Primární prevence na naší škole

28. května 2015

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s centrem primární prevence RENARKON. Jednotlivé třídy absolvují dlouhodobý preventivní program „ Buď OK“ pod vedením zkušených lektorů.Základní cílem "DPP Buď OK" je podpora zdravého životního stylu cílové skupiny, dále snižování atraktivity drog u dětí a mladých lidí, příp. oddálení jejich prvního kontaktu s drogou, pozitivní ovlivňování klimatu třídy a pomoc při formování vhodných postojů. DPP „Buď OK“ je komplexní systém preventivních bloků, vycházející z potřeby efektivní primární prevence, proto není jednostranně zaměřený, ale snaží se postihnout problematiku rizikového chování v celé šíři jejího spektra. Bloky jsou vedeny formou prožitkových programů, interakčních besed, diskuzí a her a pracuje se v nich vždy maximálně s jednou třídou.Pro první stupeň probíhají prožitkové program během jednoho školního roku program ve třech systematicky ucelených blocích. Pro druhý stupeň jsou to pak programy zabývající se v dnešní době tak důležitou komunikací a vztahy v kolektivu, problematikou šikany a kyberšikany, drog, zdravého životního stylu, pro vyšší ročníky (8. – 9. třídy) pak je aktuální téma netolismus, sexualita (věrnost, láska, partnerství, tolerance ve vztahu, problematika HIV/AIDS), poruchy příjmu potravy.
Přehled dalších článků | Autor: Mgr Hana Vavrušová | Počet přečtení: 1103x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací