Mezilidská komunikace - tváří tvář bez internetu

29. května 2018

Mezilidská komunikace - tváří v tvář bez internetu

(reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001358)
Výše dotace z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia: 20 000,00 EUR
Rozpočet projektu: 27 722,00 EUR

Harmonogram realizace:
Fyzická realizace projektu: 1. 2. 2018 – 31. 7. 2018

Partneři projektu:
- Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
- Miasto Racibórz, Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu
- Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace
- Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
- Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace
- Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace

Popis projektu:
Projekt řeší aktuální problém mladé generace (cílovou skupinou projektu jsou žáci 7. a 8. tříd ZŠ), která je ve většině aspektů života závislá na moderních technologiích, jako jsou počítače a přístup k internetu. Současná mládež si téměř nedokáže představit život mimo virtuální realitu, což je, vzhledem k vysoké návykovosti a množícím se zdravotním komplikacím, problém. Mezi mladými lidmi je nedostatek osobních setkávání, schází klasické formy komunikace tzv. tváří v tvář. Ta je čím dál častěji nahrazována elektronickou komunikací - v rámci komunikace cizinců toto platí dvojnásob. Projekt "Mezilidská komunikace - tváří v tvář bez internetu" přispěje ke snížení závislosti žáků na moderních technologiích a také k rozvoji a prohloubení spolupráce mezi zúčastněnými školami jak na úrovni pedagogů, tak i na úrovni žáků.
Projekt si stanovuje několik cílů. Jednak je to další prohloubení spolupráce mezi zúčastněnými základními školami - poznávání česko-polského pohraniční prostřednictvím vzájemných setkávání a výměny zkušeností žáků i pedagogů. Žáci základních škol prostřednictvím projektu poznají život a zvyklosti svých protějšků z druhé strany hranice a naváží na nastavené vztahy svých starších spolužáků, které byly vytvořeny díky realizaci projektů "Přes hranice za sportem", "Po stopách historie česko-polského pohraničí" a "Tanec bez hranic". Primárním cílem poté bude přimět a naučit žáky komunikovat mezi sebou (v rámci lokální spolupráce krajanů, ale i v rámci mezinárodní CZ-PL spolupráce) bez využití moderních komunikačních technologií - tzv. tváří v tvář. Žáci budou také řešit různé nahodilé až krizové situace bez pomoci moderních technologií ve spolupráci se svými spolužáky z obou stran hranic.
Projekt je složen z celkem 5 klíčových aktivit (dále jen KA). KA1 je řízení projektu (organizace, jednání apod.). KA2 je zaměřena na pedagogy jednotlivých partnerských škol, další tři jsou poté již zaměřeny na samotné žáky.

KA2 - Přípravné vícedenní setkání pedagogů (05/2018)
Přípravné vícedenní setkání pedagogů se uskuteční v místě, kde budou následně probíhat i dva turnusy týdenních pobytů v ČR v rámci KA4, tak ať si pedagogové ve spolupráci s externími lektory připraví program přímo "na míru" místu, kde budou následně i žáci. Klíčová aktivita bude koncipována jako naplánování podrobných harmonogramů dalších klíčových aktivit a také absolvování ukázky programu, který by byl přenositelný na žáky v rámci dalších klíčových aktivit - zajistí agentura, která bude zapojena i do přípravy KA4. Program bude rozdělen do tří částí - dopolední program bude obsahovat tzv. Dynamics, tedy týmové aktivity, které nemají pevně stanovený průběh a způsob řešení. Účastníci jsou obeznámeni s cílem aktivity a toho musí vlastním řešením dosáhnout. U aktivit je vyžadována velká míra komunikace a týmové spolupráce. Odpolední program bude obsahovat týmové hry na rozvoj paměti, trpělivosti, týmové strategie, spolupráce a komunikace. Denní program bude zakončen večerním Review, což je komunikační aktivita, při které se účastníci ohlédnou za uplynulými aktivitami a vyhodnotí úspěchy i neúspěchy skupiny. Celou aktivitu bude moderovat odborný lektor volnočasových aktivit, který účastníky směřuje k efektivní zpětné vazbě z celého dne. V průběhu dne budou členové organizačního týmu externí společnosti předávat své zkušenosti s organizací daných her a úkolů pedagogům. Na základě tohoto absolvovaného programu budou pedagogové schopni asistovat externí společnosti při přípravě KA4.

KA3 - Buďme offline (05 – 06/2018)
Cílem týdenního pobytu (2 turnusy týdenních pobytů - 2x 5 dní v Polsku - Istebna) bude příprava na navazující pobyty a hlavně cvičení rozvíjející u žáků mezilidskou komunikaci tváří v tvář - žáci budou hrát deskové a společenské hry, pantomimické hry, divadlo, absolvují cvičení na čtení v mapě, Morseovu abecedu, kurz první pomoci, cvičení na spolupráci a důvěru, apod. Vše pod odborným vedením a hravou, záživnou formou s cílem odlákat žáky od virtuální reality a ukázat jim, že se mohou bavit a zažívat nové situace i v normálním reálném světě. Součástí této aktivity bude i workshop zaměřený na kyberšikanu a její prevenci, přičemž workshopu se zúčastní i zástupce místní policie, který tento problém představí žákům přímo z vlastní praxe. Zdravotníci, kteří budou přítomni na celém pobytu, předají účastníkům své zkušenosti s první pomocí. Teoretickou přípravu bude mít na starost odborná externí agentura. Účast lektorů odborné agentury bude v jednom z celkových pěti dní. Další dny bude program pod vedením koordinátorů/pedagogů zapojených škol. Večerní program pobytů bude také zaměřen na rozvoj spolupráce žáků obou národností a osvojování a procvičování si získaných dovedností. Žáci si vyzkouší hru na hudební nástroje a společný zpěv. Tuto aktivitu organizačně zajišťuje polský partner ze svého partnerského projektu „Komunikacja międzyludzka - twarzą w twarz bez Internetu“.
KA4 - Život začíná tam, kde končí Wi-Fi (10/2018)
Týdenní pobyt (2 turnusy týdenních pobytů - 2x 5 dní v ČR) bude koncipován jako celotýdenní hra – žáci budou rozděleni do smíšených skupin na základě rozřazovacích her (zástupci z každé partnerské školy, tak ať dojde k promíchání žáků z obou stran hranice) a budou plnit úkoly pomocí vědomostí a zkušeností získaných na předchozím pobytu v rámci KA3. Program bude připraven s pomocí odborné agentury se zapojením jednotlivých koordinátorů a pedagogů, kteří mají zkušenosti z KA2. Účast lektorů odborné agentury bude ve dvou dnech (úterý a středa). Další dny bude program pod vedením koordinátorů zapojených škol. Bude se jednat o úkoly na rozvoj důvěry, trpělivosti, kreativity, paměti, vzájemné spolupráce a týmové strategie, komunikace, argumentace a posílení vztahů mezi účastníky. Budou zapojeny hlavolamy, úkoly pro odstranění bariér společenského kontaktu, orientace v mapě, apod. Program bude koncipován od jednodušších her a aktivizačních prvků v menších skupinkách (tzv. Icebreakers) až po složité úkoly náročné na týmovou spolupráci. Vrcholem bude hra Outdoor trophy, kdy tým (12 členů) musí co nejefektivněji a nejrychleji proběhnout vytýčenou trasu s pneumatikou a kompletním vybavením. Na trase jsou připraveny záchytné body/překážky, které musí překonat. Večerní program pobytů bude také zaměřen na rozvoj spolupráce žáků obou národností a osvojování a procvičování si získaných dovedností. Pro účastníky bude v místě konání zajištěn i doprovodný program - návštěva aquaparku či kulturní památky.

KA4 - Život začíná tam, kde končí Wi-Fi (10/2018)
Týdenní pobyt (2 turnusy týdenních pobytů - 2x 5 dní v ČR) bude koncipován jako celotýdenní hra – žáci budou rozděleni do smíšených skupin na základě rozřazovacích her (zástupci z každé partnerské školy, tak ať dojde k promíchání žáků z obou stran hranice) a budou plnit úkoly pomocí vědomostí a zkušeností získaných na předchozím pobytu v rámci KA3. Program bude připraven s pomocí odborné agentury se zapojením jednotlivých koordinátorů a pedagogů, kteří mají zkušenosti z KA2. Účast lektorů odborné agentury bude ve dvou dnech (úterý a středa). Další dny bude program pod vedením koordinátorů zapojených škol. Bude se jednat o úkoly na rozvoj důvěry, trpělivosti, kreativity, paměti, vzájemné spolupráce a týmové strategie, komunikace, argumentace a posílení vztahů mezi účastníky. Budou zapojeny hlavolamy, úkoly pro odstranění bariér společenského kontaktu, orientace v mapě, apod. Program bude koncipován od jednodušších her a aktivizačních prvků v menších skupinkách (tzv. Icebreakers) až po složité úkoly náročné na týmovou spolupráci. Vrcholem bude hra Outdoor trophy, kdy tým (12 členů) musí co nejefektivněji a nejrychleji proběhnout vytýčenou trasu s pneumatikou a kompletním vybavením. Na trase jsou připraveny záchytné body/překážky, které musí překonat. Večerní program pobytů bude také zaměřen na rozvoj spolupráce žáků obou národností a osvojování a procvičování si získaných dovedností. Pro účastníky bude v místě konání zajištěn i doprovodný program - návštěva aquaparku či kulturní památky.


KA5 - Společné zhodnocení projektu v Ostravě (11/2018)
KA5 bude vyvrcholením celého projektu "Mezilidská komunikace - tváří v tvář bez internetu". Všichni účastníci (120 žáků a 14 pedagogů) se sejdou na jednom místě (kulturní zařízení v Ostravě. Přidají se k nim i zástupci vedení škol, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a Ratiboře a pozváni budou i zástupci ER Silesia, případně dalších orgánů poskytovatele dotace. V rámci tohoto jednodenního setkání v Ostravě si zrekapitulují zážitky, vyhodnotí průběh projektu a předají si ocenění za absolvování úkolů. Na závěrečné aktivitě projektu budou vystaveny fotografie zachycující průběh projektu. Součástí KA5 bude i promítání krátkých videí natočených žáky v průběhu projektu na téma mezilidská komunikace. Videa budou promítnuta účastníkům KA5 a nejlepší z nich budou odměněny cenami.
Přehled dalších článků | Autor: Iva Senftová | Počet přečtení: 1756x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací