Organizace výuky od 12. do 30. 10. 2020

9. října 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října do 25. října 2020 platí:
  • 1. stupeň základní školy je vzděláván ve škole, výuka hudební výchovy je realizována bez zpěvu, režim tělesné výchovy se nemění. Provoz školní družiny je zajištěn ve stávajícím režimu.
  • U 2. stupně se zavádí střídavá výuka. Při výuce hudební výchovy ve škole platí zákaz zpěvu, hodiny tělesné výchovy budou bez sportovních činností a budou naplněny jiným relevantním obsahem.
  • 26. říjen a 27. říjen 2020 jsou vyhlášeny ministerstvem školství jako dny volna, následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných podzimních prázdnin 29. – 30. října 2020.

Rozpis střídavé výuky:
 
12. 10. - 16. 10.  12. 10. - 16. 10. 19. 10. - 23. 10. 19. 10. - 23. 10.
výuka ve škole      výuka distančně výuka ve škole výuka distančně
6. tř. 8. tř. 8. tř. 6. tř.
7. tř. 9. tř. 9. tř. 7. tř.Organizace distanční výuky:
  • Distanční výuka bude realizována on-line i off-line.
  • Distanční výuka on-line bude probíhat v prostředí aplikace MS TEAMS, žáci obdrželi přihlašovací údaje.
  • Distanční výuka off-line spočívá v předání úkolů a učiva žákům. Úkoly budou žákům předány prostřednictvím aplikace Škola OnLine. Pro žáky, kteří nemají možnost se do aplikace přihlásit, budou připraveny textové materiály na vrátnici školy.
  • Distanční výuka je pro žáky povinná (novelizace školského zákona 349/2020 Sb.), zákonný zástupce omlouvá nepřítomnost na distanční výuce do tří kalendářních dnů.
  • Pokyny k distanční výuce budou žákům a zákonným zástupcům zasílány přednostně prostřednictvím Školy OnLine, resp. e-maily.

 
Přehled dalších článků | Autor: Iva Senftová | Počet přečtení: 656x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací