Branný den

27. června 2011

Naše malá školička a velký „Branný den“.
Ve středu 22. 6. 2011 v 8:45 zazvonil zvonek a všichni žáci naší školy vyběhli ven na školní hřiště. V tu chvíli začal Branný den. Děti byly rozděleny do 12 skupin. Každá skupina byla tvořena žáky od 1. až 8. třídy a velitelem družstva, to byl žák deváté třídy, který měl skupinu na starosti. Všechny skupiny musely splnit 7 sportovních disciplín. Na 6 stanovištích všechny děti plnily úkoly pod odborným dozorem našich pedagogů. Když dítě zvládlo správně úkol, bylo odměněno razítkem do zápisové kartičky. Poslední sedmá disciplína byla rozdělena na I. stupeň a II. stupeň z důvodu fyzické náročnosti. I. stupeň běžel 200m na výdrž, II. stupeň 400m.
Na závěr Branného dne byli všichni odměněni drobnostmi zakoupenými s finanční podporou Rodičovské iniciativy, která je tvořena rodiči našich žáčků a stará se o různé akce pro zpestření všedních školních dnů.

Přehled sportovních disciplín:
1. Běh na 120m
2. Hod na koš / hod na čtverec
3. Skok z místa do dálky
4. Šplh na tyči / přeskakování laviček
5. Dribling se slalomem mezi kužely / slalom mezi kužely
6. První pomoc se všeobecným testem
7. Běh na výdrž

Prostřednictvím Branného dne si děti utužily zdatnost. Někteří si osvojili pár nových dovedností, naučili se spolupráci s ostatními ve skupině. Také, bylo převážně pro ty nejmenší nové podávat fyzický výkon a pracovat samostatně. Pro ty nejstarší byla kladena náročnost na zodpovědnost a solidaritu s mladšími.

Děti podávaly krásné výkony a velice pěkně mezi sebou spolupracovaly a povzbuzovaly své vrstevníky, ale i mladší či starší žáky. Den proběhl nad očekávání velmi dobře, bez úrazů a citové újmy. Proto nezbývá nic jiného než popřát:

Sportu NA „zdar, zdar, zdar“

Přehled dalších článků | Autor: Mgr. Michaela Kalvodová | Počet přečtení: 1470x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací