Školní zpravodajství


ilustrace

Organizace výuky od 12. do 30. 10. 2020

Od 12. do 25. 10. 2020 se na 2. stupni zavádí střídavá výuka. V týdnu od 12. do 16. října se vyučuje ve škole 6. a 7. tř., distanční vzdělávání se týká 8. a 9. třídy. V týdnu od 19. do 23. 10. se vyučuje ve škole 8. a 9. třída, distančně 6. a 7. třída. V týdnu od 26. do 30. 10. se nevyučuje.

Naši prvňáčci

V úterý 1. září 2020 jsme přivítali naše nové školáky – prvňáčky. Slavnostní zahájení jejich školní docházky proběhlo v tělocvičně za přítomnosti místostarostky obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Valentiny Vaňkové, paní ředitelky Anny Krasulové a paní zástupkyně Ivy Senftové. Prvňáčky vítala i jejich třídní učitelka Lenka Báborová, asistentka Jana Kočárková. Úspěšný rok dětem popřál kašpárek, vedený zkušenou rukou paní vychovatelky Ywety Křížkové. V těchto dnech budou mít školáci za sebou již první školní měsíc. Učí se dovednostem, které povedou ke správnému čtení, psaní i počítání, k prima kamarádským vztahům. V září se děti sešly i s policisty, kteří si s nimi povídali o dopravní výchově. Podívejte se na fotky, jak malí školáci ve třídě pracují, učí se, hrají si.
 

ilustrace

Hlasování o participativním rozpočtu obvodu MOaP

Vážení rodiče,
informujeme vás, že obvod Moravská Ostrava a Přívoz spustil hlasování v prvním ročníku participativního rozpočtu Náš obvod. Hlasovat je možné do 30. 10. 2020 na http://hlasovani.nasobvod.cz

ilustrace

Volby do školské rady na období 2021-2024

Ředitelka školy vyhlašuje volby do školské rady, jejíž funkční období je tříleté a začíná 1. ledna 2021. Volby proběhnou ve dvou kolech. Bližší informace ....

Nový informační systém

Vážení rodiče, žáci,

od letošního školního roku přechází naše škola na nový školský informační systém Škola OnLine. Pokyny k přihlášení a přihlašovací PIN zašleme zákonným zástupcům  prostřednictvím žáků v pátek 18. září 2020. V tomto systému budete mít k dispozici veškeré známky žáků, aktuální rozvrh všech tříd včetně akcí školy a další informace. 

Vedení školy

ilustrace

Zrušení ozdravného pobytu

Vážení rodiče, 
vzhledem k aktuální epidemiologické situaci ke covid-19 a nařízení ministerstva školství a zdravotnictví, mají školy povinnost předcházet vzniku a šíření
infekčních nemocí včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit organizaci výuky, pobytu v oddělených
třídních skupinách, což nelze v rámci realizace ozdravného pobytu dodržet. Ozdravný pobyt se ruší. Částka 1000 kč,- bude vrácena.

Mgr. Anna Krasulová, ředitelka školy

ilustrace

Informace pro rodiče ohledně provozu školy ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k přetrvávající pandemické situaci a na základě metodiky MŠMT ze dne 17. 8. 2020 Vám přinášíme informace k provozu školy od 1. 9. 2020. Upozorňujeme, že provoz školy se může dále měnit na základě vývoje epidemické situace v ČR a regionu.

ilustrace

Organizace prvního školního týdne

Slavnostní zahájení školního roku a přivítání prvňáčků za přítomnosti místostarostky obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Ing. Valentiny Vaňkové proběhne v úterý 1. září 2020 od 8.00 do 8. 45. 

 

Seznam pomůcek na školní rok 2020/2021

Seznam pomůcek na školní rok 2020/2021 naleznete v přiloženém souboru.

Informace k ukončení školního roku 2019/2020

Ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology dne 15. 6. 2020 rozhodlo, že závěr školního roku ve školách proběhne obdobně, jako tomu bylo v minulých letech, tedy za účastí všech žáků. Vysvědčení bude žákům předáno dne 30. 6. 2020. Před vstupem do školy je nutné odevzdat čestné prohlášení. Jinak žákovi nebude umožněn vstup do školy!!!

Celkový počet článků: 392


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací