Zahrada pro radost

8. srpna 2011

Projekt Zahrada pro radost, ve které bychom rádi zbudovali letní altán pro děti, jejich rodiče, ale i pro ostatní okolní obyvatele, kteří by chtěli nabrat dobrou náladu při relaxaci na zahradě, byl Nadací OKD schválen v červnu 2011 a jeho realizace začne od 1. října 2011.

Tímto projektem chceme navázat na projekt Otevřená hřiště realizovaného za podpory Magistrátu města Ostravy, jehož prostřednictvím je naše školní hřiště otevřené široké veřejnosti, proto bychom rádi otevřeli veřejnosti i naši Zahradu pro Radost. V zahradě se již nacházejí průlezky, houpačky, pískoviště a hrací aktivity pro děti a dále mnoho okrasných rostlin a keřů. Vybudováním altánu bude prostředí školní zahrady ještě příjemnější.

Návštěvníci mohou kromě školní zahrady a hřiště navštívit i přilehlý městský park, ve kterém ovšem chybí vzrostlé stromy, okrasné rostliny a místo, kde by si mohly děti bezpečně hrát pod dozorem svých rodičů. Altán bude využíván i žáky naší školy k pořádání společných akcí dětí a jejich rodičů a rovněž jako venkovní učebna, ve které by se děti v rámci různých projektů seznamovaly s přírodou, s ekosystémy, se základními podmínkami života a s ochranou životního prostředí zážitkovou formou. Altán by byl dále využíván i dětmi z okolních mateřských škol, se kterými spolupracujeme.

Cílem projektu je vybudovat místo, kde děti, rodiče a široká veřejnost může relaxovat, trávit svůj volný čas a kde se budou cítit bezpečně. Cílem také je propojit Zahradu pro radost se školním hřištěm, které již je otevřeno veřejnosti, a také s nedalekým parkem.

Cíl:
- vybudovat pro žáky letní učebnu z přírodního materiálu
- zpřístupnit ji rodičům a dětem k posezení, hrám, diskuzi, ke čtení časopisů a knih, k různým volnočasovým aktivitám
- zapojit děti z mateřských škol do projektů týkajících se ekologie
- realizovat výuku zaměřenou na environmentální výchovu, která se prolíná všemi předměty
- naučit žáky a rodiče vážit si svého prostředí a vést je k odpovědnosti ve vztahu k přírodě

Projekt je určen pro širokou veřejnost, rodiče a děti z blízkého sídliště, žáky naší základní školy, děti z mateřských škol v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a městského obvodu Vítkovice. Všechny cílové skupiny se mohou setkávat na školní zahradě, školním hřišti a využívat k tomu zahradní altán.Přehled dalších článků | Autor: Administrátor zsg.cz | Počet přečtení: 7768x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací