Projektový den - Den Země

5. května 2017

Dne 28. 4. 2017 jsme si Den Země připomněli projektovou výukou zaměřenou na čistotu životního prostředí a ekologii. Žáci se zabývali různými tématy: šetření energií, hledání alternativních zdrojů, obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, problémy znečištění životního prostředí (znečištění vzduchu a vody průmyslovou činností, dopravními prostředky a zemědělstvím; kontaminace půdy chemikáliemi; „hlukové“ znečištění“ – hluk pozemních komunikací, hluk v blízkosti letišť; tepelné znečištěním – změny teplot vodních ploch v důsledku vypouštění chladící vody z jaderných elektráren atd.), hospodaření s odpady (jejich třídění a likvidace), ochrana přírody; změny klimatických podmínek a problémy ozónové vrstvy atmosféry (skleníkové plyny, globální oteplování, karcinogenní UV záření v oblastech, kde je zeslabená vrstva ozonu). Témata byla rozdělena podle náročnosti do jednotlivých ročníků, žáci je zpracovávali do svých projektů, které jsou vystaveny ve třídách i na chodbách školy.
Přehled dalších článků | Autor: Mgr. Marcela Bucharová | Počet přečtení: 2116x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací