Nadace OKD

8. srpna 2011

"Nadace OKD pomáhá na svět nejlepším myšlenkám převtěleným do užitečných a kvalitních projektů. Podporuje hlavně rozvoj moravskoslezského regionu, zejména životního prostředí, vzdělání, sportu, sociálně-zdravotní oblasti, kultury i hornických tradic."
www.nadaceokd.cz

Nadace OKD podpořila čtyři naše projekty, každý z jiné oblasti vzdělávání.

Ve zdravém těle zdravý duch

Projekt Ve zdravém těle zdravý duch byl Nadací OKD schválen v dubnu 2012 a škola obdržela 100.000 Kč na zakoupení čističek vzduchu. Žáci školy, kteří žijí v nezdravém prostředí Ostravy, jsou častěji nemocní a mají velký počet zameškaných hodin . V rámci prevence předcházení těmto nemocem jim realizace projektu pomůže vytvořit ve škole zdravé životní prostředí, které by mohlo přispět ke zlepšení jejich zdraví. V současné době jim škola zajišťuje pravidelné ozdravné pobyty do prostředí neznečištěného smogem a zvýšeným množstvím prachových částic, na které mohou žáci vyjíždět maximálně jedenkrát za rok, což je nedostačující.
Cílem projektu bylo zakoupení 10 mobilních čističek vzduchu pro žáky 1. a 2. stupně, abychom pro ně vytvořili zdravé životní prostředí, ve kterém se jim bude lépe dýchat. Čističky vzduchu zachytí prachové částice a účinně odstraní viry a alergeny, které se do třídy dostanou jak při inverzním počasí, tak při nepříznivých větrných podmínkách. Rozdíl oproti výchozí situaci spatřujeme v každodenním čistém a zdravém prostředí, ne jen při výjezdech na ozdravné pobyty.


Zahrada pro radost 

Projekt Zahrada pro radost, ve které bychom rádi zbudovali letní altán pro děti, jejich rodiče, ale i pro ostatní okolní obyvatele, kteří by chtěli nabrat dobrou náladu při relaxaci na zahradě, byl Nadací OKD schválen v červnu 2011 a jeho realizace začne od 1. října 2011. Tímto projektem chceme navázat na projekt Otevřená hřiště realizovaného za podpory Magistrátu města Ostravy, jehož prostřednictvím je naše školní hřiště otevřené široké veřejnosti, proto bychom rádi otevřeli veřejnosti i naši Zahradu pro Radost. V zahradě se již nacházejí průlezky, houpačky, pískoviště a hrací aktivity pro děti a dále mnoho okrasných rostlin a keřů. Vybudováním altánu bude prostředí školní zahrady ještě příjemnější.

I naše děti zvládnou zachránit lidský život

Prostřednictvím tohoto projektu chceme, aby se žáci naučili poskytovat první pomoc v krizových situacích, protože mnohdy ani dospělí toto neumí. Jde o netradiční výuku, na kterou v rámci hodin biologie není časový prostor. Žáci se v přírodovědném kroužku blíže seznamují s praktickými úkoly, které jsou zaměřeny na nácvik první pomoci a zábavnou formou si upevňují získané dovednosti. Výstupem projektu jsou dny "První pomoci" pořádané naši školou. Tyto dny jsou pořádány pro děti z ostravských základních a mateřských škol. Žáci porovnají své schopnosti se žáky jiných škol a zásah při první pomoci prožijí „na vlastní kůži“. Řádně procvičené a upevněné dovednosti a vědomosti první pomoci jsou důležité v celém jejich dalším životě. Přinesou jim radost a uspokojení ze zvládnutí komplexní první pomoci při záchraně lidského života. Fotografie z těchto soutěží jsou k dispozici ve fotogalerii.

Galerie na chodbě

Finanční podpora Nadace OKD byla použita v roce 2009 k modernizaci výstavních prostor Galerie Na chodbě, která je součástí naší základní školy a ve které se pravidelně konají výstavy uměleckých děl a fotografií umělců Moravskoslezského kraje. 


Přehled dalších článků | Autor: Administrátor zsg.cz | Počet přečtení: 8275x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací