Pozdravy z ozdravného pobytu

14. listopadu 2013

Poslední dny pobytu nám velmi rychle utekly .
V úterý dopoledne jsme navštívili školu a odpoledne jsme se těšili na soutěže a hry v přírodě.
Středa se již nesla v duchu balení a návratu domů. Dopoledne jsme naposledy dorazili do školy a vyšlapali jsme si naše oblíbené schody. Na odpoledne se všechny děti velmi těšily. Proč? Že by se všechny děti těšily domů? Ne, ne. Důvod byl daleko jednodušší. V Zimní zahradě Priessnitzova domu bylo pro nás uspořádáno závěrečné hodnocení s diskotékou. Děti si pořádně „zatrsaly“ a zasoutěžily. Všem vítězům gratulujeme! Následovala večeře a pak již na nás čekaly naše kufry a balení. Na chvíli jsme si odpočinuli od práce a v pauze vyhodnotili celkový pobyt. Žáci byli odměněni diplomy a drobnostmi. Hodnotné ceny byly předány žákům, kteří nejlépe udržovali své pokoje v pořádku. S odměnami se žáci vydali do svých pokojů. Na řadu přišla večerní hygiena a poslední přání dobré noci dětem.
Po čtvrteční snídani jsme kufry nechali odvést ke stanovišti autobusu a vypravili se do Priessnitzova domu. Zde nás čekal výstup na věžičku a výhled po okolí. Bohužel nám počasí nepřálo a viditelnost byla velmi špatná. Poslední bod programu byl za námi. Nás již čekal jen nástup do autobusu a odjezd domů. Rozloučili jsme se s paní Katkou, která nás byla doprovodit až k autobusu. Sestavila pro nás výukový program a provázela nás celým pobytem.
Na závěr bych chtěla všem pracovnicím a pracovníkům lázní poděkovat za neustálou péči, ochotné jednání, vyhovění našim požadavkům, milé chování a stálý úsměv . Dále bych chtěla poděkovat svým kolegyním ze školy a studentkám PdFOU, které přispěly k příjemné atmosféře celého pobytu. Děkuji!
A jak celý pobyt hodnotili ti nejkritičtější - žáci? Dětem na hodnocení stačilo jedno slovo - SUPER!!!

Pondělí 18. listopadu
Druhý týden pobytu nám začínal výletem. Hned po snídani jsme se vypravili na Rejvíz. U hotelu jsme nastoupili do autobusu, který nás dovezl až na místo. Viděli jsme krásná mechová jezírka a po cestě zpět jsme se zastavili u obory s jeleny. Dnešní den byl velmi větrný, a proto jsme byli všichni šťastni, když jsme dorazili do hotelu. Moc rádi jsme se pak učili v klidné a teplé místnosti .


Víkend 17. listopadu
Máme za sebou víkend. Ten byl pro nás velmi netradiční a náročný. V sobotu i v neděli jsme navštívili školu. Tématem sobotního dne byly Hory a louky. Seznámili jsme se se zdelší faunou, flórou, a to formou obrázků a prezentací. Následovala vycházka do blízkého okolí. Děti se cestou zastavily u ohrady se zvířaty a na nedaleké louce si měly pomocí přírodnin nějaké zvíře vytvořit. Děti byly kreativní a vytvořily např. želvu, jelena, brouka, pavouka a také nádherného motýla. V neděli se děti již od rána těšily na bazén, tématem nedělního dne byla totiž Voda. Dopoledne jsme pobývali ve škole, kde jsme si zopakovali znalosti o vodě z prvouky. Po obědě jsme se všichni dočkali. V bazénu se každý vydováděl, jak děti, tak paní učitelky. Byla nám k dispozici také vířivka. Děti vydržely jen chvilku a dál řádily v bazénu. My dospělé, jsme si ji ale plně užily . Po náročném odpoledni a večeři jsme byli všichni rádi, že skončíme ve svých postýlkách. Před spánkem jsme si ještě zazpívali, pak popřáli dobrou noc a šli spát.

Pátek 15. listopadu
A máme tady pátek. Dnešním tématem bylo Klima a specifický ekosystém. Dopoledne jsme strávili ve škole, kde jsme se zajímali o teoretickou část a odpoledne jsme vyrazili do přírody. Vyzkoušeli jsme si chůzi s vycházkovými holemi a prošli námi ještě neznámá zákoutí areálu lázní. Po vycházce jsme si zadováděli na dětském a fotbalovém hřišti. Večeři jsme také zvládli a mohli jsme se vrhnout na další práci, učení. Následně přišla na řadu večerní hygiena a rozestlaní pelíšků. Únavou jsme „padli“ do postelí a usnuli. Přejeme všem pěkný víkend a Dobrou noc.

Čtvrtek 14. listopadu
Čtvrtek se nesl ve znamení Odpadů. Hned ráno po snídani jsme se vydali lesem do zdejší třídírny odpadů a naše kroky opět směřovaly z kopce dolů (už nyní víme, co nás čeká na zpáteční cestě ). Ukázali nám své stroje, posypové vozy, kontejnery a třídící linku, která nás zaujala ze všeho nejvíce. Po exkurzi jsme se vypravili zpátky na hotel. Všem nám po náročném výstupu vyhládlo a těšili jsme se na oběd, který byl opět výborný. Po odpoledním klidu jsme navštívili zdejší obchůdek, dětské hřiště a malé lanové centrum. Děti si dnes užily volnější odpoledne a po večeři na nás čekalo naše známé učení . Před uložením do postýlek jsme si zazpívali oblíbené písně dětí. Popřáli si dobrou noc a šli spát.

středa 13. listopadu
Středeční den byl věnován tématu Stromy. Děti se hned po snídani vypravily do školy, kde si povídaly o lese a jeho zákonitostech. Na tyto informace a získané poznatky navázaly při odpolední procházce lesem. Děti poznávaly stromy, hrály hry v přírodě a sbíraly přírodniny. Protože bylo sychravo, procházku jsme ukončili promítáním pohádky. Po večeři děti čekala diskotéka, na kterou se všichni těšili. Po hodinovém skotačení na tanečním parketu všechny děti toužily být ve svých postýlkách .


úterý 12. listopadu

Máme za sebou první noc mimo domov. Všichni jsme ji zvládli, i když se někde objevily slzičky a smutek po rodičích. Spánek nás ale přemohl, a ráno už na tesknění nebyl čas. Čekala nás první výuka ve škole, která je vzdálena asi 300m od hotelu. Celou cestu jdeme hezky z kopečka, ovšem zpáteční cesta, ta je tedy celá do kopečka . Ale i toto jsme zvládli bez obtíží a někteří z nás si dokonce kopeček vyběhli. O to víc nám pak chutnal oběd, který byl opět velmi dobrý. Odpoledne jsme poznávali prameny zdejšího okolí. Téma dnešního dne mělo název: Základní podmínky života na zemi. Máme se tady moc dobře a pozdravujeme všechny doma.
Přehled dalších článků | Autor: Mgr. Kateřina Sněhotová | Počet přečtení: 1191x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací