Školní zpravodajství


ilustrace

Učivo pro žáky na období od 18. do 22. května 2020

Vážení rodiče, chlapci a děvčata,
v přiložených souborech jsou připraveny úkoly pro domácí přípravu žáků na další týden. V pondělí 18. 5. mají rodiče poslední možnost pro přihlášení svého dítěte z 1. stupně k nepovinnému vzdělávání ve škole od 25. května. Pozdější přihlášení nebude možné.  Pro žáky, kteří se nepřihlásí ke školnímu vzdělávání, budeme nadále vytvářet a zveřejňovat úkoly pro domácí práci.
Vedení školy 

ilustrace

Výuka žáků 1. stupně od 25. května

Vážení rodiče,
momentálně pracujeme na souhrnných informacích k nástupu žáků 1. stupně k nepovinné školní docházce . V týdnu od 11. května jste byli osloveni třídními učitelkami prostřednictvím mailu či telefonického hovoru, zda vaše dítě nastoupí či nenastoupí od 25. 5. do školy. Poslední možnost pro přihlášení dítěte k nepovinnému vzdělávání je v pondělí 18. 5. 2020. Podle počtu přihlášených žáků připravíme organizaci výuky, se kterou budete seznámeni prostřednictvím webových stránek  během úterý 19. 5.
Vedení školy

ilustrace

Učivo pro žáky na období od 11. 5. do 15. 5. 2020

Vážení rodiče, chlapci a děvčata,
v tomto týdnu zahajujeme konzultace žáků 9. třídy z českého jazyka a matematiky k přijímacím zkouškám na střední školy a připravujeme výuku na 1. stupni od 25. května. Žáci 9. třídy, kteří se neúčastní konzultací, se připravují distančně doma podle přiložených souborů. Distanční příprava se týká i všech ostatních tříd. V přiložených souborech naleznete úkoly, cvičení, pracovní listy, hádanky,odkazy na cvičení na internetu apod. na období od 11. 5. do 15. 5. 2020.
Vedení školy

ilustrace

Informace k průběhu konzultací pro žáky 9. třídy

  • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020 třídní učitelce mailem (buksova@zsg.cz) nebo telefonicky.  
  • Při prvním vstupu do školy je nutno odevzdat zákonným zástupcem podepsané písemné seznámení s vymezením rizikových skupin a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (formulář je na webu nebo na sekretariátě).
  • Hodiny přípravy na přijímací zkoušky budou probíhat  od 9:00 hodin do 10:45 hodin od pondělka do čtvrtka, a to v pondělí a úterý příprava z matematiky, ve středu a ve čtvrtek příprava z českého jazyka.
  • Maximální počet žáků ve skupině je 15.
  • Dodržují se vzdálenosti 2 metry, každý žák má minimálně 2 roušky a sáček na uložení.
  • Žáky před školou bude vyzvedávat pověřený pracovník.
  • První den budou žáci seznámeni s hygienickými zásadami platnými pro nynější stav a škola bude trvat na jejich dodržování. V opačném případě bude žákovi zamezen přístup do školy.
  • V rámci výuky skupiny v učebně o používání roušek rozhodne vyučující.
  • V případě nepřítomnosti žáka ve vyučování musí být řádně omluven.

ilustrace

Učivo pro žáky na období od 4. 5. do 7. 5. 2020

Vážení rodiče, děvčata a chlapci,
v přílohách naleznete práci na samostatnou výuku ve dnech 4. - 7. května 2020. Český jazyk pro 5. - 9. třídu je v samostatných souborech, také anglický jazyk pro 7. třídu je uveden samostatně.
Na našich webových stránkách jsme zveřejnili pravidla hodnocení ve 2. pololetí letošního školního roku. Naleznete zde odkaz na stránky ministerstva školství, kde si novou vyhlášku můžete přečíst.
Od 11. května by mohli do školy nastoupit žáci 9. třídy, aby se zaměřili na přípravu na přijímací zkoušky. V současnosti očekáváme pokyny ministerstva školství, až je obdržíme, budeme vás na našich stránkách informovat o organizaci vzdělávání žáků 9. třídy. Sledujte prosím naše webové stránky, v průběhu tohoto týdne přineseme aktuální informace.
Vedení školy

ilustrace

Učivo pro žáky na období od 27. 4. do 30. 4.

Děvčata a chlapci,
v přiložených souborech máte připravenu práci na další týden od 27. do 30. dubna 2020. Přečtěte si pozorně pokyny učitelů a úkoly plňte podle nich. Pokud máte dotazy, pište na maily učitelů. 
Vaši učitelé
 

ilustrace

Učivo pro žáky na období od 20. do 24. dubna 2020

Děvčata a chlapci,

v přílohách naleznete učivo pro týden od 20. do 24. dubna. Některé třídy mají více souborů, věnujte tomu pozornost. Sledujte stále naše webové stránky, kde se brzy dozvíte, jak bude organizována výuka od 25. května. S dotazy k učivu se obracejte na své učitele, v kontaktech najdete jejich mailové adresy.

Mějte se fajn, vaši učitelé

ilustrace

Učivo pro žáky na období od 14. do 17. 4. 2020

Vážení rodiče, chlapci a děvčata,

začínáme druhý měsíc vzdělávání doma. Opět vám zasíláme úkoly na celý týden. Přečtěte si úkoly a doporučení. Nezapomeňte prosím na odeslání vypracovaných  úkolů zpět učitelům, pokud vás o to žádají.  Je třeba, aby škola i žáci měli zpětnou vazbu, jak jsou úkoly zvládány. Výsledky prací zasílejte dle pokynů učitelů. Pokud máte dotazy, připomínky, kontaktujte své učitele (mailové adresy naleznete v kontaktech). Učitelé vám posílají odkazy na pořady České televize či na výukové programy na internetu. Využijte jich. Děti se zábavnou formou dozvědí spoustu nových informací. 
Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci, společně vše zvládneme.

Iva Senftová, zástupkyně ředitelky školy

ilustrace

Učivo pro žáky na období od 6. do 8. 4.Děvčata a chlapci,
opět vám předkládáme úkoly k domácí přípravě. Tentokrát jen na tři dny. Před námi jsou Velikonoce, ve čtvrtek máte velikonoční prázdniny a v pátek je státní svátek. Pomáhejte rodičům s přípravou těchto svátků, nabarvěte si kraslice, vyzdobte velikonočně byt, upečte s rodiči něco dobrého. 
6. - 9. třída má tentokrát úkoly z českého jazyka v samostatném přiloženém souboru. Stále platí, že plnění úkolů můžete probrat s učiteli prostřednictvím e-mailu. Vy, starší žáci, napište svým třídním učitelům, jak se vám daří úkoly plnit a jak se máte. S dalšími úkoly se ozveme až v úterý 14. dubna.
Veselé Velikonoce, vaši učitelé
 

ilustrace

Učivo pro žáky na období od 30.3. do 3. 4.

Děvčata a chlapci,
doufáme, že jste všichni v pořádku a že plníte úkoly, které vám zasíláme. I na tento týden přikládáme v souborech po třídách další úkoly. Pokud máte problémy s otevřením souboru, napište svým  učitelům nebo paní zástupkyni.  Na všechny se můžete obracet i s dotazy k úkolům (mailové adresy naleznete v kontaktech).
Mějte se pěkně, ​vaši učitelé.

Celkový počet článků: 444


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací