Školní zpravodajství


Srdce s láskou darované 2020

Letošní ročník akce „Srdce s láskou darované“ jsme se rozhodli pojmout po zvířecím. Děti 4. ročníku základní školy přišly s návrhem, koho letos obdarovat. Společně si vybraly, že pomůžou zvířátkům. Paní učitelka s paní asistentkou jim tedy vybraly organizace, které by mohly obdarovat. Děti se jednoznačně dohodly, že obdarují soukromý útulek v Ostravě- Heřmanicích, o který se stará paní Synková.

Živá knihovna studijních možností

Dne 29. 1. 2020 se žáci IX. třídy zúčastnili akce ve Velkém světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice. Cílem akce bylo nabídnout žákům konkrétní příklady žádaných profesí. Na konkrétních příkladech těch, kteří je vykonávají, vysvětlit, co daný profesionál zvládá, jaká je jeho pracovní doba, jaké je jeho ohodnocení, jaké má další možnosti kariérního růstu, dalšího vzdělávání a zlepšování svých odborných znalostí a dovedností. Na základě prezentace studijních či učebních oborů konkrétních škol nabídnout možnosti studia, které k dané profesi mohou vést. Na akci se prezentovalo 12 firem a 12 středních škol.

Soutěž o nejlepší školní knihovnu na Ostravsku

Lenka Kojdjaková a Eva Maria Uruba, žákyně IX. třídy, reprezentovaly 10. 1. 2020 naši školu v soutěži o nejlepší školní knihovnu na Ostravsku. Jejich Kniha koláž získala zvláštní cenu za originální výtvarné zpracování. Děkujeme a blahopřejeme!!!

Geometrický svět s druháky

Geometrie je součástí výuky matematiky. Geometrické tvary a tělesa jsou věci, se kterými se každý den setkáváme. Vídáme je kolem sebe jako součást přírody i v podobě věcí, které vytvořili lidé. Se základními tvary si druháci pohráli ve Světě techniky, který navštívili 17. 10. 2019. S lektorkou tvořili nejen čtverce, trojúhelníky, z tvarů sestavovali barevné mozaiky. Hledali a nacházeli geometrické tvary v přírodě, ve věcech vyrobených člověkem. Pod mikroskopem pozorovali složení oka sršně. Vyzkoušeli si skládání obrazců – tangram. Věřím, že si touto zábavnou, aktivní, poutavou činností druháci mnohé zapamatovali a v geometrii je budou čekat jen jedničky za skvělé znalosti.

Družinové střípky

Školní družinu navštěvují žáci prvního stupně a jsou rozděleni do dvou oddělení.
Děti pobývají při pěkném podzimním počasí venku na školní zahradě a hojně využívají herní prvky, hřiště i celou zelenou plochu za školou.
V říjnu (23. 10.) proběhla na školní zahradě celodružinová sportovní akce s názvem "Sportujeme s nasazením, ale opatrně" (sportovní odpoledne plné sportu a zdravého životního stylu). Nejlepší sportovci získali krásné ceny a na ostatní čekala zdravá svačinka...
V podzimním období děti sbírají přírodniny a potom je využíváme při práci v kroužcích např. (Dovedné ruce,...). Vyráběli jsme zvířátka z kaštanů, žaludů a listí. Nezapomněli jsme ani oslavit Halloween. Svými výtvory a obrázky potom zdobíme hernu a prostory školy.Zkrátka se v naší družině nenudíme...

Recyklace hrou - podzim 2019

V pátek 18. 10. 2019 proběhla v naší škole akce pro všechny třídy s názvem „Recyklace hrou“. Jedná se o výjezdní program projektu Recyklohraní, ve kterém jsme dlouhodobě zapojeni.
Děti hledaly odpovědi na otázky typu: Kde se dá objevit zlato ve staré pračce? A proč dopřát starým spotřebičům a bateriím „žít svůj druhý život s novou tváří“? Hravou formou děti nalézaly odpovědi na tyto otázky a současně si ujasnily základy třídění odpadu.

Putujeme ptačí říší

Ve dnech 9. a 10. října probíhala v celé naší škole projektová výuka „Putujeme ptačí říší“, kterou jsme podpořili žáky v badatelské činnosti v oblasti biodiverzity blízkého okolí. Toto téma je pro nás klíčové, zabýváme se jím výrazně v rámci celoškolního programu Ekoškola. Jsme škola, která v červnu 2017 mezinárodní titul Ekoškola získala a v červnu 2019 obhájila. V rámci projektu „Putujeme ptačí říší“ jsme si dali za cíl prohloubit u dětí vědomosti o této taxonomické třídě a tímto podpořit pozitivní vztah k přírodě. V centru velkoměsta je to jediná možnost setkávání s volně žijícími živočichy. Děti během projektu zjišťovaly informace o známých druzích ptáků, hrály didaktické hry, vytvářely výrobky s ptačí tématikou, plnily pracovní listy, sledovaly ptactvo v blízkosti školy a realizovaly zážitkové činnosti. Starší žáci (7. – 9. ročník) vyrazili do ptačích lokalit (Landek, Antošovice), prováděli terénní pozorování a zápisy, které shromáždili v putovních denících jednotlivých tříd.

Fajna dilna

V pátek 27. září se žáci VIII. a IX. třídy naší školy vydali do FAJNE DÍLNY, která se nachází v DOV. Rozdělili se do čtyř skupin a vyzkoušeli si manuální činnosti, se kterými se ve škole nesetkají. Na šicím stroji si každý ušil látkový pytlík a z hlíny vymodeloval a ozdobil keramickou misku. Dokonce si v truhlářské dílně mohli ze dřeva vyrobit stojan na mobil, který si nechali ozdobit laserem vypáleným obrázkem či logem. Nakonec děvčata a kluci viděli, jak se programuje a jak pracuje 3D tiskárna. Všem páteční dopoledne příjemně uteklo a už se těší na další FAJNU DÍLNU !!!

ilustrace

Branný den pro páťáky

Dne 27. 9. 2019 se žáci 5. třídy zúčastnili branného dne v areálu ZŠ Nádražní. Akci pro nás připravili Českoslovenští vojáci v záloze za mír se záchranářskými složkami Ostravy. Během dne jsme si změřili síly s kamarády dalších ostravských škol v deseti disciplínách, shlédli jsme ukázky zásahů jednotlivých záchranářských složek a dokument o osvobození Ostravy.

Celkový počet článků: 361


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací