Volby do školské rady

24. října 2014

Ředitelka školy vyhlašuje volby do Školské rady, jejíž funkční období je tříleté a začíná 1. ledna 2015. Školskou radu tvoří celkem 6 členů (2 členové z řad pedagogů, 2 členové z řad zákonných zástupců a 2 členové jmenovaní zřizovatelem). Volby do školské rady proběhnou ve dvou kolech .
Průběh voleb:
1. kolo voleb proběhne ve dnech 3. 11. 2014 – 10. 11. 2014 .
Zákonní zástupci mohou navrhovat kandidáty z řad zákonných zástupců:
• písemně na e-mail reditelka@zsg.cz
• osobně na sekretariátu školy.
Pedagogičtí pracovníci mohou navrhovat kandidáty z řad pedagogů:
• písemně na e-mail reditelka@zsg.cz
• osobně na sekretariátu školy.
Termín pro ukončení podání návrhů kandidátů je 10. 11. 2014 ve 12.00.
2. kolo voleb se uskuteční 25. listopadu 2014 od 16.00 do 17.30 na konzultačních třídních schůzkách. Zákonní zástupci obdrží při vstupu do školy hlasovací lístek, který vloží do hlasovací urny.
Přehled dalších článků | Autor: Mgr. Anna Krasulová | Počet přečtení: 927x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací