Nás počasí nezaskočí

25. května 2016

Naše škola je příjemcem dotace "Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016". Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, zastoupený hejtmanem kraje.
Na základě napsané grantové žádosti „Nás počasí nezaskočí“ dne 25. 6. 2015 rozhodlo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016 pro naši školu.
Při výuce přírodovědných předmětů jsme zjistili, že mnoho žáků naší školy nemá přehled o aktuálních meteorologických podmínkách. Poznatky z meteorologie jsou pouze teoretické, praktické využití znalostí o počasí je minimální. Ani v rodinách dětí často nejsou zvyklí používat venkovních teploměry či domácí meteostanice. A tak se mnohdy stává, že oblečení na cestu do školy i ze školy neodpovídá aktuálnímu počasí a následné předpovědi.
Tímto projektem chceme u dětí posílit zájem o meteorologii, především o praktické využití poznatků z meteorologie. Díky dotačním prostředkům zakoupíme a na pozemku školy sestavíme profesionální meteostanici. Žáci naší školy se postupně seznámí se základy meteorologie, naučí se měřit a vyhodnocovat meteorologická data. Ve vyšších ročnících budou žáci na základě získaných meteorologických hodnot zkoumat otázky spojené se změnou klimatu, globálním oteplováním Země a vlivem znečišťování ovzduší na změny počasí.
Přehled dalších článků | Autor: Iva Senftová | Počet přečtení: 6075x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací