Školní zpravodajství


ilustrace

Vývoj komunikačních prostředků

V rámci dopolední akce ke Dni Země se žáci páté třídy seznámili s historií mobilních telefonů, jejich používáním a s jejich následnou likvidací a recyklací. Uvědomili si také, jaké nebezpečí se skrývá při nesprávné likvidaci nepotřebných přístrojů. Prostřednictvím internetu se něco dověděli také o historii komunikace - co to komunikace je, jak fungovala dřív a jak funguje nyní.

ilustrace

Pozor jed!!!!

Na letošní Den země si učitelé pro své žáky připravili projektová vyučování z dílny EVVOLUCE, jelikož jsme partnerskou školou tohoto projektu, který se zabývá posilováním environmentální výchovy na základních školách. Na naši devátou třídu připadl projekt s názvem POZOR JED!

ilustrace

Noc s Andersenem...

Tak je to tady, 1. duben a Noc s Andersenem (konečně se děti dočkaly). Tohle si mnoho dětí mohlo říci. Na ZŠ Gajdošova vypukl tento den ve večerních hodinách čilý ruch. Jiné dny je škola po 18. hodině tichá a prázdná, ale tentokrát to tady žilo. Natěšené děti se spacáky a karimatkami v doprovodu svých rodičů si to mířily do svých tříd.

ilustrace

Ostrčilka´s Underground

Dne 31. 3. 2011 osm žáků z naší školy vytvořilo 2 družstva a šlo poměřit síly v anglickém jazyce s dalšími školami na již druhý ročník soutěže, který pořádá ZŠ Ostrčilova. Tentokrát byly hlavním tématem Spojené státy americké.

ilustrace

"Březen v páté třídě"

Na konci března se naše třída zúčastnila hned několika akcí. 28. 4. jsme byli na besedě s policií „Tvoje správná volba“. Policisté nás informovali o nebezpečí návykových látek –alkoholu, cigaret a drog. Hráli jsme hry a soutěžili. Akce se nám moc líbila.

ilustrace

OZO Ostrava

Dne 22. února navštívili žáci IV. a V. třídy centrum odpadové výchovy ve zpracovatelském závodě odpadů OZO v Ostravě, které nabízí šest typů vzdělávacích programů pro různé věkové skupiny o systému nakládání s odpady v této oblasti a o správném nakládání s odpady.
ilustrace

„A. Hrdlička Challange“

Dne 30. 3. 2011 si naši žáci poprvé vyzkoušeli svou účastí v soutěži, kterou pořádala základní škola „A. Hrdličky Challange“ své znalosti v anglickém jazyce. Soutěž probíhala na téma „Ostrava“ a žáci tak měli možnost porovnat své znalosti o svém rodném městě s týmy z dalších osmi škol.

ilustrace

Let The Technology Come To You

Dne 23.2. 2011 se žáci naší školy zúčastnily každoroční soutěže prezentací v anglickém jazyce „Let The World Come To You“ tentokrát na téma „ Let The Technology Come To You“. Sice se se svojí prezentací „TOYS“ neumístili na prvních třech místech ve velmi náročné soutěži, zato jsou ale bohatší o zkušenosti v mluveném jazyce, které jim tato soutěž určitě poskytla.

ilustrace

Zdatný páťák

Dne 29. 3. 2011 se uskutečnil 4. ročník čtyřboje žáků 5. tříd Ostravských Základních Škol. I naši žáci páté třídy se zúčastnili souboje zdatnosti. Soutěže se účastnilo celkem přes 200 závodníků. Mnozí byli na takovéto sportovní soutěži vůbec poprvé, tím pádem se museli utkat nejen v těchto disciplínách, ale také s trémou a napětím které pro ně bylo novinkou.

Celkový počet článků: 439


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací