Slovo ředitelky školy

28. března 2011

V Ostravě jsme jedinou školou rodinného typu s vysoce individuálním přístupem k žákům právě proto, že nám to umožňuje menší počet žáků ve třídách. Lépe můžeme využívat moderní prvky ve vyučování. A to je naší předností. Lze říci, že naše škola poskytuje veškeré vzdělání a výchovu žáků tak, aby byli připraveni pro běžnou realitu každodenního života a studium na středních školách. Vedeme naše žáky k samostatnosti a zodpovědnosti. Klademe velký důraz na rozvíjení jazykových schopností žáků a studia informatiky. Podporujeme zájmovou činnost v rámci volitelných předmětů a kroužků. Věnujeme velkou pozornost a péči žákům s poruchami učení. Žáci se studijními předpoklady mají dlouhodobě vysokou úspěšnost při přijímacích řízeních na víceletá gymnázia.

Všichni pedagogičtí pracovníci se snaží o vytváření bezkonfliktní atmosféry ve třídách. Dohlížejí na kamarádské vztahy mezi žáky a na negativní vlivy dnešní doby. Vím, že žáky nemůžeme naučit vše a bez pomoci Vás rodičů to nejde. Proto bych ráda uvítala aktivní spolupráci s Vámi. Naším společným cílem je vychovat v příjemném, bezpečném a podnětném prostředí zdravě sebevědomé děti, předat jim nejdůležitější vědomosti s ohledem na jejich věk a schopnosti, naučit je potřebné dovednosti, motivovat je k dalšímu učení a poskytnout jim v řadě kroužků širší možnosti k rozvíjení zájmů.

Závěrem bych chtěla zdůraznit, že chci, aby se v naší škole každé dítě cítilo v něčem úspěšné a rádo do školy chodilo. Škola není jen pro chytré a nadané žáky a motto v záhlaví našich stránek „Škola, do které se vyplatí chodit“ je pro Vaše dítě tím nejlepším řešením, které můžete udělat.

 
                                                                                Mgr. Anna Krasulová
      ředitelka školy
Přehled dalších článků | Autor: Mgr. Anna Krasulová | Počet přečtení: 1805x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací