Výuka od 30. listopadu 2020

25. listopadu 2020

V období od 30. 11. 2020 do odvolání je organizována výuka takto:
 • 1. stupeň základní školy je vzděláván ve škole, výuka hudební výchovy je realizována bez zpěvu, hodiny tělesné výchovy budou bez sportovních činností a budou realizovány formou vycházek nebo budou naplněny jiným relevantním obsahem.
 • Provoz ranní školní družiny je zrušen, odpolední školní družina probíhá po třídách a je zajištěna do 16.00.
 • Výuka 9. třídy probíhá prezenčně ve škole dle platného rozvrhu hodin. Hodiny tělesné výchovy budou bez sportovních činností a budou naplněny jiným relevantním obsahem.
 • U 6., 7. a 8. třídy se zavádí tzv. rotační výuka (střídání celých tříd).  Při výuce hudební výchovy ve škole platí zákaz zpěvu, hodiny tělesné výchovy budou bez sportovních činností a budou naplněny jiným relevantním obsahem. 
    30.11. - 4. 12. 7. 12. - 11. 12. 14. 12. - 18. 12. 21. 12. - 22. 12.
  6. třída      výuka doma výuka ve škole výuka doma          výuka ve škole     
  7. třída výuka doma výuka ve škole výuka doma výuka ve škole
  8. třída výuka ve škole     výuka doma      výuka ve škole výuka doma
 
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.  Žáci vstupují do školy s rouškou, desinfikují si ruce a jsou vybaveni minimálně jednou náhradní rouškou. 

Organizace distanční výuky:
 • Distanční výuka bude realizována online i offline.
 • Online výuka probíhá v  prostředí aplikace MS TEAMS.
 • Distanční výuka offline spočívá v předání úkolů a učiva žákům. Úkoly budou žákům předány prostřednictvím aplikace Škola OnLine. Pro žáky, kteří nemají možnost se do aplikace přihlásit, budou připraveny textové materiály na vrátnici školy.
 • Distanční výuka je pro žáky povinná (novelizace školského zákona 349/2020 Sb.), zákonný zástupce omlouvá nepřítomnost na distanční výuce do tří kalendářních dnů.
 • Pokyny k distanční výuce budou žákům a zákonným zástupcům zasílány přednostně prostřednictvím Školy OnLine, resp. e-maily. 

Stravování ve školní jídelně je zajištěno, na dotovaný oběd mají právo i žáci v době povinné distanční výuky. 
 
Přehled dalších článků | Autor: PaedDr. Iva Senftová | Počet přečtení: 692x


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací