Školní zpravodajství


PÉBÉČKO na Gajdošce 2023

Vážení žáci, rodiče,
 
vedení školy se rozhodlo uspořádat celoškolní projekt participativního rozpočtování: Pébéčko. Žáci tak mají příležitost podat svůj vlastní návrh, jak zlepšit prostředí a atmosféru v naší škole. K dispozici je celková částka na Pébéčko ve výši 45 000 Kč. O podaných návrzích se bude hlasovat a vítězný projekt bude v nejkratší době na naší škole realizován. Veškeré informace o probíhajícím projektu naleznete na stránkách projeku: Decision 21

150 let školy

ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace je nejstarší základní školou v Ostravě. V květnu oslaví své 150. narozeniny. V rámci oslav zveme dne 12. května 2023 bývalé zaměstnance i žáky školy, aby se přišli podívat, jakými změnami zázemí budovy prošlo, aby se setkali se svými kolegy či spolužáky. 

Slunce dětem

Hlasujte prosím pro náš výtvor na stránkách https://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2022/detail/15 .
Budeme rádi, když nás podpoříte hlasem (z každého prohlížeče jde dát hlas .

Projektový den Výroba šperků

Dne 27.1.2023 proběhla v VII. třídě projektová výuka s odborníkem z praxe s názvem Výroba šperků. Projekt byl realizován v rámci projektu OP VVV III. Cílem akce bylo seznámit žáky s využitím přírodních i člověkem vyrobených surovin pro výrobu šperků. Účelem bylo také předání informací o tradicích ve výrobě šperků.

Stavíme mosty - projektový den

Dne 27.1.2023 proběhla v V. třídě projektová výuka s odborníkem z praxe s názvem Stavíme mosty. Projekt byl realizován v rámci projektu OP VVV III.
Žáci se seznámili s prací projektanta, s tvorbou projektových plánů, s typy plánů a zakreslováním těchto plánů. Seznámili se s používanými značkami .....

Měřící přístroje v elektrotechnice - projektový den s odborníkem z praxe

Ve dnech 3. 11. a 4. 11. 2022 absolvovali žáci VIII. a IX. ročníku projektovou výuku s odborníkem z praxe. V průběhu projektového dne se žáci seznámili s jednotlivými měřícími přístroji. Byly to například: ocelové měřítko, mikrometr, posuvné měřítko, ocelové měrky, bezdotyková zkoušečka napětí, multimetr, LCR metr, zkoušečka fáze, detektor kabelů, detektor kovů, měřící hroty, … Žáci pracovali se dvěma pracovními listy. První obsahoval odborný text vztahující se k tématu. Pod textem byly vytvořeny otázky vztahující se k textu.  Druhý pracovní list se zaměřuje na poznávání a správné pojmenování měřícího přístroje podle obrázku a fotografie. Třetí část byla vyhrazena otázkám a odpovědím. Závěr projektového dne byl vyhrazen praktické činnosti a práci s měřícími přístroji a dále žáci sestavovali elektrické obvody podle herního plánu (Elektronické stavebnice Voltík I a Voltík II).

Vánoční zpívání 2022

Proběhne v úterý 20. 12. 2022 v 15 hod. ve vstupním vestibulu školy. Vystoupí žáci pěveckého sboru pod vedením Mgr. Lenky Báborové a PaedDr. Jolany Buksové.

Výsledky PÉBÉČKA NA GAJDOŠCE

PÉBÉČKO NA GAJDOŠCE

Ve dnech 20. – 21. 10. 2022 proběhlo online hlasování žáků v rámci projektu „Pébéčko na Gajdošce“. Žáci volili z pěti projektů, každý žák měl k dispozici dva hlasy.
Výsledky hlasování:
1. místo – Relaxační koutky ve třídách 5. tř.  – 9. tř. (71 hlasů)
2. místo – Zrcadla do tříd a na školní toalety (49 hlasů)
3. místo – Lavičky na chodby (39 hlasů)

Děkujeme všem žákům za aktivní přístup a spolupráci v rámci projektu „Pébéčko na Gajdošce“.

72 hodin - podzim 2022

Projekt 72 hodin je celorepubliková akce, která je v průběhu tří dnů (letos v termínu 13.–16. října) naplněna spoustou dobrovolnických aktivit pro druhé, přírodu či okolí. Letos již proběhl devátý ročník. Naše škola (která je ekologicky zaměřena a v červnu již potřetí obhájila mezinárodní titul Ekoškola) se této akce pravidelně zúčastňuje od samého začátku. Letos se k projektu připojili žáci IX. ročníku ve čtvrtek 13.10. 2022.
Rozhodli jsme se, že v letošním roce podpoříme biodiverzitu naší školní zahrady (jedná se o jedno z témat Ekoškoly, které ve škole rozvíjíme). Přes nadaci Partnerství (akce Sázíme budoucnost) jsme si objednali okrasné keře. Tyto dřeviny jsme vysázeli na školní zahradu. Sázení bylo přijato s nadšením žáků. Pro všechny to bylo prvé v životě, kdy měli možnost zasadit strom.

Celkový počet článků: 456


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací