Projekt Putujeme ptačí říší

27. května 2020

Naše škola je příjemcem účelové dotace na celoroční projekt "Putujeme ptačí říší" , kterou poskytl obvod  Moravská Ostrava a Přívoz pro rok 2019. 
Záměrem projektu byla aktivizace žáků v badatelské činnosti v oblasti biodiverzity blízkého okolí. Toto téma je pro nás klíčové, zabýváme se jím výrazně v rámci celoškolního programu Ekoškola. Jsme škola, která v červnu 2017 mezinárodní titul Ekoškola získala a v červnu 2019 obhájila. V rámci projektu „Putujeme ptačí říší“ jsme si dali za cíl prohloubit u dětí (i dospělých) vědomosti o této taxonomické třídě a tímto podpořit pozitivní vztah k přírodě. V centru velkoměsta je to jediná možnost setkávání s volně žijícími živočichy.
V hodinách přírodovědy a přírodopisu žáci sledovali v blízkém parku výskyt ptačích druhů. Starší žáci si následně nastudovali k těmto ptákům informace o způsobu života a hnízdění.
V březnu 2019 jsme byli se žáky 5. – 9. ročníku na ozdravném pobytu na Rejvízu. Zde jsme se také věnovali této problematice. Prováděli jsme terénní sledování ptactva, navštívili muzeum v Jeseníku, kde je celoroční výstava zaměřená na faunu a floru Jesenicka.
Od února 2019 žáci v pracovních činnostech vyráběli ptačí budky (sýkorníky a rehkovníky) a krmítka.
V květnu 2019 jsme instalovali ptačí budky v okolí školy a v říjnu 2019 ptačí krmítka. Zakoupili jsme ptačí zob a po zimní období se žáky ptáky dokrmujeme. O krmítka i ptačí budky projevili zájem i klienti blízkého Domova seniorů, kterým jsme je také vyrobili.
V říjnu 2019 jsme realizovali dvoudenní celoškolní projekt „Putujeme ptačí říší“. Děti zjišťovali informace o známých druzích ptáků, hráli didaktické hry, vytvářeli výrobky s ptačí tématikou, plnili pracovní listy, sledovali ptactvo v blízkosti školy a realizovali zážitkové činnosti. Starší žáci (7. – 9. ročník) vyrazili do ptačích lokalit (Landek, Antošovice), prováděli terénní pozorování a zápisy, které shromáždili v putovních denících jednotlivých tříd.
 
Oslovili jsme mateřské školy našeho obvodu s nabídkou výukového programu pro děti, který jsme na naší škole v rámci projektu vytvořili. Lektory těchto aktivit budou členové našeho školního Ekotýmu. Každá mateřská škola, která se výukového programu zúčastní, obdrží ptačí budku k zavěšení na zahradu.
 
Z finančního příspěvku MOaP byl zakoupen materiál na výrobu ptačích budek a krmítek, didaktické hry, knihy pro získávání informací, klíče pro určování druhu ptáků, papírenské zboží pro realizaci projektové výuky, pomůcky pro badatelskou činnost, ptačí zob a odměny pro děti.
O celém projektu se snažíme informovat veřejnost v regionálním tisku, na webových stránkách školy.
U dětí podporujeme badatelské vyučování. „Putujeme ptačí říší“ je dlouhodobý projekt, který bude probíhat i v dalších letech. Získané pomůcky budou také využívány v ekologickém kroužku, při výuce i na ozdravných pobytech.
 
 
Přehled dalších článků | Autor: Iva Senftová | Počet přečtení: 1311x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací