 2020

DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Vážená paní,
Vážený pane,
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala
obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně
jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.
1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:
horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost,
AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:
595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)
595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)
595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)

NEBO
kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:
 Okres Bruntál 554 774 128
 Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316
 Okres Karviná 596 397 253, 596 397 255
 Okres Nový Jičín 556 770 384-386
 Okres Opava 553 668 846
2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se
ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru,
případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky
onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID - 19.
3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových
stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK
a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním
zdravotního stavu.
4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry.
5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován.
(Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)
6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných
horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez
nutnosti hospitalizace nebo karantény.
7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství)
bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou
vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.
Přehled dalších článků | Autor: Iva Senftová | Počet přečtení: 983x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací