Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování

12. listopadu 2014

Naše škola je příjemcem dotace "Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování" pro školní rok 2014/2015. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, zastoupený hejtmanem kraje.

Na základě napsané grantové žádosti „Co učitel to preventista“ dne 12. 6. 2014 rozhodlo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování pro školní rok 2014/2015 pro naši školu. Naše škola by tímto projektem chtěla zvýšit vzdělanost pedagogického sboru v rámci zavádění preventivních témat do tříd. Primárním cílem projektu je vzdělávací program, který má prohloubit odborné znalosti a kompetence účastníků v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů ve školním prostředí s konkrétním zaměřením na:
1) praktické rady a postupy efektivní primární prevence,
2) zlepšení akceschopnosti účastníků pro případ, že prevence selže a je třeba realizovat připravený krizový scénář,
3) získání informací potřebných pro specifickou práci s romskými dětmi a s romskými dětmi ohroženými sociální exkluzí.
Projekt bude realizován ve dvou vzdělávacích programech: „Prevence ve škole – co dělat když…“ a „Romské děti ohrožené sociální exkluzí“ v rozsahu 16 hodin v termínu 16.-17.2. 2015. Bude proškolen celý pedagogický kolektiv, včetně vychovatelek školní družiny a asistentky pedagoga, celkem 15 pedagogických pracovníků.

Ve dnech 16.-17.2. 2015 proběhlo v penzionu Kamenec v Jilešovicích dvoudenní školení pedagogického sboru na témata: „Zavádění prevence do školního prostředí“ a „Specifika vzdělávání romských dětí“. Školení po oba dva dny vedla Mgr. Michaela Veselá ze společnosti „Společně k bezpečí“. Učitelé se seznámili především s tím, jak pracovat s problematickými dětmi, dětmi trpící nepozorností, hyperaktivitou a jak pracovat s motivací těchto dětí. Dále jsme se zabývali palčivým problémem řešení absencí ve škole a jak minimalizovat pomocí důsledných opatření absenci žáků. Dalším cílem školení byla efektivní komunikace mezi učitelem a rodičem, učiteli navzájem, učitelem a žákem a práce s dynamikou skupin ve třídě. Ve druhém dni se učitelé seznámili především s problematikou romských skupin a úskalími provázející jejich vzdělávání.
První den večer proběhl program připravený účastníky pedagogického sboru „Tvůrčí dílna pro psychosociální aktivity s dětmi“ v rámci programu dne na téma: Jak nenásilně zavádět témata prevence rizikového chování v rámci třídnických hodin. Učitelé si připravili ve dvojicích velké množství her, které jsme si pak navzájem mezi sebou v kolektivu vyzkoušeli a rozhodně budeme dále zkoušet ve svých třídách, jelikož nám přinesly větší množství inspirací, ale i zábavy.
Celkově učitelé hodnotili úroveň kurzu, přístup a schopnosti školitele jako vynikající, s tím, že poznatky, které jsme během těchto dvou dní nabitých informacemi získali, jsou pro nás rozhodně využitelné ve školní praxi. Doufáme, že nabyté vědomosti budeme úspěšně využívat během svého působení ve školním prostředí.


Přehled dalších článků | Autor: Mgr. Hana Vavrušová | Počet přečtení: 6509x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací