Hlavní informační zprávy


ilustrace

Informace ke stravování ve školní jídelně
Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, mají nárok na tzv. „dotovanou“ stravu (zákon 561/2004 Sb. + vyhláška 107/2005 Sb.,) po dobu pobytu ve škole + první den neplánované nepřítomnosti. V dnech následujících již na „dotovanou“ stravu dítě/žák nárok nemá. 

ilustrace

Třídní schůzky
Třídní schůzky se konají v úterý 13. září 2016.
Začátek schůzek: na 1. stupni od 16:00, na 2. stupni od 16:30.

Učitelé, kteří povedou schůzky, Vám sdělí informace týkající se organizace školního roku, akcí školy, požadavků na žáky a jejich přípravu na vyučování a jiné.

Srdečně Vás zveme do školy a těšíme se na spolupráci s Vámi.

ilustrace

Zahájení školního roku 2016/2017

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

vítám Vás po prázdninách na našich webových stránkách, kde se dozvídáte o naší škole mnoho zajímavých informací. Nový školní rok zahájíme ve čtvrtek 1. září 2016 v 8:00. Žáky přivítá náměstek primátora města Ostravy Mgr. Radim Babinec a  předsedkyně školské komise městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Eva Pašková DiS. Slavnostně mezi nás uvedeme a přivítáme prvňáčky. Svou přítomností je podpoří nejen rodiče, ale také žáci a pedagogové.
V době prázdnin jsme nezaháleli a pilně pracovali na vnitřních opravách školy. Neustále děláme vše proto, abychom Vám, našim žákům, vytvořili co nejlepší prostředí pro výuku a vzdělávání. Připravujeme pro Vás mnoho nových aktivit, ale i tradiční akce a osvědčené projekty.
Milí žáci, chceme, abyste se ve škole cítili co možná nejpříjemněji a nezapomeňte na naše osvědčené přísloví, které zní: „Učení je jako plavání proti proudu – ustaneš chvíli a vrátíš se o míli.“
Přeji Vám úspěšný školní rok a radost z výsledků svého učení.

Mgr. Anna Krasulová , ředitelka školy

ilustrace

Noc s Andersenem 2016

Nebyl to žádný apríl. 1. dubna 2016 se opravdu žáci 1. – 5. třídy sešli ve škole se svými třídními učitelkami, aby prožili další úžasnou Noc s Andersenem. V letošním roce jsme si připomněli mnohá výročí – Andersenova mořská víla slavila 180 let, naše česká filmová 40.
narozeniny, Zdeněk Svěrák krásné osmdesátiny, Jan Vodňanský o 5 let méně, vzpomenuli jsme Miloše Macourka (od jeho narození uplynulo již 90 let). Ve všech úkolech, do kterých se děti s chutí pustily, se objevovaly malé mořské víly, postavičky z knížek Miloše Macourka. Zpívali jsme a poslouchali písně Zdeňka Svěráka i Jana Vodňanského. Děti svou návštěvou potěšila paní ředitelka. Zajímala se, co děti dělají, jak umí pracovat na interaktivní tabuli, jak se jim nocování ve škole líbí. Nechyběla ani večerní cesta setmělou školou a hledání otázek, po jejichž zodpovězení získaly děti potřebná písmenka k vyřešení tajenky. Všichni zúčastnění si užili i chvíle legrace, odpočinku a hodování u společně prostřených stolů. Spokojeni, plni zážitků si kluci i holky zalezli do svých spacáků a nechali si zdát pohádkové sny – třeba i o tom, jaká bude příští Noc s Andersenem…

ilustrace

Výsledky sběrové akce
V úterý a ve středu 22. 3. a 23. 3. 2016 probíhala na naší škole sběrová soutěž. Celkem se vysbíralo 511 kilogramů papíru.


Pořadí tříd i jednotlivců viz pokračování článku.

ilustrace

Sběrová akce
GEkotým pořádá soutěž ve sběru starého papíru.

Sběrový papír přineste ve dnech 22. a 23. března 2016, kdy bude ke škole přistaven kontejner. Papír je možno odevzdat před vyučováním přímo u kontejneru.

Nejlepší sběrači budou odměněni.

ilustrace

Informace o jarních prázdnináchVe dnech 22. 2. - 26. 2. 2016 jsou jarní prázdniny.

ilustrace

Recitační soutěž 2016V úterý 9. 2. 2016 v 13.00 hodin se uskuteční na naší škole školní kolo v recitační soutěži.

Žáci budou soutěžit ve čtyřech kategoriích, nižší a vyšší stupeň. Každý žák si mohl vybrat

báseň dle vlastního výběru. Všem soutěžícím držíme palce a přejeme postup do dalšího kola.

Všechny čeká sladká odměna a diplom za recitaci. Nebude chybět ani malé občerstvení

a dobrá nálada. Recitace proběhne v hudebně.

ilustrace

Zápis do 1. ročníku 2016/2017
Výsledky zápisu do 1. třídy školního roku 2016/2017

naleznete   
na úřední desce školy.

ilustrace

Zápis do I. ročníku 2016/2017


Zápis do I. třídy proběhne v pondělí 18. ledna a v úterý 19. ledna 2016 od 12.00 do 17.00. K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010. Zákonní zástupci s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

V úterý 12. ledna 2016 od 9.00 do 16.00 si rodiče i budoucí prvňáčci mohou prohlédnout školu a nahlédnout do výuky na Dni otevřených dveří.

Přijďte, jste srdečně zváni.

Vedení školy

Celkový počet článků: 81


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací